Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fjernvarmeværkers vedtægter har stor betydning for skattefriheden

TVC Advokatfirma
08/04/2019
Fjernvarmeværkers vedtægter har stor betydning for skattefriheden
TVC Advokatfirma logo

Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til, at et kraftvarmeværk efter udskillelse af elproduktionen til et skattepligtigt datterselskab ikke kan opnå skattefrihed for aktiviteterne vedrørende fjernvarmeproduktion. Dette begrundes i selskabets vedtægter. Skatterådet tog ydermere stilling til spørgsmålet om, hvorvidt udlejning af skorsten til antenner har betydning for skattefriheden, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.
Baggrund


B-kraftvarmeværk påtænker udskillelse af selskabets elproduktion til et datterselskab. B-kraftvarmeværk er før udskillelsen af elproduktionen skattepligtig jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e. Datterselskabet vil tillige anses for skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e, når elproduktionen overføres til selskabet.

B-kraftvarmeværk har efter udskillelse af elproduktionen til datterselskabet udelukkende aktiviteter, der vedrører fjernvarmeproduktion, hvorved B-kraftvarmeværk ønsker skattefrihed jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Formålet med udskillelsen af elproduktionen til et datterselskab skyldes, at B-kraftvarmeværk ønsker sammenlægning med et skattefritaget varmeværk.


Vedtægternes betydning


Skatterådet kunne ikke bekræfte, at B-kraftvarmeværk kunne opnå skattefrihed, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, da selskabets vedtægter, efter Skatterådets opfattelse, ikke opfylder betingelserne for at opnå skattefrihed jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Vedtægterne indeholdt en bestemmelse om, at et eventuelt overskud ved opløsning af selskabet kunne udloddes til selskabets anpartshavere. Skatterådet fastslog dog, at det var muligt at ændre vedtægterne, hvorefter skattefriheden, selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4 kunne opnås.

Det må med baggrund i Skatterådets besvarelse anbefales, at fjernvarmeværker, der ønsker overgang til eller opretholdelse af skattefrihed, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4 er yderst opmærksomme på selskabets vedtægter og ordlyden her, så det sikres, at disse stemmer overens med de selskabsretlige dispositioner.


Udlejning af plads på skorsten til antenneplads


Skatterådet fandt, at varmeværket kunne udleje plads på selskabets skorsten til antenner og samtidig opretholde skattefrihed efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Skatterådet lagde til grund, at varmeværket efter lov nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. var forpligtet til at udleje til teleudbydere, og at sådan udlejning om nødvendigt kunne gennemtvinges ved ekspropriation. Dertil lagde Skatterådet til grund, at teleudbyderens vederlag for anvendelse af skorstenen til opsætning af antenner måtte anses for at være et vederlag af erstatningslignende karakter. Hertil er det afgørende, at den omhandlende udlejning ikke påvirkede selskabets drift eller kunne udlejes til andre skattefritagne varmeværker.

Dertil blev det lagt til grund, at udlejningen havde et meget beskedent omfang, hvorved aktiviteten kunne omfattes af rammerne for andre aktiviteter, der ikke medfører bortfald af skattefriheden efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Hvis du har spørgsmål, står vi altid klar til en uforpligtende drøftelse af jeres vedtægter og andre skattemæssige forhold.

 


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse
14/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
13/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
13/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
08/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
06/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
30/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted