Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fejl i begrundelsen er ikke lig med fejl i evalueringen

Kromann Reumert
04/11/2019
Fejl i begrundelsen er ikke lig med fejl i evalueringen
Kromann Reumert logo
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: I en sag mellem Boligselskabet AKB og nedbrydningsfirmaet P. Olesen og Sønner A/S behandlede Klagenævnet i sin kendelse den 10. oktober 2019 blandt andet spørgsmål om fejlskrift i tildelingsbeslutning og ordregivers skøn ved evaluering af kvalitative kriterier. Kendelsen viser, at en åbenbar fejlskrift er uden betydning for de materielle forhold og bekræfter nok engang, at ordregivere har et vidt skøn ved evalueringen.

P. Olesen og Sønner A/S mod Boligselskabet AKB Taastrup v/KAB

I 2019 udbød Boligselskabet AKB Taastrup ("Boligselskabet") en hovedentreprisekontrakt om nedrivning af 8 boligblokke som et begrænset udbud. Af udbudsbetingelserne fremgik, at de forskellige underkriterier ville blive evalueret på en skala mellem 0 og 8. Boligselskabet modtog 5 tilbud og tildelte kontrakten til Søndergaard Nedrivning A/S.

P. Olesen og Sønner A/S ("P. Olesen"), som havde tilbudt den laveste pris, klagede herefter til Klagenævnet for Udbud blandt andet med påstand om, at der var anvendt en anden evalueringsmodel/pointmodel end angivet i udbudsmaterialet, og at Boligselskabet havde sammenlignet beskrivelserne i tilbuddene ved evalueringen af de kvalitative underkriterier.


Fejlskrift


P. Olesen påstod, at tildelingsbeslutningen skulle annulleres, fordi det af tildelingsbeslutningen og det vedlagte evalueringsark fremgik, at der var evalueret på entreprisesum inkl. tillæg for optioner, men til gengæld ikke, om enhedspriserne også indgik i evalueringen. Det fremgik desuden i evalueringsarket, at der i tildelingsbeslutningen var anvendt en prisskala, hvor laveste pris fik 10 point, og ikke 8 som det ellers var angivet i udbudsbetingelserne.

Klagenævnet anførte, at de samlede tilbudte priser var oplyst i tildelingsbeslutningen og i evalueringsarket. Tilbudsgiverne kunne derfor konstatere, at Boligselskabet evaluerede den samlede pris, dvs. inklusiv optioner og enhedspriser, som oplyst i udbudsmaterialet. Klagenævnet udtalte derudover, at der konkret var givet mellem 0,0 og 3,2 point på underkriteriet "Pris", der vægtede 40 %. P. Olesen havde med den laveste pris fået 8 point, svarende til 3,2 point vægtet. Det kunne derfor udledes, at pointgivningen for pris var sket i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes beskrivelser. Klagenævnet fandt derfor, at Boligselskabets angivelse af en pointskala mellem 0 og 10 i underretningsbrevet var en "åbenbar fejlskrift, der ikke har haft konkret indflydelse på tildelingsbeslutningen eller udbuddet i øvrigt, og fejlen er derfor ikke af en sådan karakter, at gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 er overtrådt."


Evalueringen


På grund af forskellen i de tildelte point for de kvalitative underkriterier gjorde P. Olesen gældende, at der var en formodning for, at Boligselskabet havde sammenlignet beskrivelserne i de indkomne tilbud. Boligselskabet havde dermed i strid med udbudslovens § 2 ikke vurderet tilbuddene individuelt i forhold til de opstillede kriterier i udbudsmaterialet.

Klagenævnet indledte med at konstatere, at det fremgik af udbudsbetingelserne, hvad tilbuddene skulle indeholde, og hvilke elementer Boligselskabet ville tillægge positiv vægt. I Boligselskabets tildelingsbeslutning fremgik for hvert underkriterium oplysning om den overordnede bedømmelse efter kriteriet og en nærmere beskrivelse af de enkelte dele af besvarelsen. Herefter fastslog Klagenævnet, at nævnet efter fast praksis kun tilsidesætter ordregivers skøn, hvis ordregiver har overskredet den vide grænse, der gælder. Det er klager, som skal påvise eller sandsynliggøre at dette er sket, hvilket P. Olesen ikke havde gjort. P. Olensen havde heller ikke sandsynliggjort, at der var sket en sammenligning af tilbuddene.


Kromann Reumerts vurdering


Det kommer ikke som nogen overraskelse, at en åbenbar fejlskrift i tildelingsbeslutningen og medfølgende bilag ikke ændrer på en ellers korrekt evaluering i forhold til det anførte i udbudsmaterialet. Det stemmer fint overens med Klagenævnets praksis om begrundelser, hvor selv en mangelfuld begrundelse ikke medfører annullation, medmindre der kan påvises fejl i den underliggende evaluering. Det understreger Klagenævnets pragmatiske linje i forhold til fejl, som reelt ikke har haft nogen betydning for udfaldet af udbuddet. Men kendelsen er endnu et eksempel på, at grundighed i udformningen af og gennemsigtighed i begrundelser i et underretningsbrev er et afgørende forhold som afslutningen på et udbud.

Kendelsen understreger desuden igen det vide skøn, som ordregivere har ved evalueringen af kvalitative kriterier, og at det er klager, som skal kunne sandsynliggøre, at skønnet er overskredet i forhold til det, som ordregiver har anført i udbudsmaterialet. Medmindre klager konkret kan påvise en fejl, vil der derfor ikke være udsigt til at få medhold i en sådan påstand.

Læs kendelsen

 

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
03/06/2024
Udbud
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
03/06/2024
Udbud
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
I går
Udbud
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
I går
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted