Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fakturaformkrav – En betingelse for momsfradrag

Delacour
10/02/2016
Fakturaformkrav – En betingelse for momsfradrag

En ny afgørelse fra Østre Landsret sætter endnu en gang fokus på, at opfyldelse af formkrav på din faktura kan være afgørende for retten til at opnå momsfradrag.Østre Landsret har i en nyligt offentliggjort dom truffet afgørelse om, at en virksomhed ikke er berettiget til momsfradrag, hvis formkravene til den faktura, som ligger til grund for momsfradraget, ikke er opfyldt.

Som virksomhed er der derfor vigtigt at sikre sig, at modtagne fakturaer er formgyldige.

Kravene til en fakturas indhold er fastsat i § 58, stk. 1, i momsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at en faktura skal indeholde følgende:

  1. Udstedelsesdato (fakturadato)

  2. Fakturanummer

  3. Sælgerens registreringsnummer

  4. Sælgerens og køberens navn og adresse

  5. Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser

  6. Dato for levering af varerne eller ydelserne

  7. Pris pr. enhed og afgiftsgrundlaget

  8. Gældende afgiftssats

  9. Det afgiftsbeløb, der skal betales


Særligt pkt. 5 vedrørende omfanget og arten af de leverede ydelser kan give anledning til tvivl, og det skal derfor påpeges, at det ikke er nok til opfyldelse af dette krav, at det angives, at ydelsen vedrører eksempelvis rådgivning eller rengøring i en bestemt periode. Ved levering af løbende ydelser er det således vigtigt at specificere, hvornår, hvortil og hvad der er leveret.

SKAT er særligt opmærksom på fakturaformkravene i en konkurssituation, hvor SKAT på grund af sælgers konkurs ikke kan få de penge hjem til statskassen, som køber fradrager. Dette var således også tilfældet i den omtalte Østre Landsrets sag, hvor køber, der drev rengøringsvirksomhed, blev nægtet fradrag i tilknytning til, at dennes underleverandør var gået konkurs.

Udover selve formkravene til fakturaen skal man som virksomhed også sikre sig, at der er opkrævet korrekt moms for den pågældende leverance. Hvis der fejlagtigt opkræves dansk moms på en faktura, hvor det er køber, som er forpligtet til at afregne momsen til SKAT, vil der ikke være adgang til momsfradrag hos SKAT for den betalte moms til leverandøren.

Som eksempler på leverancer mellem danske virksomheder, hvor der er omvendt betalingspligt kan nævnes handel med metalskrot, guld og CO2-kvoter.

Som virksomhed skal man ligeledes være opmærksom på, at arbejde vedrørende fast ejendom er momspligtigt i det land, hvor ejendommen er fysisk beliggende. Der skal således ikke opkræves moms på en faktura mellem to danske virksomheder, hvis arbejdet vedrører fast ejendom, der er fysisk beliggende i eksempelvis Tyskland.

Ved betaling af fakturaer er det således vigtigt at være opmærksom på, om en faktura er formgyldig i henhold til momsbekendtgørelsens bestemmelse herom, ligesom det skal sikres, at sælger er pligtig til at opkræve moms af den pågældende leverance.

DELACOURs advokater med speciale i moms bistår gerne med udarbejdelse af forretningsgange mv. for, hvordan man som virksomhed sikrer sig, at formkravene til fakturaerne er opfyldt, ligesom vi kan give jer redskaber til sikring af, hvornår der skal opkræves dansk moms på en faktura.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
01/03/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted