Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fakturaformkrav – En betingelse for momsfradrag

Delacour
10/02/2016
Fakturaformkrav – En betingelse for momsfradrag
Delacour logo

En ny afgørelse fra Østre Landsret sætter endnu en gang fokus på, at opfyldelse af formkrav på din faktura kan være afgørende for retten til at opnå momsfradrag.Østre Landsret har i en nyligt offentliggjort dom truffet afgørelse om, at en virksomhed ikke er berettiget til momsfradrag, hvis formkravene til den faktura, som ligger til grund for momsfradraget, ikke er opfyldt.

Som virksomhed er der derfor vigtigt at sikre sig, at modtagne fakturaer er formgyldige.

Kravene til en fakturas indhold er fastsat i § 58, stk. 1, i momsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at en faktura skal indeholde følgende:

  1. Udstedelsesdato (fakturadato)

  2. Fakturanummer

  3. Sælgerens registreringsnummer

  4. Sælgerens og køberens navn og adresse

  5. Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser

  6. Dato for levering af varerne eller ydelserne

  7. Pris pr. enhed og afgiftsgrundlaget

  8. Gældende afgiftssats

  9. Det afgiftsbeløb, der skal betales


Særligt pkt. 5 vedrørende omfanget og arten af de leverede ydelser kan give anledning til tvivl, og det skal derfor påpeges, at det ikke er nok til opfyldelse af dette krav, at det angives, at ydelsen vedrører eksempelvis rådgivning eller rengøring i en bestemt periode. Ved levering af løbende ydelser er det således vigtigt at specificere, hvornår, hvortil og hvad der er leveret.

SKAT er særligt opmærksom på fakturaformkravene i en konkurssituation, hvor SKAT på grund af sælgers konkurs ikke kan få de penge hjem til statskassen, som køber fradrager. Dette var således også tilfældet i den omtalte Østre Landsrets sag, hvor køber, der drev rengøringsvirksomhed, blev nægtet fradrag i tilknytning til, at dennes underleverandør var gået konkurs.

Udover selve formkravene til fakturaen skal man som virksomhed også sikre sig, at der er opkrævet korrekt moms for den pågældende leverance. Hvis der fejlagtigt opkræves dansk moms på en faktura, hvor det er køber, som er forpligtet til at afregne momsen til SKAT, vil der ikke være adgang til momsfradrag hos SKAT for den betalte moms til leverandøren.

Som eksempler på leverancer mellem danske virksomheder, hvor der er omvendt betalingspligt kan nævnes handel med metalskrot, guld og CO2-kvoter.

Som virksomhed skal man ligeledes være opmærksom på, at arbejde vedrørende fast ejendom er momspligtigt i det land, hvor ejendommen er fysisk beliggende. Der skal således ikke opkræves moms på en faktura mellem to danske virksomheder, hvis arbejdet vedrører fast ejendom, der er fysisk beliggende i eksempelvis Tyskland.

Ved betaling af fakturaer er det således vigtigt at være opmærksom på, om en faktura er formgyldig i henhold til momsbekendtgørelsens bestemmelse herom, ligesom det skal sikres, at sælger er pligtig til at opkræve moms af den pågældende leverance.

DELACOURs advokater med speciale i moms bistår gerne med udarbejdelse af forretningsgange mv. for, hvordan man som virksomhed sikrer sig, at formkravene til fakturaerne er opfyldt, ligesom vi kan give jer redskaber til sikring af, hvornår der skal opkræves dansk moms på en faktura.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
07/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du KINFO?
Kender du KINFO?
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
27/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted