Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Få moms refunderet som følge af KPC-dommen

Kromann Reumert
22/01/2020
Få moms refunderet som følge af KPC-dommen
Kromann Reumert logo
Skattestyrelsen udsendte den 20. december 2019 et udkast til styresignal som følge af EU-Domstolens afgørelse i KPC-sagen fra den 4. september 2019. I udkastet anerkender Skattestyrelsen, at KPC-dommen underkender Skattestyrelsens hidtidige praksis. I denne nyhed kan du læse mere om udkastet og dets betydning.


EU-Domstolens afgørelse i KPC-sagen


Den 4. september 2019 afgjorde EU-Domstolen, at salg af en grund med en fuld funktionsdygtig bygning ikke er en momspligtig levering af en byggegrund, selvom parternes hensigt er at foretage hel eller delvis nedrivning af bygningen, når køber forestår nedrivning for egen regning og risiko, og sælger ikke i øvrigt er involveret i nedrivningsarbejdet. Dette gælder uanset, om sælger efterfølgende skal opføre nye bygninger på grunden.


Udkast til styresignal


Skattestyrelsen udsendte den 20. december 2019 et udkast til styresignal. I udkastet anerkender Skattestyrelsen, at KPC-dommen underkender Skattestyrelsens hidtidige praksis.

I udkastet anerkender Skattestyrelsen således, at salg af en grund, hvorpå der er opført en bygning, som hovedregel er momsfrit, uanset at det er parternes hensigt, at bygningen skal nedrives. Det understreges, at dette dog blandt andet forudsætter, at bygningen i momsmæssig henseende ikke er en "ny" bygning, at sælger ikke er involveret i nedrivningen, og at bygningen i øvrigt er fuldt funktionsdygtig og kan anvendes til det formål, som den er bestemt til.


Genoptagelse og tilbagesøgning af moms


Det angives i udkastet til styresignal, at afgiftspligtige, der har betalt moms i henhold til den underkendte praksis, efter reglerne i skatteforvaltningsloven kan anmode om genoptagelse af momstilsvaret fra og med 2014. En sådan anmodning skal i henhold til udkastet fremsættes senest 6 måneder efter offentliggørelsen af det endelig styresignal.

Den part, der kan anmode om genoptagelse i henhold til skatteforvaltningsloven, er den part, der har indbetalt momsen, dvs. typisk sælgeren. I det omfang en sælger kan anmode om tilbagebetaling af moms, skal tilbagebetalingskravet reduceres med de eventuelle besparelser, som sælgeren har haft som konsekvens af den underkendte praksis (eksempelvis besparelser i form af momsfradrag for købsmoms).

Hvis sælgeren har overvæltet momsen på køberen af ejendommen, og sælgeren derfor ‒ hvis sælgeren får tilbagebetalt momsen ‒ vil opnå en ugrundet berigelse, kan Skattestyrelsen efter omstændighederne nægte at tilbagebetale momsen til sælgeren. I så fald kan det være relevant for efterfølgende omsætningsled ‒ eksempelvis køberen af ejendommen ‒ at fremsætte et krav overfor Skattestyrelsen om tilbagebetaling, idet det efterfølgende omsætningsled så kan være den, som endeligt har båret omkostningen. Et sådant krav er ikke omfattet af skatteforvaltningsloven. Skattestyrelsen vil derfor formentligt indtage det standpunkt, at efterfølgende omsætningsleds eventuelle krav overfor Skattestyrelsen forældes 3 år efter, at der er sket betaling af momsen.


Vores anbefaling


Det er derfor Kromann Reumerts anbefaling, at parter, der måtte have betalt moms i henhold til den praksis, som nu er underkendt, ikke afventer offentliggørelse af det endelige styresignal, men allerede nu vurderer, om der er grundlag for at fremsætte krav om genoptagelse og/eller tilbagebetaling af moms.

  
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Særlige omstændigheder kan begrunde genoptagelse af også ældre skatteansættelser?
Særlige omstændigheder kan begrunde genoptagelse af også ældre skatteansættelser?
21/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede
Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede
20/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil
Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
13/01/2021
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige, Fast ejendom og entreprise
Medarbejdere bliver nu beskattet af favørelementet ved erhvervelse af aktier til indre værdi
Medarbejdere bliver nu beskattet af favørelementet ved erhvervelse af aktier til indre værdi
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted