Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Europa-Kommissionen udsteder den hidtil største bøde for “gun jumping”

Kromann Reumert
07/08/2018
Europa-Kommissionen udsteder den hidtil største bøde for “gun jumping”
Kromann Reumert logo
Det multinationale kabel- og telekommunikationsselskab Altice er blevet pålagt en bøde på ca. 125 millioner euro for at have gennemført sin overtagelse af den portugisiske teleoperatør PT Portugal uden at have modtaget den fornødne godkendelse fra Europa-Kommissionen og på visse områder også uden overhovedet at have anmeldt overtagelsen.Europa-Kommissionens afgørelse af 24. april 2018


Altice, der har hovedsæde i Holland, indgik i december 2014 en købsaftale med det brasilianske telekommunikationsselskab Oi om overtagelse af enekontrollen med Ois portugisiske datterselskab, PT Portugal. Overtagelsen blev anmeldt til Europa-Kommissionen i februar 2015 og efterfølgende godkendt med tilsagn i april 2015.

På anmeldelsestidspunktet ejede Altice to portugisiske datterselskaber, Cabovisão og ONI, der begge var i konkurrence med PT Portugal på markedet for telekommunikationsydelser i Portugal. Kommissionens godkendelse blev gjort betinget af, at Altice frasolgte disse datterselskaber, da Kommissionen ellers ikke mente, at den fusionerede enhed ville blive udsat for tilstrækkelig konkurrence fra de tilbageværende aktører på markedet.

Kommissionen meddelte i maj 2017, at den mistænkte Altice for at have gennemført købet af PT Portugal, før Kommissionen havde godkendt overtagelsen, og på visse områder før overtagelsen overhovedet var blevet anmeldt. Det følger af fusionskontrolforordningen, at en anmeldelsespligtig fusion ikke må gennemføres, før den er anmeldt til og godkendt af Kommissionen. Dette kaldes også "standstill-forpligtelsen". Gennemførelse af en fusion inden anmeldelse kaldes populært "gun jumping" og kan straffes med en bøde på op til 10 % af de involverede virksomheders samlede årlige omsætning.


Bestemmende indflydelse


Kommissionen har nu afgjort, at Altice på en række områder havde overtrådt standstill-forpligtelsen.

Det er almindeligvis tilladt for den overtagende virksomhed at udøve visse rettigheder, som er nødvendige for at sikre, at den købte virksomhed bevarer sin værdi indtil closing. Eksempelvis tillægges den overtagende virksomhed normalt vetoret over beslutninger, som ikke har forbindelse til den købte virksomheds almindelige drift. Disse rettigheder må dog ikke føre til, at den overtagende virksomhed formelt eller de facto overtager kontrollen med den købte virksomhed, før fusionen er godkendt og dermed lovligt kan implementeres.

Kommissionen fastslog i sin afgørelse, at Altice via aktiekøbsaftalen var blevet tillagt rettigheder, som gjorde det muligt at udøve bestemmende indflydelse over PT Portugal, og at disse rettigheder oversteg, hvad der må betragtes som nødvendigt for at sikre, at den købte virksomhed bevarede sin værdi. Kommissionen fandt, at Altice var blevet tillagt vetoret over en lang række forretningsbeslutninger, herunder udpegelsen af ledelsen, prisbeslutninger samt over kontraktuelle beslutninger over en særlig (lav) værditærskel, der almindeligvis måtte betragtes som værende inden for virksomhedens ordinære drift. Disse rettigheder trådte allerede i kraft ved signing.

Kommissionen fastslog i den forbindelse, at det ikke var afgørende, om de pågældende rettigheder faktisk var blevet benyttet. Kommissionen fastslog det som tilstrækkeligt, at det var muligt at udøve bestemmende indflydelse over PT Portugal. Ikke desto mindre fandt Kommissionen, at Altice havde været aktivt involveret i driften af PT Portugal allerede fra tidspunktet for signing, og at PT Portugal herudover havde konsulteret Altice på en lang række områder, uanset at der ikke forelå krav herom. Eksempelvis havde Altice været direkte involveret i tilrettelæggelsen af PT Portugals markedsføringskampagner, fastsættelsen af mål og forhandlingsstrategien for fornyelsen af PT Portugals aftale med Porto Canal samt fastsættelse af forhandlingsbetingelserne for en leveringaftale mellem PT Portugal og Cinemundo.

Kommissionen konkluderede endvidere, at der løbende var foregået en betydelig udveksling af forretningsfølsom information mellem Altice og PT Portugal, som ikke havde været nødvendig for at bevare den købte virksomheds værdi. Den udvekslede information havde i stedet givet Altice betydelig indsigt i PT Portugals forretning, herunder virksomhedens daglige drift og de langsigtede forretningsstrategiske overvejelser. Udvekslingen var primært sket på Altices initiativ, og der havde ikke været iværksat tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre, at den udvekslede information forblev fortrolig og dermed ikke kunne anvendes af Altice, i tilfælde af at fusionen ikke ville blive gennemført.


Bøde


Som følge af den konstaterede overtrædelse af standstill-forpligtelsen blev Altice pålagt en bøde på 124.500.000 euro – den hidtil største bøde for gun jumping. Afgørelsen skal ses som et udtryk for, at gun jumping er et område med stadigt større bevågenhed fra konkurrencemyndighedernes side, både på europæisk og nationalt plan.
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Østre Landsret stadfæster: Koordinering af priser var ulovlig
Østre Landsret stadfæster: Koordinering af priser var ulovlig
08/04/2021
Konkurrenceret
Omfattende ændringer af konkurrenceloven er nu trådt i kraft
Omfattende ændringer af konkurrenceloven er nu trådt i kraft
05/03/2021
Konkurrenceret
Folketinget vedtager justeret lovforslag om omfattende ændringer af konkurrenceloven
Folketinget vedtager justeret lovforslag om omfattende ændringer af konkurrenceloven
19/02/2021
Konkurrenceret
Ændring af konkurrence­loven vedtaget: Civile bøder og valgfrihed om konkurrence­ankenævnet
Ændring af konkurrence­loven vedtaget: Civile bøder og valgfrihed om konkurrence­ankenævnet
17/02/2021
Konkurrenceret
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
25/01/2021
Konkurrenceret
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
21/01/2021
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted