Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-Kommissionen: Det skal være nemmere at rejse kapital – færre prospektkrav på vej

Kromann Reumert
14/12/2016
EU-Kommissionen: Det skal være nemmere at rejse kapital – færre prospektkrav på vej
Kromann Reumert logo
EU-Kommissionen udsendte torsdag den 8. december 2016 en pressemeddelelse om, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er blevet enige om at revidere prospektreglerne. Forslaget om en reform af prospektreglerne blev fremsat af Kommissionen i november 2015 som led i Kommissionens "Capital Markets Union Action Plan". Ifølge pressemeddelelsen vil de nye regler støtte selskaber, der søger at rejse penge på kapitalmarkederne, i deres investeringer og vækst. De nye regler vil også hjælpe investorerne til at træffe "bedre og mere informerede beslutninger".


GÆLDENDE PROSPEKTREGLER I DANMARK


Før man må foretage et offentligt udbud af værdipapirer i Danmark med en samlet værdi på over 5 millioner euro, kræves offentliggjort et prospekt, der skal være godkendt af Finanstilsynet. Kravene til prospektet følger af EU's prospektdirektiv som implementeret i dansk ret ved værdipapirhandelsloven og prospektbekendtgørelsen og af prospektforordningen, der er umiddelbart anvendelig i Danmark (et såkaldt "EU-prospekt").

Ifølge værdipapirhandelsloven kræver offentlige udbud af værdipapirer i Danmark med en værdi på mellem 1-5 millioner euro også offentliggørelse af et prospekt, der skal være godkendt af Finanstilsynet. Kravene til dette prospekt følger af danske regler (værdipapirhandelsloven og prospektbekendtgørelsen) og er færre, end hvad der gælder for EU-prospektet.

For udbud med en samlet værdi på under 1 million euro er der intet prospektkrav.
At udarbejde og få godkendt et prospekt er i dag ofte en tidskrævende og dyr proces, og Kommissionens tiltag må derfor hilses velkommen. Om det i praksis vil få så stor en betydning for udstedere og investorer, som der lægges op til i pressemeddelelsen, kan kun tiden vise, men det er bestemt et skridt i den rigtige retning.


FÆRRE KRAV TIL PROSPEKTER FREMOVER


Aftalen mellem de tre EU-organer indebærer i hovedtræk følgende:

  • De mindste kapitalrejsninger og crowdfunding-projekter på op til 1 million euro vil ikke kræve prospekt (dette gælder allerede i Danmark).

  • Udarbejdelse af et såkaldt "EU prospekt" (dvs. et prospekt udarbejdet i henhold til EU's prospektregler) vil alene blive krævet for udbud med en samlet værdi på over 8 millioner euro. For udbud under dette beløb kan gælde nationale regler.

  • Et nyt "EU growth prospectus" skal gøres tilgængeligt for SME og mid cap-selskaber optaget på et "SME growth market" samt for mindre udstedelser fra ikke-noterede selskaber.

  • For obligationsudstedere skal en mindre udgave af prospektet gælde for virksomhedsobligationer, der søges optaget på "wholesale debt markets". Dermed vil den mindre udgave af prospektet ikke længere kun være tilgængelig for udstedere, der udsteder obligationer med en nominel værdi på mindst 100.000 euro.

  • Udstedere, der hyppigt deltager på kapitalmarkederne, skal have adgang til et "frequent issuer regime" som skal kunne aktiveres, når en kapitalrejsningsmulighed viser sig, og som skal halvere godkendelsesprocessen fra 10 til 5 dage.

  • Et kortere prospekt for sekundære udstedelser skal gavne udstedere, der allerede er noterede, i form af færre krav ved efterfølgende udstedelser.

  • Prospektresuméer skal være kortere og i et sprog, der er nemmere for investorerne at forstå.

  • Prospektet skal ikke længere foreligge i papirform, med mindre en potentiel investor specifikt kræver dette, men skal alene gøres tilgængeligt digitalt.

  • ESMA (The European Securities and Markets Authority) vil oprette en ny europæisk online prospektdatabase, der kan anvendes uden betaling.AFVENTER GODKENDELSE FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET


Næste skridt er, at den aftalte tekst skal godkendes i Europa-Parlamentet og Rådet. En mindre restriktiv prospektregulering er et skridt i den rigtige retning, men gør det ikke alene.

I en analyse fra 2013 pegede vi bl.a. på, at mere favorabel skat på aktiegevinster og eventuelt lavere beskatning af gevinster på small- og midcap-aktier var ét tiltag, der kunne sætte mere gang i børsmarkedet.

Erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen udtalte i sidste uge, at det skal være nemmere og mere attraktivt for danskerne at handle aktier, og at aktieskatten derfor skal sænkes. Erhvervs- og vækstministeren omtalte i samme forbindelse en form for investeringssparekonto efter svensk forbillede, som skal gøre det lettere for private at investere i aktier, investeringsforeninger og andre værdipapirer. Vi følger udviklingen og holder jer opdaterede.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
11/12/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Stigende antal underretninger om hvidvask
Stigende antal underretninger om hvidvask
11/12/2020
Finansiering og bankret
Mangelfuld kreditvurdering fører endnu engang til ugyldige låneaftaler
Mangelfuld kreditvurdering fører endnu engang til ugyldige låneaftaler
25/11/2020
Finansiering og bankret
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
16/11/2020
Øvrige, Insolvens og rekonstruktion, Offentlig ret, Finansiering og bankret
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
05/11/2020
Finansiering og bankret, Selskabsret
LIBOR udfases ved udgangen af 2021: Hvordan forbereder du din virksomhed?
LIBOR udfases ved udgangen af 2021: Hvordan forbereder du din virksomhed?
21/10/2020
Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted