Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-Domstolen: Væsentlige ændringer af nødlidende kontrakter skal i nyt udbud

Bech Bruun
19/09/2016
189
EU-Domstolen: Væsentlige ændringer af nødlidende kontrakter skal i nyt udbud
Bech Bruun logo
EU-Domstolen har afgjort, at der efter indgåelse af en offentlig kontrakt ikke må foretages væsentlige ændringer uden en ny udbudsprocedure, heller ikke i tilfælde, hvor ændringerne udgør en forligsmæssig løsning i en situation, hvor den pågældende kontrakt er blevet nødlidende.Sagen handler om den danske stat, der i 2007 iværksatte en udbudsprocedure om levering af et fælles kommunikationssystem til det samlede beredskab. Rigspolitiet ved Center for Beredskabs-kommunikation fik myndighedsansvaret for kontrakten. Virksomheden Terma A/S fik kontrakten.

Da kontrakten skulle gennemføres, opstod der vanskeligheder med at overholde leveringsfristerne, og det var ikke muligt at gennemføre kontraktens indhold. Efter forhandlinger nåede parterne frem til et forlig, hvorefter kontrakten blev begrænset til alene at omhandle levering af et radio-kommunikationssystem til de enkelte politikredse samt køb af to centrale serverfarme.

Finn Frogne A/S, der havde undladt at ansøge om prækvalifikation ved det oprindelige udbud, klagede over den forligsmæssige ændring af kontrakten. Klagen blev ikke taget til følge af Klagenævnet for Udbud, og Finn Frogne A/S indbragte derfor sagen for Østre Landsret. Østre Landsret fandt, at der var foretaget en væsentlig ændring af den oprindelige kontrakt, men at forliget i relation til reduktionen af kontrakten ikke var udtryk for en vilje til at genforhandle kontraktens grundlæggende elementer. I stedet måtte forliget opfattes som parternes forsøg på en alternativ bilæggelse af den tvist, der var opstået mellem parterne, og ændringen kunne foretages uden udbud. Desuden var der intet grundlag for at antage, at parterne havde intentioner om at omgå udbudsreglerne. På den baggrund vurderede Østre Landsret, at ligebehandlingsprincippet og princippet om gennemsigtighed ikke var blevet overtrådt.

Sagen blev herefter indbragt for Højesteret, der ved præjudiciel forespørgsel henviste sagen til EU-Domstolen.

EU-Domstolens afgørelse

Højesteret ønskede, at EU-Domstolen tog stilling til, om en nødlidende, offentligt udbudt kontrakt må ændres væsentligt, hvis ændringen objektivt set udgør en forligsmæssig løsning, hvor begge parter giver afkald på deres krav for at bringe tvisten til ophør.

Indledningsvis anførte EU-Domstolen, at det forhold, at der efter kontraktens indgåelse skete en reduktion i kontraktens indhold, kunne have bevirket, at et større antal tilbudsgivere ville have ansøgt om prækvalifikation.

EU-Domstolen anførte, at en væsentlig ændring af den indgåede kontrakt principielt ikke kan aftales uden et nyt udbud af den ændrede kontrakt. Det forholder sig kun anderledes, hvis den pågældende ændring var omfattet af den oprindelige kontrakt. Hvorvidt en ændring er væsentlig, og dermed kræver en ny udbudsprocedure, skal alene afgøres på baggrund af en vurdering af, om den nye kontrakt bliver afgørende forskellig fra den oprindelige kontrakt.

I denne forbindelse er det irrelevant, hvilke bevæggrunde parterne havde for at gennemgøre den pågældende ændring, herunder om ændringen blev gennemført for at forlige en tvist mellem parterne.

Herudover anførte EU-Domstolen, at ordregiver kan forbeholde sig mulighed for at foretage visse ændringer - også væsentlige - i kontrakten efter tildeling heraf ved at fastsætte dette i udbudsma-terialet. De nærmere rammer herfor skal dog tillige fastsættes på forhånd.

Bech-Bruun's kommentarer

EU-Domstolens afgørelse viser, at reglerne om at væsentlige ændringer af en udbudt kontrakt kræver afholdelse af et nyt udbud, også gælder i tilfælde hvor den indgåede kontrakt er misligholdt, og hvor ændringen er udtryk for et forlig indgået for at undgå en rets- eller voldgiftssag.

Ordregivere bør derfor overveje i kontrakten at tage højde for, at der kan opstå et behov for at foretage ændringer. Det er dog et krav at det reguleres, hvordan en eventuel ændring kan foretages, herunder hvilken betydning det har for prissætningen.

Hvis en sådan mulighed ikke indgår i kontrakten, må ordregiver nøjes med at gøre misligholdel-sesbeføjelser gældende over for leverandøren. Hvorvidt en ny reduceret kontrakt kan tildeles den samme leverandør afhænger af, om de almindelige undtagelsesbestemmelser berettiger ordregiver til at tildele en kontrakt efter forhandling uden udbudsbekendtgørelse.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 55.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny guide om udfyldelse af ESPD
Ny guide om udfyldelse af ESPD
10/09/2020
Udbud
Ulovlig forhandling af tilbudspriser som følge af SKI's udbudsmodel
Ulovlig forhandling af tilbudspriser som følge af SKI's udbudsmodel
10/09/2020
Udbud
Klagenævnet har endnu en gang givet en ordregiver en ”bøde” og forlangt en indgået kontrakt ophævet.
Klagenævnet har endnu en gang givet en ordregiver en ”bøde” og forlangt en indgået kontrakt ophævet.
27/08/2020
Udbud
Indsigt i andres tilbud – bliver det en utilbørlig fordel?
Indsigt i andres tilbud – bliver det en utilbørlig fordel?
26/08/2020
Udbud
Egnet pointmodel på trods af tildeling af negative point
Egnet pointmodel på trods af tildeling af negative point
14/08/2020
Udbud
Klagenævnets årsberetning 2019: Tilbageblik på “klagernes år”
Klagenævnets årsberetning 2019: Tilbageblik på “klagernes år”
14/08/2020
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted