Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-Domstolen underkender svensk lov om pligt til lagring af teledata

Kromann Reumert
04/01/2017
EU-Domstolen underkender svensk lov om pligt til lagring af teledata
Kromann Reumert logo


EU-Domstolen har den 21. december 2016 truffet afgørelse om, hvorvidt national lovgivning kan fastlægge en generel forpligtelse til omfattende og generel lagring af trafikdata med henblik på at bekæmpe kriminalitet. EU-Domstolen udtalte, at det ifølge EU-retten ikke er muligt nationalt at indføre en sådan pligt til generel og udifferentieret lagring af samtlige trafikdata og lokaliseringsdata vedrørende samtlige brugere og abonnenter, som en svensk lov pålagde teleselskaberne. EU-Domstolen udtalte samtidig, at adgangen til lagrede oplysninger i forbindelse med kriminalitetsbekæmpelse skulle være underlagt forudgående kontrol ved domstolene eller ved en uafhængig administrativ myndighed.
Sagens omstændigheder

Den svenske appeldomstol for forvaltningsretlige sager og den britiske Court of Appeals havde begge stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen vedrørende muligheden for at opretholde national lovgivning, der pålægger teleselskaber en generel pligt til at lagre alle teledata bortset fra indholdet af kommunikationen til brug for bekæmpelse af kriminalitet.

Den svenske lov var oprindelig indført for at implementere et EU-direktiv om lagring af teledata (populært kaldet logningsdirektivet). Efter at direktivet blev underkendt ved den såkaldte Digital Rights-dom i 2014, nægtede den svenske teleudbyder Tele2 Sverige at efterkomme den svenske post- og telestyrelses påbud om at lagre dataoplysningerne.


EU-Domstolens dom

EU-Domstolen har nu givet Tele2 Sverige medhold i, at den svenske lov om generel og udifferentieret lagring er i strid med artikel 7 i EU's Charter om grundlæggende rettigheder om retten til privatlivets fred, artikel 8 om retten til beskyttelse af personoplysninger og artikel 11 om retten til ytringsfrihed.

Domstolen fandt, at den svenske lov om lagring af teledata medførte et uproportionalt indgreb i borgernes grundlæggende rettigheder, idet den via sin generelle og udifferentierede lagring af samtlige trafikdata om alle abonnenter gjorde det muligt at drage meget præcise slutninger om privatlivet for de personer, hvis data blev lagret. Domstolen henviste i den forbindelse til Generaladvokatens forslag til afgørelse, hvori Generaladvokaten anførte, at det ud fra de lagrede data ville være muligt at lave en profil af de berørte personer. En sådan profilering ansås af Generaladvokaten for lige så følsom som selve indholdet af kommunikationen.


Kromann Reumerts bemærkninger


EU-Domstolen har i denne afgørelse fulgt Generaladvokatens forslag til afgørelse fra 19. juli 2016, og afgørelsen er derfor ikke overraskende. I forslaget opstillede generaladvokaten en lang række betingelser, der ifølge generaladvokatens opfattelse bør være opfyldt for, at en lov om lagring er i overensstemmelse med EU's Charter om grundlæggende rettigheder. Disse betingelser fandt EU-Domstolen ikke var opfyldt, og domstolen afviste, at generel lagring af samtlige trafikdata og lokaliseringsdata kan være i overensstemmelse med Charteret.

Efter Digital Rights-dommen fra 2014 har en lang række nationale domstole underkendt de pågældende nationale implementeringer af det ugyldige logningsdirektiv. I Danmark mente Justitsministeriet ikke, at de daværende danske regler om sessionslogning var i strid med EU's Charter, men anbefalede alligevel, at reglerne blev ophævet, da de ikke opfyldte formålet. Efterfølgende har der i dansk sammenhæng været arbejdet på nye lovforslag om logning, der indebærer lagring af flere teledata, end den nuværende danske lovgivning kræver. Det følger af regeringsgrundlaget for den nye VLAK-regering, at regeringen i begyndelsen af 2017 vil fremlægge nye regler om logning, der "målrettet skal styrke politiets muligheder for at opklare kriminalitet, og som ikke vil pålægge telebranchen for store byrder". Ved udarbejdelsen af det påtænkte lovforslag vil Justitsministeriets fortolkning af EU-Domstolens afgørelse i Tele2-sagen få stor betydning.

Vi følger Justitsministeriets videre arbejde med lovforslaget, og vi vil orientere nærmere, når der er nyt derom.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
K04: Ny standardkontrakt for it-drift langt om længe offentliggjort
K04: Ny standardkontrakt for it-drift langt om længe offentliggjort
01/09/2020
IT- og telekommunikation
Digitaliseringsstyrelsen lancerer ny standard it-driftsaftale
Digitaliseringsstyrelsen lancerer ny standard it-driftsaftale
31/08/2020
IT- og telekommunikation, Kontraktret
Ny statslig standard­kontrakt for IT-driftsydelser offentlig­gjort
Ny statslig standard­kontrakt for IT-driftsydelser offentlig­gjort
27/08/2020
IT- og telekommunikation, Kontraktret
Ny telelov skal sikre bedre vilkår for konkurrencen på telemarkedet og skabe ny, digital infrastruktur
Ny telelov skal sikre bedre vilkår for konkurrencen på telemarkedet og skabe ny, digital infrastruktur
30/06/2020
IT- og telekommunikation
COVID-19: Særlige forhold for IT-virksomheder
COVID-19: Særlige forhold for IT-virksomheder
16/03/2020
IT- og telekommunikation
Nye krav til cybersikkerhed i staten – få et overblik her
Nye krav til cybersikkerhed i staten – få et overblik her
04/11/2019
IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted