Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen: TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte

Horten
26/11/2017
EU-Domstolen: TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte
EU-Domstolen har den 9. november 2017 truffet endelig afgørelse i en sag om mulig statsstøtte til TV2. EU-Domstolen fastslår i afgørelsen, at reklameindtægter, som TV2 modtog i perioden 1995-1996 via TV2-fonden, havde karakter af statsmidler. Overførslen af reklameindtægterne udgjorde derfor ulovlig statsstøtte.
 

TV2 og Danmarks Radio er begge offentligt ejede tv-selskaber, men til forskel fra Danmarks Radio har TV2 mulighed for at oppebære indtægter via reklamevirksomhed.

TV2's reklametid blev i årene 1995 og 1996 ikke solgt af TV2 selv, men af selskabet TV2 Reklame. Indtægterne ved salget blev overført til TV2 via TV2-Fonden. Såvel TV2 Reklame som TV2-Fonden er offentlige virksomheder, der er ejet af den danske stat. TV2 Reklame og TV2-Fonden havde således ansvaret for forvaltningen af reklameindtægterne og overførslen heraf til TV2.

Ordningen for finansieringen af TV2 blev allerede i 2000 gjort til genstand for undersøgelse ved Kommissionen, som følge af en klage. Kommissionen fastslog i en afgørelse af 2011, at de reklameindtægter TV2 blev tildelt fra 1995 og 1996 havde karakter af støtte ydet med statsmidler, men at reklameindtægterne og øvrige foranstaltninger iværksat til fordel for TV2 var forenelige med det indre marked. Kommissionens afgørelse blev appelleret til Retten i første instans, der annullerede Kommissionens afgørelse for så vidt angik Kommissionens klassificering af reklameindtægterne som statsmidler. Sagen blev herefter indbragt for EU-Domstolen.


EU-Domstolen fastslår at reklameindtægter udgjorde ulovlig statsstøtte


EU-Domstolen tog i sagen alene stilling til, hvorvidt de modtagne reklameindtægter havde karakter af statsmidler.

EU-Domstolen fastslog i afgørelsen, at støttebegrebet ikke alene omfatter fordele ydet direkte af staten, men også fordele, der ydes af offentlige eller private organer, der er udpeget eller oprettet af staten med henblik på at forvalte støtten. EU-Domstolen udtalte endvidere, at det i overensstemmelse med fast retspraksis er tilstrækkeligt, at midlerne til stadighed er under de offentlige myndigheders kontrol og dermed står til rådighed for myndighederne.

EU-Domstolen pointerede, at der i nærværende sag var tale om, at offentlige og af staten særligt udpegede virksomheder – TV 2 Reklame og TV2-Fonden – i henhold til lovgivningen havde til opgave at forvalte TV2's reklameindtægter. Reklameindtægterne var hermed under offentlig kontrol og stod til rådighed for staten. EU-Domstolen konkluderede på den baggrund, at indtægterne havde karakter af statsmidler, og at overførslen af indtægterne udgjorde ulovlig statsstøtte. EU-Domstolen afviste i den forbindelse udtrykkeligt, at det ændrer ved bedømmelsen, at indtægterne var af privat oprindelse, da de stammede fra annoncører.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
16/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
20/11/2023
Konkurrenceret
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
17/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Lyreco opgiver fusion med Lomax
Lyreco opgiver fusion med Lomax
28/11/2023
Konkurrenceret
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
24/11/2023
Konkurrenceret, Life Science & Health Care
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende brugen af tekniske specifikationer
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende brugen af tekniske specifikationer
I går
Udbud, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted