Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Er du klar til robotter med kunstig intelligens?

NJORD Lawfirm
12/02/2019
Er du klar til robotter med kunstig intelligens?
NJORD Lawfirm logo

Intelligente robotter bliver en del af vores hverdag, og vi kommer til at interagere både fysisk med robotter og online med AI (kunstig intelligens).Er samfundets nuværende spilleregler tilstrækkelige til at håndtere de udfordringer, der er forbundet hermed? Advokat Steffen Hebsgaard Muff og advokatfuldmægtig Simon Petersen har skrevet en juridisk artikel om ansvaret for skader forvoldt af autonome robotter. Artiklen er udgivet i Erhvervsjuridisk Tidsskrift (ET.2019.2), og indeholder en analyse af problemstillingen med afsæt i gældende dansk ret. Konklusionen i artiklen er, at retstillingen hverken er klar eller tidssvarende på nuværende tidspunkt.

I mangel af en klar retsstilling vedrørende ansvaret for autonome robotter og AI (kunstig intelligens) i det hele taget, bør ejeren, producenten og andre involverede parter tage aftaleretligt stilling til placeringen af ansvar m.v., i det omfang det er foreneligt med de nuværende regler.

I den forbindelse skal følgende punkter især overvejes af parterne:

  • Ansvarsfraskrivelser. Herunder skal det særligt overvejes, hvem der i sidste ende skal bære et eventuelt erstatningsansvar.

  • Forsikringsordninger, hvor alle relevante risici forsikres.

  • Udførlige manualer, brugervejledninger og slutbrugeraftaler.

  • Særlige sikkerhedsforanstaltninge. Eksempelvis skiltning med advarsler om robotaktivitet på byggepladser og lignende.

  • Håndtering af data

  • Relevante godkendelser. Eksempelvis som de eksisterende krav om dronetegn og -bevis samt ejerregistrering på droneområdet.Manglende regler om robotter og AI (kunstig intelligens)


Det er en forudsætning for de virksomheder og personer, der kommer til at anvende, eller allerede anvender, intelligente robotter og software, at spillereglerne er klare og præcise, således at risiciene for at ifalde ansvar kendes på forhånd. Desværre må det konstateres, at den nuværende lovgivning rummer en række problemer i forhold til genstande som autonome robotter, der udvikler sig og handler selvstændigt uden indblanding fra mennesker.

Det nuværende erstatningssystem kan spores tilbage til romerretten, og er baseret på skyld. Det skal forstås på den måde, at en person kun kan ifalde erstatningsansvar, når vedkommende har begået en fejl. Dette system, der fremstår meget retfærdigt, giver en række udfordringer. Hvem bærer ansvaret for, at robotten har udviklet sig “uheldigt” eller lært noget “forkert”? – kan det overhovedet bevises, at der er begået en fejl – og givetvis, hvor fejlen ligger?

I takt med at robotter bliver mere og mere autonome, herunder at de selvstændigt indsamler og gemmer data for at forbedre sig, bliver spørgsmålet om erstatningsansvarets placering mere og mere komplekst. Et system, der som udgangspunkt baserer sig på menneskelig skyld, er svært at anvende i situationer, hvor der reelt ingen menneskelig involvering har været. Defektbegrebet om produktansvar kan heller ikke rumme alle situationer, hvor robotter med AI (kunstig intelligens) forvolder skade.


Der bør indføres regler om autonome robotter


Det mest hensigtsmæssige vil være, at der indføres et generelt system med objektivt ansvar for skader forvoldt af autonome enheder og at der tilsvarende indføres en forsikringspligt. Systemet bør sikre, at den skadelidte får erstatning direkte af ejeren eller operatøren af robotten, og bør samtidig afskære krav mod tidligere led i kæden såsom forhandlere og mellemhandlere af robotten. Ejeren af en robot ved, hvordan robotten bliver brugt og er derfor nærmest til at vurdere risikoen og tegne en egnet forsikring.

På baggrund af usikkerheden om retsstillingen på området henstillede Europa-Parlamentet den 24. januar 2017 til Europa-Kommissionen, at Kommissionen skal udarbejde et regelsæt, der skal regulere erstatningsansvaret for robotter. Det er oplagt, at dette spørgsmål tages op af EU, eftersom produktansvar allerede er reguleret i EU-regi.

Læs Europa-Parlamentets henstilling

 

  
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
NJORD Lawfirm logo
København
Pilestræde 58
1112 København K
33 12 45 22
33 93 60 23
copenhagen@njordlaw.com
Aarhus
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Skarp jurist med interesse for GDPR, it og dataanvendelse
FOAs arbejdsskadeteam søger en juridisk sagsbehandler
FOA søger DPO
Advokatfuldmægtig inden for insolvens
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
Undgå konflikter og dyre tvister: Stil krav om reviews i din IT-leverance
16/09/2021
IT- og telekommunikation, Kontraktret, Konfliktløsning
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
09/09/2021
Compliance, IT- og telekommunikation, Finansiering og bankret, Strafferet
Vigtig dom om it-kontraktens ”atombombe”
Vigtig dom om it-kontraktens ”atombombe”
16/08/2021
Kontraktret, IT- og telekommunikation
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, EU-ret, IT- og telekommunikation
Nye EU-regler om kunstig intelligens
Nye EU-regler om kunstig intelligens
26/05/2021
IT- og telekommunikation, Persondata, Øvrige
EU: Nye regler om kunstig intelligens på vej
EU: Nye regler om kunstig intelligens på vej
07/05/2021
Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted