Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Endnu et stød til forudsigeligheden på generationsskifteområdet

Focus Advokater
18/03/2015
Endnu et stød til forudsigeligheden på generationsskifteområdet
SKAT er ikke (længere) bundet af 15%-reglen ved værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer.

Ny kendelse fra Vestre Landsret fra 26.2.2015 afviser, at SKAT er bundet af et dødsbos værdiansættelse af to faste ejendomme, selvom boets værdiansættelse lå inden for +/- 15% af den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering.

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982, som hidtil har været opfattet som en relativt sikker og forudsigelig metode til at opgøre værdier i dødsboer og generationsskifter, er for nylig blevet ophævet administrativt for så vidt angår værdiansættelse af unoterede aktier og anparter.

Cirkulæret finder stadig anvendelse ved værdiansættelse af fast ejendom. Her gælder den såkaldte 15%-regel, som siger, at hvis boets eller parternes værdiansættelse ligger inden for +/-15% af den offentlige vurdering, skal SKAT acceptere boets eller parternes værdiansættelse ved beregning af bo-og gaveafgift.

I en gammel afgørelse fra 1984 slog Skattedepartementet fast, at SKAT ikke havde adgang til at lade ejendommen vurdere ved en sagkyndig, hvis værdiansættelsen omregnet til kontantværdi lå inden for +/- 15. Skattedepartementet begrundede bl.a. dette med, at reglerne om værdiansættelse af faste ejendomme skulle være lettere at praktisere både for boet eller parterne i en gaveoverdragelse og for skatte- og afgiftsmyndighederne. Departementet anførte endvidere, at det offentlige måtte anses for at være nærmest til at bære risikoen for, at den af vurderingsmyndighederne fastsatte kontantejendomsværdi eventuelt er for lav. Selv ikke i den situation, hvor udlægsmodtageren/gavemodtageren kort tid efter solgte ejendommen til en højere pris, mente departementet, at SKAT havde adgang til at tilsidesætte 15%-reglen. Adgangen til at bruge sagkyndig vurdering var således reserveret til tilfælde, hvor parternes værdiansættelse afveg fra 15%-reglen, eller der var sket faktiske eller retlige ændringer ved ejendommen siden seneste offentlige vurdering, f.eks. om- eller tilbygninger.

Kendelsen fra Vestre Landsret går imod gængs opfattelse af, at parterne kan vide sig sikre, hvis deres værdiansættelse ligger inden for 15%-intervallet, og der ikke er sket f.eks. om- eller tilbygninger siden sidste offentlige vurdering. Kendelsen  tillod SKAT at anmode skifteretten om at udmelde en sagkyndig vurdering af ejendommene, selvom dødsboet holdt sig inden for intervallet. Landsretten afviste, at der var en fast administrativ praksis på området for dødsboer og udtalte, at en eventuel fast administrativ praksis på gave-området ikke kunne føre til et andet resultat. Dermed lægger landsretten op til, at der muligvis gælder forskellige regler for generationsskifter i levende live og ved død.

Kendelsen lægger sig fint i forlængelse af regeringens ønske om at sikre, at der ved generationsskifter afregnes skatter og afgifter efter de reelle handelsværdier. Kendelsen kommer som nævnt ganske kort tid efter regeringens ophævelse af formueskattekursen, og regeringen har for nylig sendt et lovforslag i høring, hvorefter bindende svar om værdiansættelse af et aktiv ikke længere skal være bindende for SKAT i visse situationer. Kendelsen og regeringens tiltag har dog den bagside, at forudsigeligheden og dermed også retssikkerheden på generationsskifteområdet svækkes.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
JURA § info logo
Søborg
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg
kontakt@jurainfo.dk
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted