Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

En trust, et settlement, en stichting eller en foundation kan nu være skattepligtig i Danmark

NJORD Law Firm
01/07/2019
En trust, et settlement, en stichting eller en foundation kan nu være skattepligtig i Danmark
NJORD Law Firm logo

Som et led i en generel indsats mod international skatteundgåelse er der for nylig vedtaget en række lovændringer, som sigter mod at eliminere utilsigtede skattefordele ved anvendelse af udenlandske trusts og lignende, der administreres i Danmark. Efter de nye regler er disse nu omfattet af skattepligten i fondsbeskatningsloven.Lovændringernes formål

Lovændringerne har til formål at sikre, at trusts og lignende ikke anvendes til at undgå beskatning. Ændringerne vedrører ikke kun trusts, men også f.eks. settlements, stichtingen og foundations. Lovændringerne medvirker til at gøre de gældende regler mere robuste bl.a. i forhold til etablering af trusts og lignende i udlandet og for at imødegå en forskellig kvalifikation af disse.

En trust er en juridisk struktur/enhed, som ikke findes i Danmark, men som kendes i lande, hvis regler bygger på common law (primært engelsksprogede lande). Der findes mange forskellige muligheder for strukturering af trusts mv. Nogle trusts svarer i store træk til danske fonde, mens andre vil blive betragtet som båndlagte kapitaler efter dansk ret.

En trust er kendetegnet ved, at en person (stifteren) overfører aktiver til en person (trustee), idet stifteren samtidig instruerer trustee om at forvalte aktiverne til fordel for en eller flere begunstigede. Trustee har ejendomsretten til at råde over de overførte aktiver, og de begunstigede har den økonomiske ejendomsret.


Hjemmel til beskatning af dansk administrerede trusts


Trust m.fl. har i nogle tilfælde været anvendt i internationale strukturer, til at opnå skattefordele. Eksempelvis ved at en person bosiddende i udlandet har indskudt kapital i en trust, og dermed har opnået, at afkastet af kapitalen hverken beskattes i personens hjemland eller i det land, hvor trusten er hjemmehørende.

Der er nu klar hjemmel til beskatning af trusts og lignende, der administreres fra Danmark. Disse administreres i Danmark, hvis trustee eller lignende er bosiddende i Danmark, eller hvis ledelsens sæde er i Danmark.

Vurderingen af om en trust må anses for at have ledelsens sæde her i landet, svarer til den vurdering, der generelt foretages i forhold til selskaber og fonde.

Trusts m.fl. der er etableret i udlandet af en person, som i øvrigt er trustee, eller som udgør ledelsen i trusten, vil nu blive beskattet i Danmark, når den pågældende person flytter til Danmark.

Hovedelementerne i de nye lovændringer

  • En udtrykkelig hjemmel til beskatning af udenlandske trust der administreres i Danmark

  • Regler, der modvirker effekterne af en forskellig skattemæssig behandling af trusts i Danmark og andre lande

  • Beskatning af båndlagte kapitaler uden aktuel kapitalejer

  • Udvidelse af reglerne om beskatning ved etablering af trusts

  • Regler, der udtrykkeligt bestemmer, at transaktioner med trusts skal ske på markedsvilkår.Beskatning af båndlagte kapitaler uden aktuel kapitalejer


Der indføres en indskudsafgift på 20 % på kapitalen, når denne båndlægges af en dansk skattepligtig person. Dette gælder kun den del af de årlige indskud, der overstiger 10.000 kr. Yderligere pålægges indskudsafgiften på afkastet af kapitalen, når kapitalen er båndlagt af en dansk skattepligtig person.


Ændringernes ikrafttrædelse


Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2019, og visse dele har haft virkning fra og med den 3. oktober 2018. Det betyder bl.a., at beskatningen af udenlandske trusts og lignende der administreres i Danmark, har virkning for indkomstår, der påbegyndte fra og med den 3. oktober 2018. Beskatning efter fondsbeskatningsloven indebærer bl.a., at indkomsten fra den 3. oktober 2018 fra udenlandske trusts m.fl. beskattes med 22 %. Beskatning af båndlagte kapitaler har virkning for kapital, der er båndlagt fra og med den 3. oktober 2018.


Kommende grundregistrering af trusts m.fl.


Problemer med skatteundgåelse og skatteunddragelse vedrører i høj grad trusts, der administreres i udlandet. Reelle ejere af trusts, settlements, stichtingen og foundations skal fremover registreres, når trustee eller lignede er etableret, eller har bopæl i Danmark, eller hvis trustee mv. er etableret, eller har bopæl i et land uden for EU. Reelle ejere er fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed.

En tilstrækkelig del i Danmark svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden, dog svinger dette fra land til land. Denne regel træder i kraft den 10. januar 2020.

  

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
01/03/2024
Skatte- og afgiftsret
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted