Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Droner i dansk lovgivning

Bird & Bird
10/04/2015
Droner i dansk lovgivning
Bird & Bird logo
Droner er populære som aldrig før, og især droner til hobbybrug er et stort hit. Anvendelsen af droner er dog ikke udelukkende forbeholdt private, men er også meget anvendt i erhvervsmæssige sammenhænge, hvor blandt andre landmænd kan bruge droner til at overvåge deres marker i forbindelse med brugen af sprøjtemidler og under høsten.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der gælder visse regler for flyvning med og brug af droner i det hele taget. Reglerne vedrørende flyvning med droner findes primært i et af luftfartsvæsenets udarbejdede forskrifter BL 9-4 og i Luftfartsloven.

Reglerne i Luftfartsloven gælder for droner, som vejer over 25 kg. For droner, som vejer mindre end 25 kg, gælder reglerne i BL 9-4, hvori det bl.a. anføres, at:

  • Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare og på en måde, så omgivelserne påføres så ringe ulempe som muligt.

  • Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlige veje skal være mindst 150 m.

  • Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet under åben himmel, må ikke overflyves.

  • Flyvehøjden må højest være 100 m over terræn.


Bestemmelserne sigter dels mod at beskytte almindelige mennesker mod den gene, det kan være at have en drone flyvende over sig, og dels mod at personen, som styrer dronen, kan bevare kontrollen over dronen og dermed undgå farlige situationer.

Så længe der blot er tale om flyvning med droner, er den ovennævnte lovgivning i udgangspunktet den eneste regulering, man skal være opmærksom på. Men begynder man derimod at udstyre dronen med f.eks. et kamera skal man tillige være opmærksom på Persondataloven og TV-overvågningsloven.

Persondataloven har ingen specifikke bestemmelser vedrørende brugen af droner, men så snart en drone har fået påmonteret et system, som kan indsamle data, der kan give informationer om en identificeret eller identificerbar fysisk person, vil der være tale om personoplysninger omfattet af loven.

Dette betyder bl.a., at der kun må indsamles oplysninger til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at man ikke må indsamle flere oplysninger end højest nødvendigt, ligesom der skal være hjemmel i Persondataloven til behandling af dataene, herunder indsamlingen, f.eks. ved at den, der indhentes informationer om, har givet samtykke hertil. Alt efter hvilke data, der indsamles, kan det også være nødvendigt med en tilladelse fra Datatilsynet.

Er der tale om en drone, som har fået påmonteret et videokamera, som kan optage film og dermed foretage overvågning, eller som blot kan transmittere det optagne til en skærm andetsteds, er der også regler i TV-overvågningsloven, som man skal tage højde for. Hovedreglen er herefter, at man som privat ikke må foretage TV-overvågning på offentligt tilgængelige steder, eksempelvis gade, vej, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel.

Hertil gælder enkelte undtagelser, hvorefter private må foretage TV-overvågning. Dette er f.eks. tilfældet i forbindelse med TV-overvågning af kriminalitetsbekæmpende hensyn af butiksfacader og lignende. TV-overvågning ved hjælp af droner vil dog i de fleste tilfælde række ud over undtagelserne.

Hvis der sker TV-overvågning af ikke-offentligt tilgængelige områder, f.eks. en anden persons baghave, vil der kunne ifaldes straf i form af bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Ligeledes straffes uberettiget videregivelse af sådan uberettiget optaget materiale.
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, EU-ret, IT- og telekommunikation
Nye EU-regler om kunstig intelligens
Nye EU-regler om kunstig intelligens
26/05/2021
IT- og telekommunikation, Persondata, Øvrige
EU: Nye regler om kunstig intelligens på vej
EU: Nye regler om kunstig intelligens på vej
07/05/2021
Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Ny SaaS-standardkontrakt
Ny SaaS-standardkontrakt
05/05/2021
IT- og telekommunikation
Google v. Oracle afgjort: API "kopiering" er ikke en ophavsretskrænkelse
Google v. Oracle afgjort: API "kopiering" er ikke en ophavsretskrænkelse
22/04/2021
IT- og telekommunikation, Immaterielret
K04: Ny standardkontrakt for it-drift langt om længe offentliggjort
K04: Ny standardkontrakt for it-drift langt om længe offentliggjort
01/09/2020
IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted