Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Dokumentationskrav til "grønne" markedsføringsudsagn

Kromann Reumert
13/03/2023
Dokumentationskrav til "grønne" markedsføringsudsagn
Kromann Reumert logo
Sø- og Handelsretten afsagde den 27. januar 2023 dom i en sag om brug af vildledende markedsføringsudsagn, som Kromann Reumert førte for sagsøger, virksomheden Nordic Waterproofing A/S. Her får du et indblik i dommen og det aktuelle fokus på miljømarkedsføring, som den afspejler.

Sagens genstand

Sagen omhandlede en række markedsføringsudsagn anvendt af virksomheden Eurotag Danmark A/S ("Eurotag"), der leverer tagpapprodukter til det danske marked. Udsagnene fremhævede produktserien Derbigum NT, et belgisk produkt, som Eurotag er eneforhandler af, som værende mere miljøvenlig end konkurrerende produkter på markedet.


Nordic Waterproofing A/S ("NWP), en dansk koncern, der producerer og leverer tagpap til det danske marked, anlagde sag med påstand om forbud mod anvendelse af en lang række specifikke udsagn fra Eurotags markedsføringsmateriale med henvisning til, at udsagnene var udokumenterede og vildledende.

De omstridte udsagn

De anfægtede udsagn var dels konkrete udsagn om angivelige egenskaber ved produktet, herunder f.eks. "3 x mindre CO2-udledning" og "9,5 x mindre råvareforbrug", og dels generelle udsagn, herunder "Derbigum er miljøvenlig og bæredygtig". En del af udsagnene havde karakter af sammenlignende reklame uden, at Eurotag havde specificeret, hvilke produkter sammenligningen angik. De sammenlignende udsagn vedrørende råvareforbrug var endvidere inkonsistente, fordi der ikke kun blev henvist til 9,5 x mindre råvareforbrug, men også til hhv. 7 og 9 x mindre råvareforbrug for samme produkt.


Eurotag anvendte også udsagnet "EPD verified" i en grafisk udformning for Derbigum NT, der kunne give det indtryk, at der var tale om en officiel mærkningsordning. EPD ("Environmental Product Declaration") er en miljøvaredeklaration, som indeholder objektive oplysninger om et byggemateriales miljømæssige aftryk, men uden at være et miljømæssigt kvalitetsstempel som sådan og uden at tage stilling til, om det pågældende produkt er bedre eller ringere end tilsvarende produkter på markedet.

Det sagde domstolen

Sø- og Handelsretten udtalte, at udsagnene vedrørte faktiske forhold, der i medfør af markedsføringslovens § 13 skal kunne dokumenteres. Da der endvidere var tale om udsagn, der fremhævede væsentlige miljømæssige fortrin hos Eurotags produkter, var dokumentationskravet skærpet.


Sø- og Handelsretten fandt imidlertid, at de beregninger, som Eurotag havde fremlagt som grundlag for de sammenlignende udsagn og "EPD Verified", ikke var tilstrækkeligt dokumenterede.


På baggrund af bevisførelsen fandt Sø- og Handelsretten, at dokumentationskravet ikke var opfyldt. Udsagnene var derfor uberettigede og stridende mod markedsføringsloven, og sagsøgte fik forbud mod at anvende dem som sket i sin aktuelle markedsføring.


For så vidt angik udsagnet "EPD Verified" udtalte retten, at brugen "giver indtryk af, at Derbigum NT er certificeret eller har bestået en kvalitetstest." Retten fandt på dette grundlag udsagnet vildledende og stridende imod markedsføringslovens §§ 3, 5, 6, 8, 13 og 20.


Ud fra passivitetsbetragtninger blev Eurotag frifundet for en række andre udsagn fremsat i en ældre brochure, som på tidspunktet for Sø- og Handelsrettens behandling ikke længere blev anvendt. Eurotag blev endvidere frifundet for påstand om erstatning/vederlag samt om tilbagekaldelse og berigtigelse af de uretmæssige udsagn.


Dommens bidrag til forståelsen af reglerne

Sø- og Handelsrettens præmisser er relativt kortfattede. Alligevel bidrager sagen til en forståelse af dokumenta- tionskravet i sager om miljømarkedsføring.


Forbrugerombudsmanden lægger i sin kvikguide fra 2021 vægt på, at navnlig fritstående, generelle miljøudsagn skal være dokumenteret gennem en livscyklusanalyse ("LCA").


En EPD, som den Eurotag henviste til, er en alment anerkendt livscyklusanalyse for byggevarer. Dommen er derfor udtryk for, at selvom man for så vidt har behørig dokumentation for sit eget produkts egenskaber, er der langt fra frie tøjler i forhold til, hvordan man vælger at markedsføre produktet baseret på dokumentationen. Anvender man udsagn i sin markedsføring udledt af en livscyklusanalyse, som ofte er et teknisk kompliceret dokument, skal man kunne redegøre for, hvordan man er nået frem til de pågældende oplysninger.

Udformning af påstande

Ud over de markedsføringsretlige aspekter af dommen er den også et eksempel på, at påstande i en stævning om forbud mod konkrete udsagn kan danne grundlag for en domskonklusion.


Eurotag fik således ikke medhold i sin principale påstand om afvisning under henvisning til, at påstandene var for bredt formulerede, utilstrækkeligt konkretiserede og derfor uegnede til pådømmelse.


Der er ellers ingen tvivl om, at der er mange faldgruber forbundet med denne type stævningspåstande, som - medmindre de er meget specifikke - vil kunne føre til forbud mod lovlige udsagn og handlinger. NWP havde af denne grund specificeret, at forbudspåstandene specifikt vedrørte brugen af de omstridte udsagn "som sket" i den pågældende markedsføringskontekst.


Øget fokus på miljømarkedsføring

Reguleringen af miljømarkedsføring finder sted gennem markedsføringslovens velkendte bestemmelser om forbud mod vildledning og krav om dokumentation. Der er altså langt fra tale om ny regulering, men den stadigt stigende interesse blandt forbrugere i at træffe grønnere valg, har øget værdien for virksomheder i at kunne markedsføre sig som miljøvenlige.


Den aktuelle retssag mellem NWP og Eurotag var anlagt mellem to erhvervsdrivende, der begge markedsfører deres produkter til andre erhvervsdrivende, men reglerne er i endnu højere grad relevante i et forbrugerperspektiv, og Forbrugerombudsmanden har for nylig øget sit fokus på problemstillingen.


Forbrugerombudsmandens øgede fokus på grøn markedsføring er blandt andet muliggjort af en bevillingsforhøjelse, hvoraf en del er øremærket til skærpet tilsyn med miljømarkedsføring. Derfor er forventningen, at mængden af Forbrugerombudmandssager om miljømarkedsføring vil øges i 2023.


Danske myndigheders fokus på miljømarkedsføring skal også ses i lyset af EU’s miljøprogram "Den europæiske grønne pagt", som indebærer en række forbrugerbeskyttelsestiltag med udgangspunkt i den grønne omstilling. Der er for eksempel fremsat forslag til en række ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis, som blandt andet indebærer, at listen over de produktegenskaber, som forbrugerne ikke må vildledes om, udvides til at omfatte miljømæssige virkninger, ligesom generiske og vage miljøanprisninger føjes til den såkaldte "sortliste" over forbudte former for handelspraksis i direktivets bilag 1.


Hos Kromann Reumert har vi omfattende erfaring med rådgivning inden for alle aspekter af markedsføringsretten, herunder miljømarkedsføring.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Seneste nyt på markedsføringsfronten - nedslagspunkter fra Forbrugerombudsmandens praksis
Seneste nyt på markedsføringsfronten - nedslagspunkter fra Forbrugerombudsmandens praksis
08/04/2024
E-handel og markedsføring
Irmapigen sejrede i Sø- og Handelsretten
Irmapigen sejrede i Sø- og Handelsretten
09/04/2024
Immaterialret, E-handel og markedsføring
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
Kommende revidering af EU-reguleringen af betalingstjenester
04/04/2024
E-handel og markedsføring, EU-ret, Finansiering og bankret
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
15/04/2024
Konkurrenceret, E-handel og markedsføring, EU-ret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Nyt nordisk standpunkt: Brug af markedsføringsudsagn om klimakompensation
Nyt nordisk standpunkt: Brug af markedsføringsudsagn om klimakompensation
15/05/2024
E-handel og markedsføring
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted