Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Danmark og Frankrig får dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1. januar 2024

Kromann Reumert
21/12/2023
Danmark og Frankrig får dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1. januar 2024
Kromann Reumert logo
Den 13. december 2023 vedtog det franske parlament dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) med Danmark. Dermed får den nye DBO virkning fra den 1. januar 2024, eftersom Danmark allerede tilbage i marts 2023 ratificerede aftalen. Læs mere her.

Baggrund

Danmark opsagde i 2008 den dagældende DBO med Frankrig. Baggrunden for opsigelsen var, at danske pensioner efter den dagældende DBO alene kunne beskattes i pensionistens bopælsland. Dette betød, at Danmark ikke kunne beskatte danske pensionsudbetalinger, når danske pensionister flyttede til Frankrig, selv om pensionsindbetalingerne i indbetalingsperioden havde været fradragsberettigede i Danmark, hvilket medførte et dansk provenutab og et skattemæssigt incitament for danske pensionister til at flytte. 


Både før og efter opsigelsen har den danske og franske regering forsøgt at nå til enighed om en løsning 

for beskatning af pensioner. Enighed blev opnået den 26. april 2019, hvor Skatteministeriet og det franske Finansministerium indgik en principerklæring, som satte rammen for indgåelse af en ny DBO ved at fastslå de grundlæggende principper for beskatningsretten til pensioner.


Den 4. februar 2022 blev der underskrevet en ny dansk-fransk DBO. Før DBOen kan få virkning, skal begge lande ratificere aftalen efter nationale retsregler. Danmark ratificerede aftalen ved lov den 23. marts 2023, hvorefter Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttrædelse, som i praksis sker ved en ikrafttrædelsesbekendtgørelse. Frankrigs Parlament har nu den 13. december 2023 godkendt DBOen, og det må formodes, at Frankrig vil meddele Danmark dette inden udgangen af 2023, hvorved den nye DBO får virkning fra 1. januar 2024, forudsat Skatteministeren udsteder en ikrafttrædelsesbekendtgørelse.

Den nye DBO

En ny DBO har været efterspurgt længe af mange, men nok særligt af danske virksomheder, som har aktiviteter i Frankrig, og af danske pensionister, som er bosiddende i Frankrig.


I den nye DBO har Danmark fået opfyldt sit ønske om at kunne beskatte pensionsudbetalinger som kildeland, mens Frankrig opretholder sin ret til at kunne beskatte som bopælsland. Danmark skal ved skatteberegningen lempe for den skat, der betales i Frankrig. Hvis man forudsætter, at den danske skat er højere end den franske skat bliver slutresultatet, at man som pensionist skal betale en samlet skat svarende til den danske.


Personer, der bor i Danmark og ejer fast ejendom i Frankrig såsom ferieboliger, og som ikke er omfattet af de nedenfor nævnte overgangsregler, vil ikke blive begunstiget af den nye DBO, da den ikke inkluderer formueskat, som den gamle DBO gjorde. Derfor vil der fortsat skulle betales dansk ejendomsværdiskat af ferieboliger i Frankrig - og af andre boliger i Frankrig. Efter danske interne regler kan den beregnede danske ejendomsværdiskat dog nedsættes med visse franske ejendomsskatter.


Den nye DBO regulerer som alle DBOer hvilket af to lande, der har beskatningsretten til en persons eller et selskabs indkomst. DBOen indeholder derfor også bestemmelser, som regulerer hvor en person er skattemæssigt hjemmehørende, hvornår der foreligger et såkaldt "fast driftssted", og bestemmelser om beskatningsretten til udbytter, renter og royalties. Danske medarbejdere undgår beskatning i Frankrig i 183 dage, hvis de midlertidigt udsendes til at arbejde i Frankrig for deres danske arbejdsgiver og den danske arbejdsgiver ikke har fast driftssted i Frankrig.

Overgangsregler for pensionsudbetalinger og betaling af ejendomsværdiskat fra 2008 fastholdes

Der gælder allerede en overgangsregel for personer, der var bosiddende i Frankrig den 28. november 2007 og modtog pension fra Danmark den 31. januar 2008, og som ifølge den tidligere DBO alene kunne beskattes i Frankrig. Disse pensioner har ikke været underlagt dansk beskatning i de år, hvor der ikke var nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst. Denne overgangsregel fortsætter som den er, så længe personen fortsat er bosiddende i Frankrig.


Personer, der den 28. november 2008 var omfattet af fuld dansk skattepligt, og som på dette tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig, blev ligeledes omfattet af overgangsregler ved opsigelsen af den tidligere overenskomst, så de fortsat var fritaget for dansk ejendomsværdiskat af deres franske ejendom. Så vidt ses fortsætter denne overgangsregel også.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted