Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Dårlig taber eller retlig interesse?

Kromann Reumert
10/09/2019
Dårlig taber eller retlig interesse?
Kromann Reumert logo
Nyt fra EU-Domstolen: EU-Domstolen har i en ny sag taget stilling til et spørgsmål om retlig interesse for en forbigået tilbudsgiver, hvis tilbud rettelig burde have været afvist.


C-333/18 ‒ Lombardi 


EU-Domstolen har med sin dom af 5. september 2019 taget stilling til et spørgsmål om retlig interesse i forhold til klageadgang for en forbigået tilbudsgiver, hvis tilbud (selv) rettelig skulle have været afvist.

Sagen drejede sig om projektering og udførelse af hydrogeologisk saneringsarbejde i den italienske kommune Auletta. Lombardi Srl ("Lombardi") afgav tilbud, men blev kun nr. 3. De valgte herefter at indgive klage og nedlagde påstand om, at nr. 1 og 2 slet ikke burde have deltaget i udbuddet af forskellige årsager. Delta Lavori SpA ("Delta"), som vandt udbuddet, nedlagde påstand om frifindelse, og at Lombardi skulle have været udelukket, da de under processen ophørte med at opfylde de stillede betingelser.

Forvaltningsdomstolen i Campania, som var første klageinstans, tog først stilling til Deltas påstand om udelukkelse af Lombardi og gav Delta medhold i påstanden. På den baggrund afviste man Lombardis klage, da Lombardi herefter ikke havde retlig interesse i sagen. Lombardi tog sagen til den næste instans og gjorde gældende, at man havde retlig interesse i sagen, uanset udfaldet af spørgsmålet om, hvorvidt Lombardi selv skulle have været udelukket eller ej.

Spørgsmålet blev forelagt EU-Domstolen. Domstolen fandt, at Lombardi, uanset at de (også selv) skulle have været udelukket, fortsat måtte anses for at have en retlig interesse i sagen. Dermed havde de ret til at få prøvet, om også Delta skulle have været afvist. Det kunne nemlig ikke udelukkes, at den ordregivende myndighed ville have valgt at annullere udbuddet for at gennemføre en fornyet procedure, som Lombardi kunne have deltaget i, hvis 1. (og 2.) tilbudsgiver også var blevet udelukket.

 

Kromann Reumerts kommentarer

Dommen vedrører en sag, hvor nr. 3 indgiver klager over nr. 1 og 2. EU-Domstolen udtaler dog selv, at antallet af deltagere i udbuddet, og hvor mange af dem, som har valgt at indgive klage, er uden betydning for spørgsmålet. Det er derfor nærliggende at antage, at de samme betragtninger vil gøre sig gældende, uanset klagers placering efter endt evaluering. Det understøttes yderligere af EU-Domstolens udtalelser om, at det i den pågældende sag ikke var nødvendigt at påvise, at de øvrige tilbud, som havde fået en dårligere evaluering end Lombardi, også skulle have været afvist, så ordregiver reelt ikke havde andet valg end at annullere udbuddet og gå i fornyet udbud. Muligheden for at ordregiver på eget initiativ kunne vælge at genudbyde var tilstrækkelig, til at Lombardi havde en retlig interesse i at få prøvet sin påstand.

Det er dog ikke sådan, at en forbigået tilbudsgiver altid vil have en retlig interesse i at få prøvet tildelingsbeslutningen. EU-Domstolen har selv i en tidligere sag (C-355/15) fundet, at en udelukket tilbudsgiver var afskåret fra at klage over tildelingsbeslutningen. Som EU-Domstolen også bemærker i dommen om Lombardi var forskellen, at i den tidligere sag var udelukkelsen af klager blevet prøvet i flere instanser og var endelig.

Både dommen om Lombardi og den tidligere sag C-355/15 stemmer godt overens med de regler, som gælder ved underretning af tilbudsgivere. Her anses en udelukket tilbudsgiver nemlig fortsat for at være "berørt", dvs. have krav på underretning om f.eks. tildeling, indtil den pågældende tilbudsgiver er endeligt udelukket. Hermed menes, at udelukkelsen er prøvet og fundet lovlig af en uafhængig klageinstans, eller at der ikke længere kan klages, fordi klagefristen er udløbet.

Læs EU-Domstolens dom 

 

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
EU-Domstolen har skabt yderligere klarhed om retstilstanden ved udbud af rammeaftaler
EU-Domstolen har skabt yderligere klarhed om retstilstanden ved udbud af rammeaftaler
05/07/2021
Udbud
Vejledning til outsourcingbekendtgørelsen udgivet – her er, hvad du skal vide
Vejledning til outsourcingbekendtgørelsen udgivet – her er, hvad du skal vide
30/06/2021
Udbud
Er orientering om risici det samme som forbehold?
Er orientering om risici det samme som forbehold?
23/06/2021
Udbud
EU-Domstolen afklarer betydningen af en rammeaftales anslåede værdi
EU-Domstolen afklarer betydningen af en rammeaftales anslåede værdi
18/06/2021
Udbud
EU-Domstolen ”stadfæster” pligten til at oplyse det maksimale indkøb under rammeaftaler
EU-Domstolen ”stadfæster” pligten til at oplyse det maksimale indkøb under rammeaftaler
18/06/2021
Udbud
Tilbudslister i offentlige kontrakter ‒ formalitet eller dealbreaker?
Tilbudslister i offentlige kontrakter ‒ formalitet eller dealbreaker?
10/06/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted