Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Clearingpligt nu også for visse credit default swaps

Kromann Reumert
10/05/2016
Clearingpligt nu også for visse credit default swaps
Kromann Reumert logo

Forordningen, der udløser clearingpligt for endnu en gruppe af OTC-derivater - i dette tilfælde visse klasser af EUR credit default swaps - blev offentliggjort i april 2016. Forordning (EU) 2016/592 træder i kraft i dag den 9. maj 2016, men den konkrete ikrafttræden for en part, herunder i hvilket omfang, der skal frontloades, afhænger af partens kategorisering.
OTC-derivatklasserne, som nu bliver clearingpligtige, følger efter de første rentederivatklasser, som var omfattet af Forordning (EU) 2015/2205 ("Rente-RTS"), og flere vil komme til over den kommende periode. Læs mere om de første rentederivatklasser, som blev clearingpligtige i vores nyhed fra december 2015: Nu indtræder clearing­forpligtelsen: For hvad, hvem og hvornår?

1. DE OMFATTEDE OTC-DERIVATKLASSER
De OTC-derivatklasser, som bliver clearingpligtige efter Forordning (EU) 2016/592 ("CDS-RTS") er:
Type Undertype Geografisk zone Reference-
indeks
Afviklings-
valuta
Serier Løbetid
Indeks-CDS Ikke-
trancheopdelt indeks
Europa iTraxx Europe Main EUR 17 og fremefter 5 år
iTraxx Europe Crossover

2. HVORNÅR TRÆDER CLEARINGFORPLIGTELSEN I KRAFT
Modpartskategori Ikrafttræden
1: Clearingmedlemmer
(som er medlem af en CCP for mindst et af de i punkt 1 nævnte derivater)
9. februar 2017
2: Finansielle modparter og AIF'er* over Tærskelværdien, som ikke er omfattet af kategori 1 9. august 2017
3: Finansielle modparter og AIF'er*, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2 9. februar 2018
4: Ikke-finansielle modparter, som ikke er omfattet af kategori 1, 2 og 3 9. maj 2019"Tærskelværdien" for finansielle modparter og AIF'er*, som ikke er omfattet af kategori 1, opgøres for den pågældende parts koncern, og hvis den samlede gennemsnitlige udestående notionelle bruttoværdi ved månedens afslutning for ikke-centralt clearede derivater for januar, februar og marts 2016 oversteg EUR 8 mia., er parten omfattet af kategori 2. Ved beregningen medtages alle koncernens ikke-centralt clearede derivater, herunder valutaterminsforretninger, swaps og valutaswaps. For investeringsfonde gælder tærskelværdien på EUR 8 mia. som udgangspunkt individuelt på fondsniveau.
Alle finansielle og ikke-finansielle modparter, som ikke var clearingmedlem på en relevant CCP i relation til Rente-RTS, og som heller ikke er clearingmedlem på en relevant CCP i relation til CDS-RTS, vil tilhøre den samme kategori for CDS-RTS, som gælder for Rente-RTS.


*Den særskilte inkludering af AIF'er i skemaerne ovenfor omfatter AIF'er, som ikke er finansielle modparter over clearing-grænseværdien. AIF'er, som er "finansielle modparter" er omfattet af kategoriseringen "finansielle modparter". 

3. FRONTLOADING
Clearingforpligtelsen indtræder for de i punkt 1 nævnte OTC-derivataftaler, såfremt OTC-derivataftalen er indgået mellem to clearingpligtige modparter på eller efter den dato, hvor clearingforpligtelsen træder i kraft.
Derudover udstrækker CDS-RTS'en clearingforpligtelsen for finansielle modparter til også at gælde OTC-derivater indgået efter en nærmere fastsat dato ("Skæringsdato"), men før clearingforpligtelsens ikrafttræden, forudsat at sådanne OTC-derivataftalers restløbetid på datoen, hvor clearingforpligtelsen træder i kraft, har en nærmere angivet længde, såkaldt "frontloading".


De skæringsdatoer, som er relevante i praksis, fremgår nedenfor:
Modpartskategori Indgået eller "novated" (Skæringsdato) Mindste restløbetid
Finansielle modparter i kategori 1  9. oktober 2016 eller senere  6 måneder
Finansielle modparter i kategori 2
Finansielle modparter i kategori 3  I praksis ingen frontloading
Ikke-finansielle modparter uanset kategori  Ingen frontloadingPå nuværende tidspunkt er LCH.Clearnet SA den eneste EMIR godkendte CCP, som clearer de pågældende CDS'er, se ESMA's oversigt, som løbende opdateres.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
29/01/2021
Forsikring og erstatning, Selskabsret, Finansiering og bankret
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
11/12/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Stigende antal underretninger om hvidvask
Stigende antal underretninger om hvidvask
11/12/2020
Finansiering og bankret
Mangelfuld kreditvurdering fører endnu engang til ugyldige låneaftaler
Mangelfuld kreditvurdering fører endnu engang til ugyldige låneaftaler
25/11/2020
Finansiering og bankret
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
16/11/2020
Øvrige, Insolvens og rekonstruktion, Offentlig ret, Finansiering og bankret
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
05/11/2020
Finansiering og bankret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted