Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Clearingpligt nu også for visse credit default swaps

Kromann Reumert
10/05/2016
189
Clearingpligt nu også for visse credit default swaps
Kromann Reumert logo

Forordningen, der udløser clearingpligt for endnu en gruppe af OTC-derivater - i dette tilfælde visse klasser af EUR credit default swaps - blev offentliggjort i april 2016. Forordning (EU) 2016/592 træder i kraft i dag den 9. maj 2016, men den konkrete ikrafttræden for en part, herunder i hvilket omfang, der skal frontloades, afhænger af partens kategorisering.
OTC-derivatklasserne, som nu bliver clearingpligtige, følger efter de første rentederivatklasser, som var omfattet af Forordning (EU) 2015/2205 ("Rente-RTS"), og flere vil komme til over den kommende periode. Læs mere om de første rentederivatklasser, som blev clearingpligtige i vores nyhed fra december 2015: Nu indtræder clearing­forpligtelsen: For hvad, hvem og hvornår?

1. DE OMFATTEDE OTC-DERIVATKLASSER
De OTC-derivatklasser, som bliver clearingpligtige efter Forordning (EU) 2016/592 ("CDS-RTS") er:
Type Undertype Geografisk zone Reference-
indeks
Afviklings-
valuta
Serier Løbetid
Indeks-CDS Ikke-
trancheopdelt indeks
Europa iTraxx Europe Main EUR 17 og fremefter 5 år
iTraxx Europe Crossover

2. HVORNÅR TRÆDER CLEARINGFORPLIGTELSEN I KRAFT
Modpartskategori Ikrafttræden
1: Clearingmedlemmer
(som er medlem af en CCP for mindst et af de i punkt 1 nævnte derivater)
9. februar 2017
2: Finansielle modparter og AIF'er* over Tærskelværdien, som ikke er omfattet af kategori 1 9. august 2017
3: Finansielle modparter og AIF'er*, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2 9. februar 2018
4: Ikke-finansielle modparter, som ikke er omfattet af kategori 1, 2 og 3 9. maj 2019"Tærskelværdien" for finansielle modparter og AIF'er*, som ikke er omfattet af kategori 1, opgøres for den pågældende parts koncern, og hvis den samlede gennemsnitlige udestående notionelle bruttoværdi ved månedens afslutning for ikke-centralt clearede derivater for januar, februar og marts 2016 oversteg EUR 8 mia., er parten omfattet af kategori 2. Ved beregningen medtages alle koncernens ikke-centralt clearede derivater, herunder valutaterminsforretninger, swaps og valutaswaps. For investeringsfonde gælder tærskelværdien på EUR 8 mia. som udgangspunkt individuelt på fondsniveau.
Alle finansielle og ikke-finansielle modparter, som ikke var clearingmedlem på en relevant CCP i relation til Rente-RTS, og som heller ikke er clearingmedlem på en relevant CCP i relation til CDS-RTS, vil tilhøre den samme kategori for CDS-RTS, som gælder for Rente-RTS.


*Den særskilte inkludering af AIF'er i skemaerne ovenfor omfatter AIF'er, som ikke er finansielle modparter over clearing-grænseværdien. AIF'er, som er "finansielle modparter" er omfattet af kategoriseringen "finansielle modparter". 

3. FRONTLOADING
Clearingforpligtelsen indtræder for de i punkt 1 nævnte OTC-derivataftaler, såfremt OTC-derivataftalen er indgået mellem to clearingpligtige modparter på eller efter den dato, hvor clearingforpligtelsen træder i kraft.
Derudover udstrækker CDS-RTS'en clearingforpligtelsen for finansielle modparter til også at gælde OTC-derivater indgået efter en nærmere fastsat dato ("Skæringsdato"), men før clearingforpligtelsens ikrafttræden, forudsat at sådanne OTC-derivataftalers restløbetid på datoen, hvor clearingforpligtelsen træder i kraft, har en nærmere angivet længde, såkaldt "frontloading".


De skæringsdatoer, som er relevante i praksis, fremgår nedenfor:
Modpartskategori Indgået eller "novated" (Skæringsdato) Mindste restløbetid
Finansielle modparter i kategori 1  9. oktober 2016 eller senere  6 måneder
Finansielle modparter i kategori 2
Finansielle modparter i kategori 3  I praksis ingen frontloading
Ikke-finansielle modparter uanset kategori  Ingen frontloadingPå nuværende tidspunkt er LCH.Clearnet SA den eneste EMIR godkendte CCP, som clearer de pågældende CDS'er, se ESMA's oversigt, som løbende opdateres.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
08/09/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Nye outsourcingregler for finansielle virksomheder
Nye outsourcingregler for finansielle virksomheder
04/09/2020
Finansiering og bankret
Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån
Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån
26/06/2020
Finansiering og bankret
Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige
Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige
24/06/2020
Finansiering og bankret
Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
Nye regler om outsourcing for kreditinstitutter m.v.
23/06/2020
Finansiering og bankret
Skærpede regler for indgåelse og markedsføring af kviklån
Skærpede regler for indgåelse og markedsføring af kviklån
18/06/2020
Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted