Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Brugeren har altid ret – også ved evalueringen?

Kromann Reumert
08/09/2022
Brugeren har altid ret – også ved evalueringen?
Kromann Reumert logo
En nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud tager stilling til, hvorvidt en brugertest medfører en konkurrencefordel for den tilbudsgiver, der hidtil har leveret et IT-system til ordregiver. Derudover bekræfter kendelsen Klagenævnets praksis vedrørende brug af kommissionsmodellen.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. juli 2022, Assemble A/S mod Herning og Holstebro Kommune 


Kort om sagen

Herning og Holstebro Kommune gennemførte i marts 2022 et offentligt udbud af en kontrakt om levering af et pladsanvisningssystem til kommunernes Børn- og Ungeforvaltninger. Kontraktens anslåede værdi var 20 mio. kr.


Evalueringen tog afsæt i fire underkriterier, herunder et priskriterium og de tre kvalitative underkriterier "Kvalitet", "Brugerinvolvering" samt "Servicemål og implementering". Evalueringen af underkriteriet "Kvalitet" skete blandt andet på baggrund af en brugertest, som blev gennemført af medarbejdere i kommunerne.


Evalueringsmodellen var opdelt i flere faser, hvor der i første fase var fastsat en minimumstærskel på 60 ud af 100 point på de tre kvalitative underkriterier. Opnåede en tilbudsgiver ikke minimumscoren på et af de kvalitative underkriterier, ville denne ikke gå videre til at blive evalueret på priskriteriet. En sådan evalueringsmodel betegnes populært "kommissionsmodellen".


Den hidtidige leverandør af Herning Kommunes pladsanvisningssystem, KMD A/S, vandt udbuddet. En forbigået tilbudsgiver, Assemble A/S, klagede herefter over tildelingen med påstand om, at den valgte evalueringsmodel uberettiget favoriserede den eksisterende leverandør. Særligt gjorde Assemble gældende, at inddragelsen af en brugertest som led i evalueringering gav den eksisterende leverandør en utilbørlig konkurrencefordel, idet Assemble mente, at kommunernes medarbejdere oplagt ville have en klar præference for det system, de i forvejen kendte.


Klagenævnet for Udbuds afgørelse

Klagernævnet fandt ikke, at en brugertest som den gennemførte, gav den eksisterende leverandør, KMD, en utilbørlig konkurrencefordel. Klagenævnet begrundede dette med, at et for evalueringsteamet ukendt system jo netop kunne visualiseres igennem en brugertest. Klagenævnet lagde endvidere vægt på, at tilbudsgiverne havde mulighed for at deltage enten fysisk eller virtuelt under brugertesten for at guide testpersonerne, at brugertesten tog afsæt i ordregiverens ønsker til systemet, og at resultatet af brugertesten blev udførligt beskrevet i evalueringsrapporten. På denne baggrund fandt Klagenævnet, at en eventuel konkurrencefordel var udlignet tilstrækkeligt - og at brugertesten faktisk måtte antages at medvirke til at eliminere en eventuel konkurrencefordel.


Herudover er det også værd at bemærke Klagenævnets anerkendelse af kommissionsmodellen. I sin kendelse fandt Klagenævnet lejlighed til at indføje en sidebemærkning om det forhold, at udbuddet anvendte en evalueringsmodel, som var opdelt i forskellige faser. Klagenævnet "blåstemplede" modellen ved at fastslå, at modellen er anerkendt i både EU-Domstolens og Klagenævnets praksis.


Vores bemærkninger

Kendelsen er endnu et interessant bidrag til praksis om, hvornår en hidtidig leverandør kan siges at have en "utilbørlig" konkurrencefordel. Det understreges nok engang, at der skal bevises en konkurrencefordel af en vis karakter, idet det i sagens natur er uundgåeligt, at den hidtidige leverandør ofte vil have en de facto fordel. Det forhold, at ordregiverens medarbejdere (måske) kan have tendens til at foretrække et velkendt system frem for noget nyt, kan til gengæld ikke i sig selv udgøre en utilbørlig konkurrencefordel.


Det er desuden velkomment, at Klagenævnet klart anerkender kommissionsmodellen som en lovlig evalueringsmodel. Dette kunne også udledes af Klagenævnets tidligere kendelse af den 25. april 2018, Bilbutikken A/S mod Randers Kommune, men er med denne kendelse endnu en gang og mere udtrykkeligt blevet slået fast.


Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. juli 2022

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
03/06/2024
Udbud
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
03/06/2024
Udbud
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
18/06/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted