Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Blokeringsfilter mod ekstremistisk propaganda på internettet

Bird & Bird
21/11/2016
Blokeringsfilter mod ekstremistisk propaganda på internettet
Et flertal i regeringen har iværksat 22 initiativer, der skal være med til at forbedre indsatsen mod ekstremistisk propaganda på internettet og på de åbne sociale medier. Derfor etableres der nu et blokeringsfilter mod terrorpropaganda.Terrorister benytter i stigende grad internettet til at udbrede deres propaganda. I den forbindelse øges risikoen for radikalisering. Initiativerne er formuleret som følge af terrorangrebene i Europa og et uhyggeligt antal hellige krigere, der rejser fra Europa til bl.a. Syrien for at kæmpe for terrororganisationen Islamisk Stat.

Den danske tilgang til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering er baseret på et bredt myndighedssamarbejde, hvor både lokale og nationale myndigheder forsøger at nå ud til forskellige målgrupper. Tilgangen afspejler, at ekstremisme og radikalisering ikke kun udgør et problem ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv men også har et bredt velfærdsmæssigt perspektiv for så vidt angår trivsel, udvikling og sammenhæng i samfundet.

Ekstremisme og radikalisering skal betragtes som risikoadfærd på lige fod med andre former for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet, og derfor benyttes ofte de samme metoder i forebyggelsesfasen, der er velkendt fra kriminalpræventivt og socialt arbejde.


Tidligere handlingsplaner


Forebyggelsesindsatsen er opbygget i takt med de nye udfordringer verden i dag står overfor. Den første handlingsplan blev offentliggjort i 2009, og denne introducerede en model for det tværgående myndighedssamarbejde. Modellen havde til formål at sætte fokus på at styrke demokratisk dannelse og medborgerskab blandt unge samt at iværksætte særlige indsatser i udsatte boligområder og fængsler.

I 2014 etableredes en ny handlingsplan, som skulle bygge videre på modellen for samarbejdet på tværs af myndighederne.  Derudover sætter den nye handlingsplan fokus på en ny række udfordringer, herunder det stigende antal udrejsende til væbnede konflikter, online-radikalisering og ekstremistiske gruppers brug af sociale medier og internettet, samt et øget behov for at inddrage civilsamfundet. Den nuværende indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering tager i vid udstrækning afsæt i initiativerne, som bygger videre på erfaringer fra den første handlingsplan og sætter samtidig fokus på de nye indsatsområder.

Den indsats, vi allerede har opnået til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, skal videreføres, og det tætte samarbejde på tværs af myndighederne skal bibeholdes. Problemet er dog, at antallet af ekstremistiske handlinger og radikalisering er stigende, og derfor er der også behov for, at forebyggelsesindsatsen bliver endnu bedre. Der skal sættes hårdere ind overfor hellige krigere, kriminelle miljøer og fængselsindsatte for at bekæmpe den radikalisering, der foregår i dag.


Internettet og de sociale medier


Politiets Efterretningstjeneste (PET) kontrollerer ekstremistiske miljøers brug af internettet og anvender den indsamlede viden til at klæde aktører i det kriminalpræventive netværk på til at imødegå udfordringerne.

En online undervisningspakke vedrørende brug af internettet og sociale medier er under udarbejdelse, og denne har til formål at styrke børn og unges kritiske sans, digitale dannelse og evne til at gennemskue og modstå den propaganda og de ekstremistiske budskaber, som de kan risikere at møde på internettet.

Ekstremistiske miljøer udnytter systematisk internettet og sociale medier som platform til at sprede propaganda, rekruttere nye tilhængere og til at koordinere aktiviteter. Udbredelsen af ekstremistisk indhold på internettet skal begrænses, ekstremistiske budskaber skal formindskes og unges modstandsdygtighed overfor ekstremistisk propaganda skal styrkes.


Digitalt kortlægningsprojekt                             


En ny enhed under PET skal sikre en mere organisatorisk afdækning af ekstremisters aktiviteter på internettet og på de åbne sociale medier i form af et nyt blokeringsfilter, da ekstremistisk online materiale hurtigst muligt skal identificeres og fjernes. Dette skal sikre myndighederne et bedre og mere fyldestgørende billede af den rolle, som de sociale medier og brugen af internettet spiller i forhold til radikalisering i Danmark.

Internetudbydere skal kunne pålægges at blokere sider på internettet med ekstremistisk indhold, og de danske internetudbydere er allerede i et vist omfang pålagt, eller har frivilligt valgt at indgå aftaler om, blokering af flere af de udenlandske sider, der spreder terrorpropaganda.

Formålet med handlingsplanen anno 2016 er primært at mindske risikoen for, at børn og unge bliver ofre for ekstremistisk propaganda, og for at forhindre radikalisering blandt især unge. Handlingsplanen indeholder også et forslag til en ændring af straffeloven, således det gør det nemmere at retsforfølge personer, der spreder ekstremistisk propaganda gennem internettet eller sociale medier.


 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Politisk aftale om AI-forordningen
Politisk aftale om AI-forordningen
28/12/2023
IT- og telekommunikation, Persondata
Data Act versus GDPR – en svær balancegang
Data Act versus GDPR – en svær balancegang
09/01/2024
Persondata, IT- og telekommunikation
Manglende open source policy udgør en risiko for softwarevirksomheder
Manglende open source policy udgør en risiko for softwarevirksomheder
01/03/2024
Persondata, Compliance, IT- og telekommunikation
Chromebook-sagens relevans – herunder når du udleverer en computer eller mobiltelefon som arbejdsredskab
Chromebook-sagens relevans – herunder når du udleverer en computer eller mobiltelefon som arbejdsredskab
08/03/2024
Persondata, IT- og telekommunikation
Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen etablerer AI-sandkasse
Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen etablerer AI-sandkasse
11/03/2024
Persondata, IT- og telekommunikation, Compliance
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted