Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Bindende svar bliver bindende… igen

TVC Advokatfirma
01/09/2017
Bindende svar bliver bindende… igen
TVC Advokatfirma logo
Nyt lovforslag, der netop er sendt i høring, foreslår at ophæve SKATs særlige muligheder for efterfølgende at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver. Dette kan bl.a. få stor betydning for fremtidige generationsskifter, øvrige omstruktureringer af virksomheder og fraflytning fra Danmark, hvor netop spørgsmålet om værdiansættelse ofte volder besvær for de involverede parter.Som reglerne er i dag, er et bindende svar fra SKAT, afgivet under korrekt angivne forudsætninger, som udgangspunkt bindende for den skattemæssige behandling i fem år fra tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar.


Bindende svar vedrørende værdiansættelse af et aktiv


Som væsentlig undtagelse hertil blev det i sommeren 2015 indført, at et bindende svar vedrørende værdiansættelse af et aktiv ikke altid er bindende for SKAT. Et bindende svar omkring værdiansættelse er ikke bindende for SKAT, hvis det ved et efterfølgende salg af aktivet/aktiverne, eller ud fra størrelsen af det efterfølgende afkast af aktivet, kan begrundes, at værdien allerede på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg med mindst 30 % og mindst DKK 1.000.000 fra den værdi, der blev godkendt ved det bindende svar.

Med et glimt i øjet er det udtrykt sådan, at den bindende virkning var blevet til en elastik i stedet for et reb og svaret et "gummisvar" i stedet for et bindende svar. Dette da spørgeren ikke altid har kunnet fæste lid til, at værdiansættelsen i henhold til et bindende svar anerkendes af SKAT i forbindelse med effektueringen af de påtænkte dispositioner.

Efter de nugældende regler er det SKAT, der skal løfte bevisbyrden for, at det bindende svar kan tilsidesættes. Ikke desto mindre betyder den nuværende retstilstand, at muligheden for at kende de skattemæssige konsekvenser på forhånd er svækket. Det er ikke et krav, at spørgeren skal have været vidende om, at værdien var forkert, og som spørger kan man derfor have forsøgt at gøre alt efter bogen og stadig risikere tilbagekaldelse af det bindende svar.


Bindende svar og værdiansættelse af afgiftspligtige gaver


På området for værdiansættelse i forbindelse med gaveafgifter er der derimod anderledes håndfaste regler, idet SKAT som udgangspunkt har seks måneder til at tage stilling til værdiansættelsen af gaveoverdragne aktiver. Værdiansættelsen er herefter bindende og uden forbehold. I kombination med den begrænsede sikkerhed, der opnås ved et bindende svar om værdiansættelse har dette antageligt ofte ført til, at transaktionsmodeller, hvor det er muligt, er tilrettelagt således, at der gives en gave for dermed at få den endelige værdiansættelse frem.


Udkast til lovforslag – ophævelse af regler


Nu har regeringen angiveligt skiftet kurs, idet skatteministeren den 22. august 2017 sendte et udkast til lovforslag i høring, hvori man ønsker at ophæve dele af reglerne, der blev indført i sommeren 2015, således at SKAT - i henhold til udkastet til det nye lovforslag - ikke længere skal have mulighed for at tilbagekalde bindende svar vedrørende værdiansættelse, såfremt svaret er afgivet under korrekt angivne forudsætninger.

Regeringen vil således på dette punkt føre reglerne tilbage til, det der var gældende forud for 2015. Vedtages reglerne, vil et bindende svar om værdiansættelse derfor være bindende for SKAT, forudsat at sagen er oplyst tilstrækkeligt. Det bindende svar må dog ikke være i strid med lovregler, ligesom der i tidsrummet mellem afgivelsen af det bindende svar og gennemførelsen af dispositionen ikke må være sket ændringer i forudsætningerne for svaret.


TVC bemærker: Styrkelse af borgernes retssikkerhed


I TVC Advokatfirma ser vi positivt på regeringens nye udspil. Lovforslaget vil, hvis det vedtages, indebære en styrkelse af borgernes retssikkerhed og fjerne den uhensigtsmæssige forskel, der eksisterer mellem på den ene side bindende svar om værdiansættelse og på den anden side værdiansættelse af gaver.

Vi rådgiver ofte kunder til at indhente et bindende svar fra SKAT, såfremt der er usikkerhed om en given disposition, ligesom vi naturligvis også bistår med udarbejdelsen af anmodningen til SKAT.

Står du overfor en påtænkt disposition og ønsker en vurdering af de skattemæssige konsekvenser, herunder om det er hensigtsmæssigt med et bindende svar fra SKAT, er du altid velkommen til at kontakte vores eksperter til en uforpligtende drøftelse.

Skattemæssig risikoafdækning med anmodning om bindende svar fra SKAT er et af vores fokusområder.Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Forretningsorienteret og engageret jurist til DRs internationale salgsafdeling
FOAs arbejdsskadeteam søger en juridisk sagsbehandler
3. års advokatfuldmægtig eller 1. års advokat inden for M&A og selskabsret
Jurist til skadeafdeling
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
15/10/2021
Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret
Har du styr på deleøkonomi og skat?
Har du styr på deleøkonomi og skat?
11/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
07/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Rådighedsbeskatning
Rådighedsbeskatning
05/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrol ved til- og fraflytning
Kontrol ved til- og fraflytning
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted