Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afgørelse om overvågning af medarbejders private e-mails

Bech Bruun
02/02/2016
Afgørelse om overvågning af medarbejders private e-mails
En ny afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sætter fokus på medarbejderens rettigheder og arbejdsgiverens retlige forpligtelser i relation til overvågning og læsning af medarbejderes private e-mails. Det sker i en sag, hvor en arbejdsgiver har afskediget en medarbejder for at anvende sin arbejdsmail til privat brug.

Den Europæsiske Menneskeretighedsdomstol har den 12. januar 2016 fastslået, at en rumænsk arbejdsgivers læsning og overvågning af en medarbejders private e-mails på en arbejdscomputer ikke udgjorde en krænkelse af privatlivets fred. Afskedelsen af medarbejderen var efter samlet bedømmelse derfor berettiget.


Sagen kort

En rumænsk arbejdsgiver havde implementeret en politik, der forbød medarbejderne at anvende arbejdsgiverens IT-systemer til privat brug. Arbejdsgiveren havde forudgående informeret medarbejderne om, at han ville overvåge og kontrollere, at arbejdsgiverens systemer udelukkende blev anvendt til brug for arbejdet.

Imidlertid valgte en medarbejder alligevel at skrive med sin kæreste og bror i arbejdstiden. Arbejdsgiveren opdagede dette via overvågningen og læste herefter de pågældende e-mails velvidende om, at disse var private. Da arbejdsgiveren kunne dokumentere, at medarbejderen havde handlet i strid med virksomhedens interne retningslinjer ved at anvende sin arbejdsmail til privat brug, blev medarbejderen afskediget.

Medarbejderen anlagde derfor sag ved de rumænske domstole med påstand om, at arbejdsgiveren havde overtrådt de rumænske persondata- og strafferetlige regler, og at afskedigelsen derfor var uberettiget. De rumænske domstole afviste denne påstand i to instanser.
Medarbejderen indbragte herefter sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol under henvisning til, at arbejdsgiveren havde krænket privatlivets fred ved at have overvåget og læst de private e-mails.


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols holdning

Domstolen foretog i sin bedømmelse en afvejning af hensynet til arbejdsgiverens ledelsesret og medarbejderens ret til privatlivets fred. Domstolen fastslog, at medarbejderens ret til privatlivets fred ikke var krænket i sagen og begrundede dette med især to forhold.

For det første havde arbejdsgiveren informeret medarbejderne om, at de ikke måtte anvende arbejdsgiverens IT-systemer til privat brug.

For det andet havde arbejdsgiveren oplyst medarbejderne om, at de ville blive overvåget på arbejdspladsen, når de benyttede arbejdsiverens IT-systemer, og at det ville have alvorlige konsekvenser, hvis retningslingerne ikke blev efterfulgt.

Domstolen frifandt derfor arbejdsgiveren, da overvågningen og læsningen af de private e-mails i den konkrete sag havde været saglig og nødvendig af sikkerhedsmæssige hensyn.


Bech-Bruuns kommentar


Afgørelsen fra menneskerettighedsdomstolen er i overensstemmelse med de domme, der er blevet afsagt af danske domstole i lignende sager. Der er dog ikke tale om, at Den Europæiske Menneskerettighedsomdstol blåstempler danske arbejdsgiveres overvågning af medarbejderes e-mails, herunder private e-mails. Udgangspunktet i dansk ret er således stadig, at persondata- og straffelovens regler, som sætter klare begrænsninger for, hvad der er tilladt, skal iagttages. En arbejdsgiver må således som hovedregel ikke lovligt læse en arbejdstagers private e-mails uden vedkommendes samtykke.

Afgørelsen belyser vigtigheden af at indføre relevante politikker for medarbejderes brug af it og e-post samt arbejdsgiverens overvågning heraf.

Bech-Bruun anbefaler, at virksomheder indfører en internet- og e-mailpolitik, som klart og tydeligt informerer medarbejderne om virksomhedens politik i relation til overvågning og privat brug af virksomhedens systemer.

Set i lyset af den nye persondataforordning, som forventes at træde i kraft i Q2 af 2018, vil private virksomheder kunne blive pålagt bøder på op til 4 pct. af koncernens årlige globale omsætning for overtrædelse af forordningen. Manglende information til medarbejdere om overvågning vil være en overtrædelse af persondataforordningen, som potentielt vil være bødesanktioneret.

Hvis I ønsker et uforpligtende møde om, hvordan jeres HR-afdeling kan gribe jeres persondataretlige compliance arbejde an og derved forberede jer til den nye persondataforordning, er I velkommen til at kontakte os.

Den omtalte sags domsreference: CASE OF BĂRBULESCU v. ROMANIA (Application no. 61496/08)

 [layerslider id="63"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Københavns Kommune får kritik i tilsynssag om AULA
Københavns Kommune får kritik i tilsynssag om AULA
04/07/2024
Persondata
Datatilsynet har opdateret vejledningen om håndtering af brud
Datatilsynet har opdateret vejledningen om håndtering af brud
04/07/2024
Persondata, Compliance
Ny afgørelse om manglende indsigt i og sletning af tv-overvågningsoptagelser
Ny afgørelse om manglende indsigt i og sletning af tv-overvågningsoptagelser
12/07/2024
Persondata
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
15/07/2024
EU-ret, Persondata, Compliance
Manglende kontrol af automatiske sletninger fører til kritik fra Datatilsynet
Manglende kontrol af automatiske sletninger fører til kritik fra Datatilsynet
15/07/2024
Persondata, Compliance
Digitaliseringsstyrelsen ændrer kørekorts-app'en efter forbud mod at behandle personoplysninger
Digitaliseringsstyrelsen ændrer kørekorts-app'en efter forbud mod at behandle personoplysninger
16/07/2024
Persondata
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted