Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændrings­forslag til udbudsloven sendt i høring

Horten
08/08/2019
Ændrings­forslag til udbudsloven sendt i høring
Horten logoKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte 9. juli 2019 et forslag til lov om ændring af udbudsloven i høring. Vi ser på lovforslagets væsentligste indhold.


Det kan undre, at der kommer et ændringsforslag nu, da evalueringen af udbudsloven er i gang og først forventes afsluttet i 2020.

Ændringsforslaget er imidlertid nødvendiggjort af den åbningsskrivelse, som Kommissionen i starten af året sendte til Danmark med beskeden om, at udbudsdirektivet ikke er implementeret korrekt.


Ændringerne vedrører primært udelukkelse – og har begrænset betydning i praksis


Lovændringerne består primært i at gøre forarbejder til lovtekst, hvilket for så vidt er fint i tråd med Klagenævnet for Udbuds gentagne udmeldinger om, at Nævnet alene anser sig for bundet af selve lovteksten – ikke bemærkningerne.

Af mere substantielle ændringer skal fremhæves følgende ændringer/tilføjelser til udbudslovens afsnit om udelukkelse.

Lovforslaget medfører en ændring til udbudslovens § 135, stk. 3 (ny), hvorefter der ikke kan ske udelukkelse, når ansøger/tilbudsgiver har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt. Selv hvis en ansøger/tilbudsgiver har gæld på mere end 100.000 kr., kan der således ikke ske udelukkelse, hvis virksomheden har indgået og i øvrigt overholder en afviklingsaftale.

Det fremgår af forarbejderne til ændringsforslaget, at lovforslaget på det punkt ikke indebærer en egentlig ændring, men alene en præcisering af den gældende retstilstand. At det skulle forholde sig sådan, er ikke helt tydeligt henset til den nuværende formulering af udbudslovens § 135, stk. 4, men udbudspraktikeren bør under alle omstændigheder notere sig, at det også efter de nugældende regler gælder, at der ikke kan ske udelukkelse, hvis ansøger/tilbudsgiver har indgået og overholder en afviklingsordning med inddrivelsesmyndigheden.

I forarbejderne til den nugældende udbudslov fremgår det om denne (ikke-) udelukkelsesgrund, at det er en betingelse, at "indgåelse af en aftale om en bindende ordning skal være sket inden udløbet af ansøgningsfristen for ansøgere ved en begrænset procedure eller ved tilbudsfristen for tilbudsgivere ved en offentlig procedure." En virksomhed kan altså ikke unddrage sig risikoen for udelukkelse ved at indgå en afviklingsordning efter ansøgnings-/tilbudsfristens udløb.

Samtidig indsættes der i udbudslovens § 138, stk. 4 en bestemmelse om, at en virksomhed, som ved endelig dom er blevet udelukket fra deltagelse i udbudsprocedurer, ikke kan gøre brug af retten til selvrenselse efter udbudslovens § 138 i den udelukkelsesperiode, som følger af dommen. Efter dansk ret finder tilføjelsen anvendelse på virksomheder, som efter straffelovens § 79, stk. 1 frakendes retten til forsat at udøve virksomhed. Det forventes, at ændringen vil have begrænset betydning i praksis.

Der er lagt op til, at loven skal træde i kraft 1. januar 2020 med virkning for alle udbud, som offentliggøres derefter.

Læs høringsforslaget her.

 
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted