Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændring af outsourcing-reguleringen i den finansielle sektor

Bird & Bird
10/12/2019
Ændring af outsourcing-reguleringen i den finansielle sektor
Bird & Bird logo
Finanstilsynet sendte den 15. november 2019 et nyt lovforslag i høring med henblik på at klarificere reguleringen på outsourcingsområdet, herunder for e-penge- og betalingsinstitutioner samt fælles datacentre. Forslaget har også til formål at sikre efterlevelse af EU-regulering, herunder European Banking Authority's (EBA) retningslinjer for outsourcing.


Nye EBA retningslinjer for outsourcing


Den 30. september 2019 trådte EBA's retningslinjer for outsourcing i kraft og erstattede de forhenværende retningslinjer for outsourcing udstedt af Committee of European Banking Supervisor i 2006.

Med lovforslaget foreslås en revision af outsourcing reguleringen i lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, lov om betalinger mv. Dette foreslås for at bringe reguleringen i overensstemmelse med gældende EU-regulering, herunder EBA's retningslinjer for outsourcing.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil outsourcingbekendtgørelsen ligeledes blive erstattet af en ny outsourcingbekendtgørelse, som endnu ikke er offentliggjort som en del af lovforslaget.


Udvidelse af outsourcing definitionen


Lovforslaget introducerer i overensstemmelse med EBA's retningslinjer for outsourcing følgende udvidelse af definitionen af outsourcing:

"Enhver form for ordning mellem en virksomhed og en leverandør, i henhold til hvilken leverandøren udfører en proces, en tjenesteydelse eller en aktivitet, som virksomheden ellers selv ville udgøre. For forsikringsselskaber defineres outsourcing som et arrangement af en hvilken som helst art mellem et forsikringsselskab og en tjenesteyder, hvor tjenesteyderen enten direkte eller gennem videreoutsourcing udfører en proces, en tjeneste eller en aktivitet, som forsikringsselskabet ellers selv ville have udført.''

Den nye outsourcing definition indeholder, i modsætning til outsourcing definitionen i den nugældende § 5, nr. 27, i lov om finansiel virksomhed, ikke et væsentlighedselement, men omfatter derimod enhver form for outsourcing.


Cloudløsninger kan blive lettere at anvende


Anvendelse af cloudløsninger er af mange grunde udfordrende for finansielle virksomheder, herunder som følge af kravene i outsourcingbekendtgørelsen. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at der er et behov for at have regler, der understøtter virksomhedernes mulighed for at anvende cloudleverandører, men også at sikre, at virksomhederne bliver drevet på en måde, så kunderne kan have tiltro til, at deres midler og data bliver behandlet forsvarligt. Derfor bør der fremadrettet tages afsæt i en notifikationsmekanisme fremfor det nuværende krav om aktiv godkendelse, jf. § 5 i outsourcingbekendtgørelsen.

En sådan ændring af outsourcingbekendtgørelsen vil formentlig gøre det lettere for finansielle virksomheder at anvende cloudløsninger fremadrettet, selvom der formentlig stadig vil være udfordringer. Indholdet af den nye outsourcingbekendtgørelse er ikke offentliggjort, men den vil formentlig afspejle EBA's vejledning om outsourcing.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
ESG-rapportering
ESG-rapportering
12/04/2024
Finansiering og bankret, Compliance, EU-ret
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
16/04/2024
Finansiering og bankret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
06/06/2024
EU-ret, Compliance, Finansiering og bankret
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted