Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Adidas opnår ikke eneret til de tre parallelle striber

Kromann Reumert
05/07/2019
Adidas opnår ikke eneret til de tre parallelle striber
Kromann Reumert logo

Den Europæiske Unions Ret har for nyligt slået fast, at Adidas' tre parallelle striber mangler tiltrækkeligt særpræg til, at de kan opretholdes som et registreret varemærke.

I december 2013 indgav Adidas ansøgning til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) om registrering af Adidas' tre parallelle striber som et EU-varemærke. Kort efter varemærket blev registreret, indgav Shoe Branding Europe BVBA en ugyldighedsbegæring bl.a. med henvisning til, at mærket savnede særpræg.

Savner et ansøgt EU-varemærke særpræg, kan det alene registreres, hvis det har opnået fornødent særpræg ved brug i EU, dvs. at det er indarbejdet. Et mærke kan være indarbejdet, når det har været anvendt intensivt over en længere tidsperiode, og en relevant kundekreds dermed forbinder varemærket med det produkt, mærket anvendes for.

Under sagen bestred Adidas ikke, at de tre parallelle striber oprindeligt manglede særpræg, men Adidias gjorde gældende, at den længerevarende og intensive brug af de tre parallelle striber betød, at striberne nu havde opnået det fornødne særpræg gennem indarbejdelse.

Adidas understøttede sin påstand om indarbejdelse med dokumentation, herunder bl.a. oplysninger om omsætningstal, markedsføringsomkostninger og 23 markedsundersøgelser, som var gennemført i perioden 1983-2011.

Både EUIPO's annullationsafdeling og senere EUIPO's Andet Appelkammer tog Shoe Branding Europe BVBA's ugyldighedsbegæring til følge. De konkluderede, at mærket med de tre parallelle striber manglede særpræg, og at det ikke havde opnået særpræg gennem indarbejdelse. Varemærket blev derfor erklæret ugyldigt.

Adidas indbragte sagen for Den Europæiske Unions Ret (Retten) og gjorde bl.a. gældende, at EUIPO's Andet Appelkammer havde udøvet fejl i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt Adidas' varemærke med tre parallelle striber havde opnået fornødent særpræg ved indarbejdelse. Registreringen af Adidas' mærke skulle derfor opretholdes.

Heller ikke Retten fandt den fremlagte dokumentation for indarbejdelse tilstrækkelig. Baggrunden for konklusionen var bl.a., at Retten ud fra den fremlagte dokumentation ikke kunne fastslå, om der var opnået særpræg for de tre parallelle striber på en tilstrækkelig stor del af EU's område. Eksempelvis dækkede de fremlagte markedsundersøgelser kun 5 medlemsstater. Registreringen af de tre parallelle striber kunne derfor heller ikke efter Rettens afgørelse opretholdes.

Adidas har mulighed for appellere Rettens afgørelse til EU-Domstolen. Henset til at Adidas ikke er berettiget til at fremkomme med nye beviser under en sådan ankesag, fremstår det dog mindre sandsynligt, at EU-Domstolen vil nå frem til et andet resultat.

 

 


 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder Brexit for dine IP-rettigheder?
Hvad betyder Brexit for dine IP-rettigheder?
09/02/2021
Immaterielret
Er du i tvivl, om du har modtaget en falsk faktura?
Er du i tvivl, om du har modtaget en falsk faktura?
01/02/2021
Immaterielret, Øvrige
Hvad sker der med dine IP-rettigheder efter Brexit?
Hvad sker der med dine IP-rettigheder efter Brexit?
18/01/2021
Immaterielret
Forslag til ændring af lov om ophavsret
Forslag til ændring af lov om ophavsret
12/01/2021
Immaterielret
Lala Berlin taber sag om markedsføring og import af tørklæder
Lala Berlin taber sag om markedsføring og import af tørklæder
05/01/2021
Immaterielret, E-handel og markedsføring
EU og UK post-Brexit handelsaftale – hvad betyder aftalen for IP-rettigheder?
EU og UK post-Brexit handelsaftale – hvad betyder aftalen for IP-rettigheder?
04/01/2021
Immaterielret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted