Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

7 arbejdsdage kunne ikke sidestilles med en uge

Bird & Bird
04/05/2015
7 arbejdsdage kunne ikke sidestilles med en uge
Bird & Bird logo
I en kendelse af 14. april 2015 fandt Klagenævnet for Udbud, at når der i et udbudsmateriale er fastsat en tidsramme på maksimalt 7 dage, opfyldes kravet hertil ikke ved at anføre 7 arbejdsdage, desuagtet at man i den pågældende branche arbejder alle ugens 7 dage.

Faktum
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse fandt i et udbud af en kontrakt om eftersyn af 3 motorredningsbåde, at den prækvalificerede virksomhed, Mathis Værft A/S, havde afgivet et ukonditionsmæssigt tilbud, da det ikke opfyldte de i udbudsbetingelserne stillede krav til leveringstid.

Af udbudsbekendtgørelsen fremgik, at bund- og udrustningssyn på en motorredningsbåd skulle være påbegyndt senest 7. april 2015, og at fartøjet ville være til rådighed for synet i maksimalt 1 uge, ligesom et intermediate survey på to andre motorredningsbåde skulle være påbegyndt senest 1. august og 1. september 2015, og at disse fartøjer ville være til rådighed for gennemførelsen af synet i maksimalt 1 uge og 4 uger.

Det var i udbudsmaterialet anført, at tilbudsgiver i sit tilbud skulle bekræfte, at eftersynene kunne gennemføres inden for de nævnte perioder, hvilket ville sige henholdsvis "maksimalt 7 dage" og "maksimalt 4 uger".

I tilbuddet fra Mathis Værft A/S var det anført, at to af bådene kunne afleveres "7 arbejdsdage" efter de anførte opstartsdage og den tredje "20 arbejdsdage" efter opstartsdatoen.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse fandt, at det forhold at leveringstiden for to af fartøjerne var anført som "7 arbejdsdage" udgjorde et forbehold over for et mindstekrav.

Mathis Værft A/S havde til brug for klagesagen indhentet en udtalelse fra Danske Maritime, hvoraf fremgik, at det i værftsbranchen, især blandt reparationsværfter, er almindeligt at arbejde alle ugens dage, uanset om disse betegnes som dage, arbejdsdage, helligdage, weekender, søgnehelligdage eller andet.

Endvidere gjorde Mathis Værft A/S gældende, at det var kutyme i værftsbranchen, at alle ugedage er arbejdsdage, og at værftets angivelse af "7 arbejdsdage" derfor ikke afveg fra kravet om at gennemføre synet på maksimalt "7 dage", samt at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse også selv forudsatte, at værtsarbejde skulle pågå i weekenden, da en af de fastsatte påbegyndelsesdage var en lørdag.

Modsat gjorde Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse gældende, at Mathis Værft A/S bærer risikoen for uklare formuleringer i tilbuddet, at den anførte branchekutyme var udokumenteret, samt at det tværtimod fremgår af Dansk Maritimes Almindelige betingelser, at der sondres mellem kalenderdage og arbejdsdage.

Klagenævnet for Udbud
Klagenævnet udtalte, at der i udbudsbetingelserne var fastsat klare tidsrammer for eftersynene, herunder at to af tilsynene skulle gennemføres på maksimalt 7 dage.

Mathis Værft A/S havde ikke opfyldt dette mindstekrav ved at anføre "7 arbejdsdage".

Mathis Værft A/S' påstand blev på den baggrund ikke taget til følge.

Det anførte om branchekutyme kunne ikke føre til et andet resultat.

Kommentar
Ud fra Bird & Birds indsigt i værftsbranchen ses der at være en kutyme for at arbejde alle ugens 7 dage. Imidlertid var den af klager indhentede udtalelse fra en organisation, som i sine egne standardbetingelser på visse punkter sondrede mellem kalenderdage og arbejdsdage. Selv om det på ingen måde er unormalt, at man i kontrakter har frister, som er knyttet op på begge dele (fx udbedringsfrist på arbejdsdage og betalingsfrist på dage/hverdage), var henvisningen til organisationens betingelser måske derfor ikke stærk nok til at løfte beviset i denne sag og til at fravige det helt klare udgangspunkt om, at tilbudsgiver selv bærer risikoen for uklare formuleringer i tilbud.

I den forbindelse er det endvidere værd at bemærke, at klager ved de to frister på 7 dage havde anført 7 arbejdsdage, mens klager i forhold til fristen på 4 uger havde anført "20 arbejdsdage", hvorfor man kunne forledes til at tro, at klager her havde ment, at der kun blev arbejdet 5 og ikke 7 dage om ugen.

Der synes i øvrigt ikke at være tale om en uklarhed i tilbuddet, som ordregiver kunne have gennemført en teknisk afklaring omkring, da dette ville have givet klager mulighed for at forbedre sit tilbud efter tilbudsfristens udløb, hvilket er i strid med udbudsdirektivet.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ukonditions­mæssighed afskærer – altid? – erstatning
Ukonditions­mæssighed afskærer – altid? – erstatning
05/03/2021
Udbud
Hvordan udligner man en tidligere rådgivers konkurrencefordel?
Hvordan udligner man en tidligere rådgivers konkurrencefordel?
01/03/2021
Udbud
Grænser for fleksibilitet ved miniudbud på SKI 02.19 – SaaS Cloud
Grænser for fleksibilitet ved miniudbud på SKI 02.19 – SaaS Cloud
25/02/2021
Udbud
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
19/02/2021
Udbud, Offentlig ret
Offentlige ordregivere er forpligtet til at udelukke tilbudskonstellationer, som vurderes at stride imod konkurrencelovgivningen
Offentlige ordregivere er forpligtet til at udelukke tilbudskonstellationer, som vurderes at stride imod konkurrencelovgivningen
15/02/2021
Udbud
Er et fodbold­forbund omfattet af udbuds­reglerne?
Er et fodbold­forbund omfattet af udbuds­reglerne?
09/02/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted