Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Udbudsloven ændret pr. 1. januar 2020

Bech Bruun
22/01/2020
Udbudsloven ændret pr. 1. januar 2020
Bech Bruun logo
Folketinget vedtog den 26. november 2019 en række ændringer af udbudsloven, da Danmark ikke havde implementeret udbudsdirektivets bestemmelser korrekt. Ændringerne vedrører blandt andet udelukkelsesgrunde, frister ved begrænset udbud og mulighederne for at foretage supplerende indkøb hos den eksisterende leverandør.

Europa-Kommissionen sendte den 25. januar 2019 en åbningsskrivelse til 15 medlemsstater, herunder Danmark, angående implementeringen af udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU). Ifølge Europa-Kommissionen havde Danmark på en række punkter kun delvist gennemført udbudsdirektivets bestemmelser, herunder ved at have gennemført bestemmelserne i lovbemærkningerne (og ikke i lovteksten) og ved at have anvendt en anden ordlyd end i udbudsdirektivet. På enkelte punkter havde Danmark slet ikke gennemført udbudsdirektivets bestemmelser.

Efter en høringsproces i starten af året fremsatte regeringen den 3. oktober 2019 et lovforslag med 21 ændringer til udbudsloven, som blev vedtaget i Folketinget den 26. november 2019.

Ændringerne er trådt i kraft pr. 1. januar 2020 og finder anvendelse på udbud, hvor udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort fra denne dato.

Ændringsloven kan findes her.


Bech-Bruuns kommentarer


Størstedelen af ændringerne medfører kun lovtekniske præciseringer, men enkelte af ændringerne giver dog anledning til bemærkninger.

Aftale om afvikling af forfalden, offentlig gæld sikrer mod udelukkelse
I udbudslovens § 135 er indsat et nyt stk. 4, hvorefter en ordregiver ikke kan udelukke en ansøger eller tilbudsgiver som følge af ubetalt forfalden gæld til det offentlige, når den pågældende har indgået aftale om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt.

Hidtil har ordregiveren haft mulighed for at undlade at udelukke ansøgeren eller tilbudsgiveren, men det er nu præciseret, at ordregiveren i et sådant tilfælde ikke kan udelukke ansøgeren eller tilbudsgiveren.


”Self-cleaning” kan ikke afhjælpe endelig dom om udelukkelse fra udbud


I udbudslovens § 138 er indsat et nyt stk. 4, hvorefter en ansøger eller tilbudsgiver ikke har mulighed for at godtgøre sin pålidelighed ved ”self-cleaning”, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er blevet udelukket fra at deltage i udbuds- eller koncessionstildelingsprocedurer. Det er dog ikke forudsat, at dommen om udelukkelse er baseret på en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-137. En ansøger eller tilbudsgiver kan derfor også blive udelukket fra at deltage i udbuds- eller koncessionstildelingsprocedurer for andre overtrædelser.

Bestemmelsen medfører derfor både, at en ansøger eller tilbudsgiver kan udelukkes på andet grundlag end udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-137, og at en sådan ansøger eller tilbudsgiver helt er afskåret fra at deltage i udbuds- eller koncessionstildelingsprocedurer i den udelukkelsesperiode og i de medlemsstater, hvor dommen har virkning.

Efter udløbet af den i dommen fastsatte udelukkelsesperiode skal en ansøger eller tilbudsgiver foretage ”self-cleaning” i følgende tilfælde:

  • Hvis dommen vedrører en af overtrædelserne i udbudslovens § 135, stk. 1, og ansøgeren eller tilbudsgiveren ønsker at deltage i en udbuds- eller koncessionstildelingsprocedure mindre end 4 år efter den endelige dom

  • Hvis dommen vedrører en af handlingerne omfattet af udbudslovens § 136, stk. 3, eller § 137, stk. 1, nr. 1-6, og ansøgeren eller tilbudsgiveren ønsker at deltage i en udbuds- eller koncessionstildelingsprocedure mindre end 2 år efter den relevante hændelse eller handling (hvis ordregiveren har anvendt de frivillige udelukkelsesgrunde og ikke forkortet udelukkelsesperioden).


Ansøgeren eller tilbudsgiveren skal derfor ikke foretage ”self-cleaning”, hvis dommen om udelukkelse er baseret på et andet grundlag end udbudslovens §§ 135-137.


Ved begrænset udbud kan aftales kortere tilbudsfrist


Udbudslovens § 60, stk. 5, er blevet ændret, så det ved et begrænset udbud er muligt for ikkestatslige ordregivere (fx regioner, kommuner eller offentligretlige organer) at fastsætte fristen for modtagelse af tilbud efter aftale med de udvalgte ansøgere.

Alle udvalgte ansøgere skal ved en sådan aftale gives samme tid til at udarbejde og indsende tilbud, og fristen for afgivelse af tilbud skal minimum være 10 dage fra dagen efter afsendelse af opfordringen til afgivelse af tilbud.

Ændringen giver dermed ikkestatslige ordregivere en generel mulighed for at forkorte tilbudsfristen ved begrænsede udbud. Tidligere var dette kun muligt for ikkestatslige ordregivere i særlige tilfælde (fx ved et ukompliceret udbud eller efter et annulleret udbud, hvor ordregiveren har udvalgt de samme ansøgere til at afgive tilbud ved genudbuddet).


Skærpelse af krav for at kunne foretage supplerende indkøb


Udbudslovens § 181 om kontraktændringer vedrørende supplerende ydelser fra den oprindelige leverandør er blevet ændret til at kræve, at anvendelse af en anden leverandør ”ikke er mulig af økonomiske eller tekniske årsager”. Tidligere var der kun stillet krav om, at anvendelse af en anden leverandør ”ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af økonomisk eller teknisk art”. Bestemmelsens øvrige betingelser er ikke ændrede, hvorfor det blandt andet stadig er et krav, at ændringerne er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten, og at værdien af ændringerne ikke overstiger 50 procent af den oprindelige kontrakt.

Af lovbemærkningerne fremgår, at ændringen udelukkende er af lovteknisk karakter, og at den forventes ikke at have nogen virkning på gældende ret.

På trods heraf synes ændringen at medføre en skærpelse af udbudslovens § 181, når det nu er en betingelse, at anvendelsen af en anden leverandør ikke er mulig, hvor det tidligere kun skulle medføre en væsentlig ulempe.

Indtil der foreligger praksis vedrørende anvendelsen af udbudslovens § 181 med dens nye formulering bør ordregivere derfor være forsigtige med at anvende bestemmelsen. Ordregivere kan i den forbindelse overveje at offentliggøre en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (med henblik på at undgå, at kontrakten kan erklæres for uden virkning).

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
DR Koncernindkøb søger to dygtige konsulenter til udbud og strategisk indkøb
Advokater til vores kontorer i Aarhus og København
Jurist til skadeafdeling
Skarp jurist til kommunal- og forvaltningsret
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
25/11/2021
Udbud
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
24/11/2021
Udbud
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
17/11/2021
Udbud, EU-ret
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
04/11/2021
Udbud
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
27/10/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted