Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

“Synes godt om” på din hjemmeside gør dig til fælles data­ansvarlig med Facebook

Kromann Reumert
27/08/2019
“Synes godt om” på din hjemmeside gør dig til fælles data­ansvarlig med Facebook
Kromann Reumert logo
Den 29. juli 2019 traf EU-Domstolen en principiel afgørelse, som vil få betydning for mange hjemmesiders brug af plugins ‒ især brugen af Facebooks "synes godt om"-funktion. I denne nyhed kan du læse nærmere om afgørelsen og dens konsekvenser for danske virksomheder.


Kort om sagen


Den tyske webshop, Fashion ID, havde integreret Facebooks "synes-godt-om"-knap på sin hjemmeside, for at give besøgende på hjemmesiden mulighed for at "synes godt om" Fashion ID's Facebook-side.

Denne "synes godt om"-funktion på hjemmesiden medførte dog, at de besøgendes personoplysninger (f.eks. IP-adresser) blev videregivet til Facebook ‒ uanset om den besøgende på hjemmesiden klikkede på knappen eller ej, og uanset om den besøgende havde en Facebook-konto. Overførslen til Facebook skete i øvrigt uden, at den besøgende blev informeret om det.

Den tyske forbrugerbeskyttelsesorganisation, NRW, anlagde en sag mod Fashion ID for de regionale tyske domstole med påstand om, at Fashion ID skulle fjerne "synes godt om"-knappen fra deres hjemmeside. Retten gav forbrugerbeskyttelsesorganisationen NRW delvis medhold. Retten fandt blandt andet, at Fashion ID var dataansvarlig for de personoplysninger, der blev indsamlet og behandlet som led i den besøgendes færden på Fashion ID's hjemmeside. Fashion ID ankede afgørelsen til appeldomstolen i Düsseldorf.

Appeldomstolen var i tvivl om, hvorvidt Fashion ID kunne anses som dataansvarlig, hvis Fashion ID ikke havde nogen indflydelse på behandlingen af de personoplysninger, der blev videregivet til Facebook. Endvidere var appeldomstolen i tvivl om, hvorvidt oplysningspligten gjaldt i disse situationer. Appeldomstolen valgte at forelægge disse præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen, som traf afgørelse i sagen den 29. juli 2019 efter persondatadirektivet (afløst af GDPR 25. maj 2018).


EU-Domstolens afgørelse


Indledningsvist bemærkede EU-Domstolen, at formålet med det dagældende persondatadirektiv var at sikre et højt beskyttelsesniveau af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Desuden at formålet med art. 2 litra d i persondatadirektivet ‒ som definerede "den dataansvarlige" ‒ var at sikre en effektiv og fuldstændig beskyttelse af de berørte personer. Derfor måtte begrebet "dataansvarlig" fortolkes bredt. EU-Domstolen fandt derfor, at en virksomhed, der på sin hjemmeside havde en "synes godt om"-knap, var dataansvarlig i fællesskab med Facebook i forhold til de personoplysninger, der blev indsamlet og videregivet til Facebook.

EU-Domstolen lagde i sin vurdering især vægt på, at Fashion ID ved at integrere "synes godt om"-knappen på sin hjemmeside muliggjorde Facebooks indsamling af personoplysninger om de besøgende, uanset om de besøgende havde klikket på knappen, og uanset om de havde en Facebook-konto. Dermed havde Fashion ID afgørende indflydelse på indsamlingen og overførslen af de besøgendes personoplysninger[ANMJ1]  (pr. 77).

EU-Domstolen lagde desuden vægt på, at Fashion ID ved at integrere "synes godt om"-knappen på sin hjemmeside gjorde sig mere synlig på Facebook og dermed optimerede sin markedsføring. EU-Domstolen fandt, at Fashion ID ved at udnytte den kommercielle fordel, som "synes godt om"-knappen gav, havde givet Facebook samtykke til indsamlingen og videregivelsen af de besøgendes personoplysninger (pr. 80).

EU-Domstolen fastlog dog også, at man som virksomhed ikke er ansvarlig for Facebooks videre behandling af personoplysningerne efter overførslen, men at det fælles dataansvar alene omfatter indsamlingen og overførslen af personoplysninger til Facebook.

Herudover fandt EU-Domstolen, at såfremt behandlingen af personoplysninger i forbindelse med "synes god om"-funktionen blev baseret på et samtykke, er det Fashion ID, der som indehaver af hjemmesiden skal sikre det fornødne samtykke fra de besøgende. Hvis behandlingen derimod blev baseret på den såkaldte interesseafvejningsregel, er det et krav, at Fashion ID og Facebook hver især forfølger en legitim interesse, der vejer tungere end hensynet til den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

EU-Domstolen fandt endelig, at Fashion ID som indehaver af hjemmesiden havde en oplysningspligt overfor de besøgende på hjemmesiden. Fashion ID havde dermed pligt til at oplyse de besøgende om blandt andet behandlingen af deres personoplysninger og formålet hermed.


Kromann Reumerts bemærkninger


Sagen vedrører forhold, der fandt sted forud for anvendelsen af reglerne i databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018. EU-Domstolens afgørelse er derfor truffet på baggrund af det nu ophævede persondatadirektiv. Databeskyttelsesforordningen viderefører dog i vidt omfang de samme regler og definitioner af betydning for den konkrete sag, som det tidligere persondatadirektiv. Artikel 26 i databeskyttelsesforordningen om fælles dataansvar er også i vidt omfang udtryk for, hvad der tidligere har været gældende ret. Se mere herom i Justitsministeriets Betænkning, 1. del, side 424. Dommen må derfor forventes også at få betydning fremover.

EU-Domstolens afgørelse i sagen giver ganske god mening ud fra en juridisk betragtning og er i tråd med EU-Domstolens afgørelse i sagen vedrørende Facebook-fansider. Afgørelsen indebærer dog, at indehavere af hjemmesider kan blive fælles dataansvarlige med Facebook blot ved at installere "synes godt om"-funktionen på deres hjemmesider, og uden at den besøgende i øvrigt benytter funktionen eller besøger den pågældende virksomhed eller myndigheds Facebook-side. Indehavere af hjemmesider med en "synes godt om"-funktion skal derfor forholde sig til et muligt fælles dataansvar med Facebook, herunder eventuelle krav om etablering af en skriftlig aftale med Facebook om fordelingen af fælles dataansvar m.v.

Kromann Reumert vil følge op på eventuelle yderligere bidrag til fortolkningen af dommens betydning, ligesom vi følger eventuelle udtalelser fra Facebook og Datatilsynet om sagen.

Læs EU-Domstolens afgørelse

Læs EU-Domstolens pressemeddelelse

 

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner
01/02/2024
Persondata
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
08/02/2024
Persondata, Kontraktret, Compliance
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
12/02/2024
Persondata, Compliance
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
20/02/2024
Persondata
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
19/02/2024
Persondata, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted