Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Sø- og Handelsretten: Medarbejder havde ikke patentrettigheder over opfindelse udviklet under ansættelsesforholdet

Bird & Bird
30/09/2020
Sø- og Handelsretten: Medarbejder havde ikke patentrettigheder over opfindelse udviklet under ansættelsesforholdet
Bird & Bird logo
Medarbejderen udviklede som en del af sit ansættelsesforhold en algoritme, som medarbejderen efter endt ansættelsesforhold søgte om patentrettigheder til. Sø- og Handelsretten fandt dog, at medarbejderen ikke ifølge lov om arbejdstagers opfindelser var berettiget til opfindelsen, og at det derfor var i strid med lov om forretningshemmeligheder at gøre brug heraf efter endt ansættelsesforhold.

Sagens omstændigheder

Medarbejderen havde som en del af sit arbejde hos virksomheden Oticon A/S udviklet en såkaldt DBSA-opfindelse, som er en særlig algoritme. I forbindelse med at opfindelsen blev gjort, blev der udarbejdet en såkaldt DBSA-rapport, som er en teknisk rapport over opfindelsens virke.


Medarbejderen fratrådte sin stilling hos Oticon A/S den 31. marts 2012 uden at give meddelelse om opfindelsen til Oticon A/S, hvorefter medarbejderen indgav flere patentansøgninger vedrørende den pågældende opfindelse.


Da Oticon A/S var af den opfattelse, at opfindelsen tilhørte dem, skulle retten tage stilling til, hvem der har rettighederne over den pågældende opfindelse.


Gældende lovgivning

Ifølge lov om arbejdstagers opfindelser § 5, 1. pkt., er en arbejdsgiver berettiget til at kræve opfindelser, som en medarbejder har gjort som led i sit ansættelsesforhold, overdraget til sig, hvis opfindelsen må anset for at være opnået gennem ansættelsen, og hvis udnyttelsen af opfindelsen falder inden for virksomhedens arbejdsområde.


Ifølge lov om arbejdstagers opfindelser § 6, er en medarbejder, som har gjort en opfindelse som er omfattet af ovenstående, forpligtet til uden ugrundet ophold at underrette arbejdsgiveren om opfindelsen og samtidig give arbejdsgiveren de nødvendige oplysninger for, at arbejdsgiveren er i stand til at bedømme opfindelsens betydning, herunder om den falder inden for virksomhedens arbejdsområde.


Af lovens § 7 følger det endvidere, at en arbejdsgiver, for at erhverve sig retten til en opfindelse i henhold til § 5, skal underrette medarbejderen om overtagelsen inden 4 måneder efter, at medarbejderen har givet meddelelse i overensstemmelse med § 6.


Der var i den konkrete sag enighed om, at opfindelsen skete under ansættelsen hos Oticon A/S, og der var også enighed om, at opfindelsen var omfattet af lov om arbejdstagers opfindelser. Det væsentlige spørgsmål i sagen var derfor, om medarbejderen havde givet meddelelse til Oticon A/S i overensstemmelse med lov om arbejdstagers opfindelser § 5, og i så fald om Oticon A/S havde underrettet medarbejderen om overtagelsen af opfindelsen inden for 4 måneders fristen.


Sø- og Handelsrettens bemærkninger

I forhold til om medarbejderen gav Oticon meddelelse om opfindelsen bemærker retten, at det er medarbejderen som har bevisbyrden for, at der er foretaget den korrekte underretningen med den konsekvens, at 4 måneders fristen begynder at løbe.


Medarbejderen indgav den 7. oktober 2011 en DBSA-rapport til Oticon A/S, men retten mente ikke, at hverken indholdet af eller formålet med rapporten var at give Oticon A/S meddelelse om opfindelsen, da den i stedet var udarbejdet for at fastlægge yderligere tekniske og forretningsmæssige overvejelser. Det samme mente retten var tilfældet fsva. en PowerPoint præsentation, som blev fremlagt ca. 2 måneder efter DBSA-rapporten.


Retten bemærkede i den forbindelse, at medarbejderen let og enkelt kunne have opfyldt sin underretningspligt, hvis han havde anvendt Oticon A/S’ it-system til indberetning af opfindelser. Et system som medarbejderen tidligere selv havde anvendt til anmeldelse af andre opfindelser.


Det, at en anden medopfinder 3 år og 10 måneder efter medarbejderens fratræden indgav meddelelse til Oticon A/S om opfindelsen, kunne efter rettens opfattelse ikke betragtes som behørig underretning i henhold til lov om arbejdstageres opfindelser.


Da medarbejderen på den baggrund ikke havde overholdt sin underretningspligt i henhold til lov om arbejdstagers opfindelser § 6, kom retten frem til, at opfindelsen tilhørte Oticon A/S.


Idet medarbejderen efter sin fratræden uretmæssigt havde disponeret over opfindelsen, som om den var hans egen, havde medarbejderen således også overtrådt lov om forretningshemmeligheder, ligesom retten fastslog, at de godkendte patentansøgninger tilhørte Oticon A/S.


Bird & Birds kommentarer

Dommen fastslår først og fremmest, at det er medarbejderen som har bevisbyrden for, at underretningspligten er opfyldt og, at det ved underretningen skal stå arbejdsgiveren klart, at der er tale om en opfindelse, og at meddelelsen således gives i henhold til forpligtelsen i lov om arbejdstagers opfindelser.


Ydermere bekræfter dommen, at såfremt medarbejderen ikke overholder denne oplysningspligt, gælder udgangspunktet i lov om arbejdstagers opfindelser § 5, som anfører, at arbejdsgiveren har ret til rettighederne over en opfindelse som en medarbejder har gjort sig som led i sit ansættelsesforhold, hvis brugen af opfindelsen ligger indenfor virksomhedens område.


En medarbejder skal således i hvert enkelt tilfælde være opmærksom på at give klar og tydelig meddelelse om udviklingen af en opfindelse, for senere at have mulighed for at kunne erhverve rettighederne til denne, såfremt arbejdsgiveren ikke inden for fristen overtager opfindelsen.


Bird & Bird anbefaler for en god ordens skyld, at ansættelseskontrakter til medarbejdere som potentielt kan udvikle opfindelser af interesse for virksomheden, i sin kontrakt er gjort opmærksom på de forpligtelser, der følger af såvel lov om arbejdstagers opfindelser samt lov om forretningshemmeligheder.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvad sker der med dine IP-rettigheder efter Brexit?
Hvad sker der med dine IP-rettigheder efter Brexit?
18/01/2021
Immaterielret
Forslag til ændring af lov om ophavsret
Forslag til ændring af lov om ophavsret
12/01/2021
Immaterielret
Lala Berlin taber sag om markedsføring og import af tørklæder
Lala Berlin taber sag om markedsføring og import af tørklæder
05/01/2021
Immaterielret, E-handel og markedsføring
EU og UK post-Brexit handelsaftale – hvad betyder aftalen for IP-rettigheder?
EU og UK post-Brexit handelsaftale – hvad betyder aftalen for IP-rettigheder?
04/01/2021
Immaterielret
Ørsted vinder navnetvist i Højesteret
Ørsted vinder navnetvist i Højesteret
03/12/2020
Immaterielret
Har du registreret din virksomheds varemærke?
Har du registreret din virksomheds varemærke?
19/11/2020
Immaterielret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted