Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nyt om 15%-reglen: Næringsejendomme er omfattet

Nyt om 15%-reglen: Næringsejendomme er omfattet
Kromann Reumert logo
Vestre Landsret fastslog for nylig, at også næringsejendomme kan overdrages i henhold til den såkaldte 15%-regel, og at status som næringsdrivende med ejendomme ikke udgør særlige omstændigheder. Dommen er anket til Højesteret.

Skattestyrelsen har hidtil indtaget det standpunkt, at 15%-reglen ikke kan anvendes ved overdragelse af "næringsejendomme".  


En ny dom fra Vestre Landsret underkender Skattestyrelsen og fastslår, at 15%-reglen også gælder for næringsejendomme, det vil sige hvor overdrager af ejendommen driver virksomhed ("næring") med køb og salg af fast ejendom.  


Herudover bekræftede Vestre Landsret, at næringsdrivendes mulige særlige kendskab til markedet - herunder viden om, at den seneste offentlige ejendomsvurdering ikke afspejler handelsværdien - ikke medfører, at der foreligger særlige omstændigheder. 


15%-reglen 

15%-reglen, der følger af Værdiansættelsescirkulæret, giver mulighed for, indenfor gaveafgiftsmiljøet (blandt andet fra forældre til børn eller omvendt), at overdrage fast ejendom til en værdiansættelse svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering +/-15%.  


15%-reglen gælder imidlertid ikke, hvis der foreligger "særlige omstændigheder". Særlige omstændigheder foreligger, når konkrete forhold vedrørende den relevante ejendom klart indikerer, at handelsværdien er markant højere end den seneste offentlige ejendomsvurdering.  


Læs mere om særlige omstændigheder: Skatterådet fortolker "særlige omstændigheder" og Højesteret afviser anvendelsen af "15%-reglen".  


Bemærk i øvrigt, at de midlertidige ejendomsvurderinger ikke i sig selv medfører, at seneste offentlige ejendomsvurdering +/-15% ikke kan anvendes. Med de endelige ejendomsvurderinger, der forventes i løbet af 2024, ændres reglen til en 20%-regel, hvorefter ejendomme kan overdrages til seneste offentlige ejendomsvurdering +/-20%.

Vestre Landsrets dom af 8. september 2023  

Dommen angår overdragelse af ejendomme fra forældre til deres 5 børn, hvor værdiansættelsen blev foretaget efter 15%-reglen.  


Forældrene, der er næringsdrivende med udlejning af og handel med fast ejendom, overdrog som en gave 5/6 af en portefølje af ejendomme til deres børn. Ved overdragelsen blev ejendommene i virksomheden værdiansat til den seneste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%, hvilket lå betydeligt under handelsværdien.  


Sagen angik spørgsmålene, om værdiansættelsescirkulæret finder anvendelse ved overdragelse af næringsejendomme og om der forelå særlige omstændigheder i den konkrete sag.  


Landsretten nåede enstemmigt frem til, at Værdiansættelsescirkulæret, herunder 15%-reglen, omfatter alle typer af faste ejendomme og dermed også næringsejendomme.   


I relation til spørgsmålet om der forelå særlige omstændigheder gjorde Skatteministeriet alene gældende, at der forelå særlige omstændigheder, fordi forældrene som næringsdrivende må antages at have sagkyndig viden om ejendommenes handelsværdi.  


Landsrettens flertal konstaterede, at forældrene hverken havde fået foretaget vurderinger af de enkelte ejendomme eller disponeret på baggrund af en anden vurdering end den offentlige ejendomsvurdering. Derfor konkluderede flertallet, at forældrene ikke "som følge af deres næringsvej har haft en sådan konkret viden om de enkelte ejendommes værdi, at det kan sidestilles med den konkrete viden om en ejendoms handelsværdi, som opnås ved f.eks. et salg i fri handel samtidig med en gaveoverdragelse". Forældrenes status som næringsdrivende udgjorde altså ikke særlige omstændigheder.  


Landsrettens mindretal vurderede imidlertid, at der forelå særlige omstændigheder. Mindretallet lagde vægt på den markante forskel mellem handelsværdien og den seneste offentlige ejendomsvurdering og at næringsdrivende må formodes at være bekendt med værdien af de aktiver, de handler med.  


Skatteministeriet har anket dommen til Højesteret.   

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
I går
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
I går
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted