Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye regler i konkursloven skal forhindre anvendelse af ”konefinten”

TVC Advokatfirma
13/09/2017
Nye regler i konkursloven skal forhindre anvendelse af ”konefinten”

Pr. 1. januar 2018 sker der en markant ændring i konkurslovens omstødelsesregler om gaver. Ændringen skal forhindre anvendelsen af den såkaldte konefinte, der kommer i spil, når en person i økonomiske vanskeligheder overdrager værdifulde aktiver til sin ægtefælle eller samlever for at forhindre, at aktiverne kommer i kreditorernes hænder.
Formålet med omstødelse


Konkurslovens omstødelsesregler har til formål at sikre en ligelig fordeling af en konkursramt skyldners aktiver. Dette indebærer derfor en pligt for konkursboets kurator til at undersøge, om der er foretaget omstødelige dispositioner i perioden op til konkursdekretets afsigelse. Anses en disposition som omstødelig, skal den begunstigede fralægge sig sin berigelse og tilbagelevere de aktiver eller de betalinger, der anses som omstødelige.


De nuværende regler


Konkursboet har med den nuværende udformning af konkursloven mulighed for at omstøde gaver, der er fuldbyrdet senere end 6 måneder før fristdagen (dagen for indleveringen af konkursbegæringen). Derudover har konkursboet mulighed for at omstøde gaver til skyldnerens nærtstående, der er fuldbyrdet senere end 2 år før fristdagen, medmindre den begunstigede nærtstående kan godtgøre, at skyldneren hverken var eller blev insolvent. Dette gælder dog ikke lejlighedsgaver, der ikke stod i misforhold til skyldnerens kår.


De nye regler gældende pr. 1. januar 2018


Den nye ændring af konkursloven medfører et dobbelt solvenskrav for skylderen ved gaveoverdragelser, da det ikke længere er tilstrækkeligt at godtgøre, at skyldneren hverken var eller blev insolvent på tidspunktet for gaveoverdragelsen. Det skal derudover godtgøres, at skyldneren beholdte utvivlsomt tilstrækkelige midler til at kunne dække sine forpligtelser. Det overordnede formål med bestemmelsen er derfor at forhindre, at værdifulde aktiver overføres til skyldnerens nærtstående, herunder særligt skyldnerens ægtefælle eller samlever, på tidspunkter, hvor skyldneren ikke havde mulighed for løbende at opfylde sine forpligtelser.

Derudover tilføjes en bestemmelse, der gør det muligt at omstøde løbende betalinger fra skyldneren til eller for skyldnerens ægtefælle eller samlever, hvis betalingerne ikke kan anses som rimelige bidrag til familiens forsørgelse set i forhold til familiens forhold og behov. Denne bestemmelse skal forhindre, at skyldneren bruger sine midler på husstandens faste udgifter med det formål at gøre det muligt for skyldnerens ægtefælle eller samlever at oparbejde en ikke uvæsentlig opsparing.

Begge nye bestemmelser har det til fælles, at der – i modsætning til den nuværende udformning af konkursloven – ikke gælder nogen tidsfrist for omstødelse. Konkursboet kan derfor omstøde gaver eller løbende betalinger fra skyldneren, der er foretaget mere end 2 år før fristdagen, hvis betingelserne i øvrigt er til stede.

De nye bestemmelser i konkursloven finder anvendelse på gaver, der er fuldbyrdet efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2018.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring inden for insolvensområdet. Vi er specialiseret i behandling af konkursboer og sikrer, at kreditroernes interesser varetages bedst muligt. Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse – også vedrørende spørgsmål til de nye regler.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024
Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024
24/11/2023
Skatte- og afgiftsret
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
28/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
I går
Skatte- og afgiftsret
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
30/11/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted