Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny kendelse: Pligt til at offentliggøre evaluerings­metode gælder ikke for miniudbud

Kromann Reumert
04/10/2016
Ny kendelse: Pligt til at offentliggøre evaluerings­metode gælder ikke for miniudbud
Klagenævnet for Udbud har fastslået, at udbudslovens § 160 om pligt til forudgående offentliggørelse af evalueringsmetode ikke gælder for miniudbud under en rammeaftale udbudt før udbudslovens ikrafttræden den 1. januar 2016.


Gennemførelse af miniudbud uden forudgående offentliggørelse af evalueringsmetode


I 2015 udbød Moderniseringsstyrelsen en rammeaftale om rengøring af statslige arbejdspladser i hele Danmark fordelt på fem regionale delaftaler. Forenede Service, Allianceplus og Kongsvang Rengøringsservice fik alle en plads på delaftalen for Region Nordjylland.

På baggrund af rammeaftalen iværksatte SKAT i 2016 et miniudbud med underkriterierne ”kvalitet” og ”samlet pris”. Evalueringsmetoden for ”samlet pris” under miniudbuddet var ikke nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. SKAT tildelte på baggrund af miniudbuddet kontrakten til Kongsvang Rengøringsservice.

Forenede Service klagede til Klagenævnet for Udbud over SKATs beslutning og gjorde gældende, at SKAT havde handlet i strid med de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved først at have fastsat den endelige vægtning af underkriteriet ”samlet pris”, efter at SKAT havde gjort sig bekendt med indholdet af tilbuddene.


Offentliggørelse af evalueringsmetoder – tidligere praksis vs. udbudsloven


Efter klagenævnets faste praksis før udbudslovens ikrafttræden havde ordregivende myndigheder ikke pligt til at offentliggøre evalueringsmetoder i udbudsmaterialet, medmindre der anvendtes en helt usædvanlig og for tilbudsgiverne upåregnelig bedømmelsesmetode, jf. eksempelvis klagenævnets kendelser af 1. februar 2013 (Abena A/S mod SKI).

Som de fleste nok har hørt et utal af gange, er dette udgangspunkt ændret i den danske særregel, der nu fremgår direkte af lovens § 160, stk. 1, hvorefter ordregiver har pligt til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet. Dette gælder også for miniudbud gennemført på baggrund af udbudte rammeaftaler.

Spørgsmålet i sagen anlagt mod Moderniseringsstyrelsen blev derfor, hvorvidt den hidtidige praksis fandt anvendelse på miniudbud, der udbydes efter udbudslovens ikrafttræden, men hvor miniudbuddet er baseret på en rammeaftale udbudt før udbudslovens ikrafttræden.

Klagenævnet kom i sagen frem til, at pligten i medfør af udbudslovens § 160 til på forhånd i udbudsmaterialet at beskrive og offentliggøre evalueringsmetoden ikke gælder for miniudbud udbudt i henhold til en rammeaftale, der har været udbudt før udbudslovens ikrafttræden. Moderniseringsstyrelsen havde dermed ikke tilsidesat sine udbudsretlige forpligtelser ved evalueringen og den efterfølgende tildeling til Forenede Service.


Hold for øje hvornår rammeaftalen er udbudt


Kendelsen er navnlig relevant de næste godt og vel tre år, da rammeaftaler også efter det tidligere udbudsdirektiv som udgangspunkt kun må indgås for en periode på fire år. Der vil derfor være en række udbudte og igangværende rammeaftaler, hvor ordregiveren – som følge af klagenævnets afgørelse – ikke nødvendigvis behøver at offentliggøre evalueringsmetoden, hvis der efterfølgende gennemføres miniudbud.

Er der tale om et miniudbud, der iværksættes som led i en overordnet udbudt rammeaftale, vil det afgørende skæringstidspunkt være tidspunktet for udbuddet af rammeaftalen. Er rammeaftalen således blevet udbudt før 1. januar 2016 skal evalueringsmetoderne som udgangspunkt ikke offentliggøres, medmindre disse er usædvanlige og upåregnelige for tilbudsgiverne. Omvendt skal evalueringsmetoden i henhold til udbudslovens § 160 offentliggøres, såfremt rammeaftalen er udbudt efter 1. januar 2016.

Læs kendelsen Forenede Service mod SKAT

 [layerslider id="67"]

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted