Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Leverandør af MgO-plader skulle friholde hovedentreprenør for udbedringsudgifter

Bech Bruun
15/10/2019
Leverandør af MgO-plader skulle friholde hovedentreprenør for udbedringsudgifter
Bech Bruun logo
Den 5. juli 2019 afsagde Voldgiftsretten endnu en kendelse om anvendelse af de uegnede MgO-plader. I den pågældende sag blev leverandøren af byggeelementerne med MgO-pladerne pålagt at friholde hovedentreprenøren for samtlige udgifter, som hovedentreprenøren havde afholdt i forbindelse med afhjælpning af manglerne ved pladerne. Totalrådgiveren blev frifundet.

Byggesagen drejede sig om et energirenoveringsprojekt på en boligbebyggelse, der bestod af 126 boligenheder fordelt på 90 rækkehuse og 3 blokke med i alt 36 lejligheder.

Facaderenoveringsdelen skulle oprindeligt have været udført med uventilerede facadeelementer. I sommeren 2013 tog totalrådgiveren dog initiativ til at ændre dette, fordi man frygtede, at det ikke ville være muligt at opnå forsikring af boligenhederne. I sidste ende besluttede hovedentreprenøren, at facaderenoveringen skulle udføres med ventilerede fladeelementer med brug af MgO-plader.

Da MgO-pladerne viste sig at være uegnede, var spørgsmålet, hvem der bar ansvaret for de mangelfulde plader og dermed skulle afholde omkostningerne til udskiftning af disse. En udskiftning, der vel at mærke, var omkring 10 gange så omkostningstung som selve renoveringen. I første omgang blev det aftalt, at hovedentreprenøren skulle afholde omkostningerne, hvorefter bygherre og hovedentreprenør skulle blive enige om, hvem der reelt var ansvarlig for manglerne.


Voldgiftsrettens kendelseHovedentreprenøren

Voldgiftsretten lagde til grund, at hovedentreprenøren havde frit materialevalg, hvorfor han var ansvarlig for manglerne. Dette på trods af, at valget var foretaget på baggrund af en projektændring fra uventilerede til ventilerede facader, der var foreslået af totalrådgiveren , og uanset at hovedentreprenøren hverken havde kendt eller burde kende til problemet med pladerne. Det blev lagt til grund, at der ikke var sket en egentlig projektændring, hvorfor forløbet ikke kunne sidestilles med, at anvendelsen af MgO-pladerne var foreskrevet af bygherren.

Om byggetidens viden og udviklingsrisiko bekræftede Voldgiftsretten således den hovedregel, der nu synes at kunne udledes af de seneste MgO-kendelser; byggetidens viden og udviklingsrisiko kan virke ansvarsfritagende for mangler ved materialevalget,  hvis valget er foretaget i perioden fra den 27. december 2013 og indtil den 5. maj 2015, da det først i 2015 blev almindeligt kendt, at pladerne ikke var egnede til brug i det danske klima. Idet beslutningen i den pågældende sag om at anvende pladerne blev truffet allerede i foråret 2013, kunne byggetidens viden og udviklingsrisiko ikke virke ansvarsfritagende.


Underentreprenøren

Som noget nyt slog Voldgiftsretten fast, at underentreprenøren, der havde leveret pladerne, var ubegrænset erstatningsansvarlig for MgO-pladernes mangelfulde egenskaber, og at underentreprenøren derfor skulle friholde hovedentreprenøren for enhver udgift til udbedring af manglerne.

Underentreprenøren havde under sagen gjort gældende, at deres salgs- og leveringsbetingelser – ”Træelementforeningens salgs- og leveringsbetingelser” – var aftalt mellem under- og hovedentreprenør, hvorfor underentreprenørens ansvar var begrænset til købesummen, der svarede til ca. 5,8 mio. kr. Uden nærmere uddybning fandt Voldgiftsretten imidlertid, at salgs- og leveringsbetingelserne ikke var gyldigt vedtaget. Derfor skulle underentreprenøren friholde hovedentreprenøren for samtlige udgifter, som hovedentreprenøren havde afholdt i forbindelse med afhjælpningsarbejder på entreprisen. Der var tale om udgifter for over 45 millioner kr.


Totalrådgiveren

For så vidt angår totalrådgiveren, bør det kort nævnes, at denne havde godkendt anvendelsen af MgO-pladerne blandt andet ud fra et produktdatablad for MgO-plader. Det fremgik imidlertid ikke af produktdatabladet, at der var tale om et nyt produkt, og der var ikke i øvrigt andre oplysninger, der gav anledning til, at totalrådgiveren skulle være særlig opmærksom. Det var derfor ikke i strid med god rådgiverskik, at rådgiveren havde lagt de modtagne oplysninger til grund, og han havde derfor ikke handlet ansvarspådragende ved ikke at orientere bygherren om, at MgO-pladerne var nye og ikke-gennemprøvede. Totalrådgiveren blev således frifundet.


Bech-Bruuns kommentarer


Afgørelsen danner grundlag for, at der kan rejses meget betydelige krav mod leverandører af byggeelementer med MgO-plader. Disse krav kan rejses i form af regreskrav såvel som friholdelseskrav fra andre parter, som har måttet bære ansvaret for brugen af pladerne og udgifterne til udskiftning af dem. Således vil der fremover være grundlag for, at entreprenører kan videreføre krav,  og at forsikringsselskaber måske har regreskrav mod leverandører.

Afgørelsen understreger således i særdeleshed vigtigheden af, at leverandører sikrer sig, at  deres salgs- og leveringsbetingelser vedtages, idet disse oftest indeholder en ansvarbegrænsning af leverandørens ansvar for uegnede materialer. Det må formodes, at underentreprenøren i sagen kunne have begrænset sit økonomiske ansvar til den ansvarsbegrænsning, salgs- og leveringsbetingelserne indeholdt (her den pågældende leverances fakturaværdi), hvis klausulen var vedtaget.

Modsætningsvist bør bygherrer og entreprenører, som ønsker at videreføre et krav mod leverandøren, sikre sig imod sådanne ansvarsbegrænsninger.

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
10/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
03/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier
Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier
22/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
22/01/2021
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted