Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lejers sagsanlæg mod udlejer skulle realitetsbehandles

Bech Bruun
16/02/2016
Lejers sagsanlæg mod udlejer skulle realitetsbehandles
En lejer har alene pligt til at anlægge sag mod udlejer om erstatning og godtgørelse ved fraflytning, hvis der er uenighed mellem de to parter. Hvis udlejer ikke gør indsigelse mod kravet indenfor 6 ugers fristen i erhvervslejelovens paragraf 67, stk. 2, er der ikke konstateret en tvist, og lejer har således ikke pligt til at anlægge retssag. Ifølge Højestrets kendelse af 1. februar 2016 har lejer pligt til til at anlægge sag uden ufornødent ophold, hvis udlejers indsigelser først fremkommer efter udløbet af 6 ugers fristen. Landsretten var kommet til et andet resultat.

Kort om sagen
I den konkrete sag havde lejer i forbindelse med udlejers opsigelse af lejemålet i rette tid fremsat et erstatnings- og godtgørelseskrav efter erhvervslejelovens § 66, jf. § 67, stk. 1. Udlejer besvarede imidlertid først lejers henvendelse den 26. maj 2014, hvilket var nogle dage efter, at fristen i erhvervslejelovens § 67, stk. 2, på 6 uger var overskredet. Lejer anlagde sag mod udlejer den 25. juni 2014.

Efter erhvervslejelovens § 67, stk. 2, er der ved uenighed om erstatning og godtgørelse efter § 66 en pligt for lejer til at anlægge sag ved boligretten senest 6 uger efter fristen nævnt i stk. 1. Spørgsmålet var dog, om udlejers manglede accept af lejers krav var det samme som, at der var konstateret en uenighed mellem lejer og udlejer.

Højesterets udtalelse
Højesteret udtalte, at efter lovbestemmelsens ordlyd og forarbejder har en lejer alene pligt til at anlægge sag, hvis der er uenighed mellem lejer og udlejer. Pligten til at anlægge sag indtræder dermed ikke, hvis uenigheden ikke er konstateret inden fristen udløb. Det begrundes blandt andet med, at en lejer ikke skal afholde unødvendige udgifter til sagsanlæg, før det er klart, at parterne rent faktisk er uenige om erstatnings- og godtgørelseskravet. Udlejers manglende stillingtagen til lejers krav medfører i denne sammenhæng, at lejer alene har pligt til at anlægge sag uden ufornødent ophold efter konstatering af uenigheden.

Lejers anlæg af sag mod udlejer den 25. juni 2014 skete uden ufornødent ophold, og på denne baggrund stadfæstede Højesteret boligrettens kendelse og fremmede sagen til realitetsbehandling. Landsretten var nået et andet resultat. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
20/03/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
03/04/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nyt om entreprenørprojektering
Nyt om entreprenørprojektering
04/04/2024
Fast ejendom og entreprise
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted