Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Krænkelse af rettigheder ved anvendelse af en række tekster og hjemmesidebaggrunde

Bird & Bird
09/04/2015
Krænkelse af rettigheder ved anvendelse af en række tekster og hjemmesidebaggrunde
Sø- og Handelsretten har i deres afgørelse den 16. februar 2015 stadfæstet og lovliggjort et nedlagt fogedforbud. Retten fandt det desuden godtgjort, at indehaveren af en hjemmesides rettigheder var blevet krænket i forbindelse med kopieringen og anvendelsen af en række tekster og hjemmesidebaggrunde. Krænkelserne var sket i henhold til både ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Sagen drejer sig om Tiggi, som er en enkeltmandsvirksomhed, der fra domænet tiggi.dk og senere fra domænet foscam-danmark.dk solgte overvågningskameraer fra producenten Foscam. Indehaveren af Tiggi blev af flere kunder gjort opmærksom på hjemmesiden foscamdanmark.dk, som til forveksling mindede om Tiggis egen, både hvad tekster, hjemmesidebaggrund og domæne angik. Fra denne hjemmeside, som var ejet af Security Denmark, blev der ligeledes solgt overvågningskameraer også af mærket Foscam.

For Sø- og Handelsretten var der bl.a. nedlagt påstand om, at der var sket en krænkelse i forbindelse med anvendelsen af en række skrevne tekster, som havde karakter af værende en hjælp for brugerne i forbindelse med købet af deres overvågningsudstyr. Indehaveren af Tiggi havde selv udarbejdet disse tekster på baggrund af kunders og egne erfaringer, da der på daværende tidspunkt ikke fra producenten Foscam forelå en dansk manual for overvågningskameraerne. På den baggrund fandt retten det godtgjort, at der forelå en selvstændig skabende indsats bag de udarbejdede tekster, hvorefter de ti omhandlede tekster fandtes at have, om end beskeden, værkshøjde, og dermed var beskyttet efter ophavsretsloven.

Derudover var der nedlagt påstand vedrørende anvendelsen af en ensartet type baggrund på hjemmesiderne. Der blev benyttet en gråtonet baggrund med en skrift på skrå, hvor de eneste forskelle var selve teksten og størrelsen på skriften. Her udtalte Sø- og Handelsretten, at en grå baggrund ikke i sig selv nyder beskyttelse, men at en direkte kopi, som man mente, der her var tale om, og henset til at der blev forhandlet de samme produkter fra hjemmesiden, var en krænkelse af de rettigheder, som Tiggi har i medfør af markedsføringsloven. I markedsføringsloven hedder det bl.a., at erhvervsdrivende ikke må benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke tilkommer dem eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.

For at beskytte sig selv fremover blev der også nedlagt påstand om, at man skulle have domænet foscamdanmark.dk overdraget til sig. Retten fandt på dette punkt, at selvom ingen af parterne havde eneret til at benytte navnet Foscam, så havde anvendelsen af foscamdanmark.dk karakter af den rene snyltning, og Security Denmark var herefter tilpligtet til vederlagsfrit at overdrage domænet til Tiggi.

Det fandtes dog ikke godtgjort, at Tiggis omsætningstab kunne henføres til Security Denmarks brug af teksterne og ensartet baggrund. Derimod fandtes det bevidst, at de nævnte faktorer havde påført Tiggi en markedsforstyrrelse, for hvilken der kunne kræves erstatning. Det følger herefter af markedsføringsloven, at man ikke blot har krav på erstatning, men også på et rimeligt vederlag for den uberettigede udnyttelse af ens ret i strid med loven. Erstatningen og vederlaget blev herefter skønsmæssigt opgjort til samlet 30.000 kr.

Sø- og Handelsretten fandt det tillige bevist, at Security Denmark bevidst havde krænket Tiggis rettigheder til tekst, baggrund og domænenavn, og dette med forsæt til at opnå en økonomisk gevinst på Tiggis bekostning. På grund af Security Denmarks forsæt fandtes handlingerne at have en sådan karakter, at der tillige blev pålagt en bøde på 10.000 kr.
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted