Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen

TVC Advokatfirma
23/05/2022
Kontantforbuddet i ligningslovens § 8 Y er i fokus hos Skattestyrelsen
TVC Advokatfirma logo
En række nyere sager viser, at skattemyndighederne nu gennemfører en øget og koordineret kontrolindsats vedrørende en række branchers kontantkøb af varer og ydelser med fokus på ligningslovens § 8 Y, som begrænser en erhvervsdrivendes ret til fradrag for driftsudgifter ved kontantbetaling af varer og ydelser.

Skattestyrelsen ses for indeværende at rejse en række sager, hvor Skattestyrelsen går længere, end der er lovgrundlag for i forhold til at nægte fradrag for kontantkøb efter ligningslovens § 8 Y. Dette med betydning for både sælger og køber.


Hertil kommer, at Skattestyrelsen er mere vidtgående, end lovgivningen giver grundlag for i forhold til, hvilken dokumentation der skal foreligge for de enkelte handler, og hvornår der foreligger et for skattemyndighederne korrekt og fyldestgørende regnskabsmæssigt kontrolspor.


Vi ser for øjeblikket særligt sager for vekselbureauer samt virksomheder, der handler guld, sølv og andre ædelmetaller.


Nærmere om ligningslovens § 8 Y

Den omtalte bestemmelse i ligningslovens § 8 Y blev indsat med virkning pr. 1. juli 2012. Som allerede anført begrænser bestemmelsen retten til at foretage fradrag for driftsomkostninger til køb af varer og ydelser i erhvervsmæssige virksomheder i det omfang, udgiften er blevet betalt kontant. I de første år udgjorde grænsen for kontantkøb ifølge bestemmelsen kr. 10.000 inkl. moms. Beløbsgrænsen er efterfølgende nedsat til kr. 8.000 inkl. moms med virkning fra 1. januar 2019.

Denne begrænsning i fradragsretten for betalinger, der ikke sker via et pengeinstitut eller betalingsmiddel, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler, blev indført med henblik på at begrænse og imødegå sort arbejde.


Det fremgår af bestemmelsen i ligningslovens § 8 Y, at ”Flere betalinger, som vedrører samme leverance, ydelse, kontrakt el.lign., anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger ses som én samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt., når de sker inden for samme kalenderår”.


Opdeling af en leverance i flere successive leveringer ændrer således ikke på fradragsbegrænsningen.


I forbindelse med vedtagelse af ligningslovens § 8 Y blev ligeledes indført en bestemmelse i momslovens § 46, stk. 12 om købers solidariske hæftelse for sælgers salgsmoms, hvis betaling af varer eller ydelser for et beløb overstigende kr. 8.000 inkl. moms er foretaget kontant.


Det er således væsentligt at være opmærksom på, at ved køb af varer og ydelser, som betales kontant, udsættes køber for en risiko for hæftelse for sælgers momstilsvar. Dertil kommer, at sælger som allerede anført ikke har fradragsret for den konkrete udgift.


Seneste kontrolindsats fra Skattestyrelsen

Hos TVC Advokatfirma har vi som anført i den seneste periode modtaget en række henvendelser angående sager rejst af Skattestyrelsen vedrørende nægtelse af fradrag for køb med henvisning til ligningslovens § 8 Y og det såkaldte kontantforbud i denne bestemmelse.


I de netop rejste sager synes der at være en række grænsesøgende og i praksis endnu uafklarede problemstillinger.


Det kan videre som allerede anført konstateres, at Skattestyrelsen synes at gå noget videre i deres håndhævelse af regelgrundlaget, end hvad der ligger indenfor lovens rammer. Bestemmelsen i ligningslovens § 8 Y finder anvendelse på køb af ”varer og ydelser”. Det synes umiddelbart ikke foreneligt med denne formulering at anse køb af valuta som omfattet af bestemmelsens ordlyd. Hertil kommer, at det heller ikke ses at harmonere med lovens formål, eller hvordan begrebet ”varer og ydelser” normalt afgrænses.


Det synes endvidere som om, at Skattestyrelsen i de foreliggende forslag til afgørelser og afgørelser i de omhandlede sager er mere vidtgående, end lovgivningen giver grundlag for i forhold til, hvilken dokumentation der skal foreligge for de enkelte handler, og hvornår der foreligger et korrekt og for skattemyndighederne fyldestgørende regnskabsmæssigt kontrolspor.


Er din virksomhed blevet kontaktet af Skattestyrelsen?

Baseret på de afgørelser og forslag til afgørelser, som TVC Advokatfirma har haft lejlighed til at gennemgå og rådgive omkring, er det vores klare anbefaling, at erhvervsdrivende, som har modtaget et forslag om nægtelse af fradragsret for kontante køb, søger kvalificeret rådgivning, inden Skattestyrelsens vurdering accepteres.


Det bør i den forbindelse haves for øje, at den økonomiske risiko ved at acceptere Skattestyrelsens vurdering potentielt overstiger det fradrag, der nægtes, idet der potentielt kan opstå en hæftelse for sælgers ikke afregnede salgsmoms.


Det ses endvidere ikke sjældent, at sager om uberettigede fradrag fører til, at sagen overgives til Skattestyrelsens Straffesagsenhed for vurdering af et potentielt strafansvar.


Du eller din virksomhed er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for en vurdering af Skattestyrelsens kontrol, og har du behov for at læse mere om mulighederne for at klage over en afgørelse, så klik her og bliv klogere på området skatte- og afgiftsproces.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bevisbyrden for betaling
Bevisbyrden for betaling
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Nu kommer valgplakater op igen
Nu kommer valgplakater op igen
21/05/2024
Øvrige
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
Lovforslag om revideret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner fremsat
23/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted