Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kan internetudbyder forbydes at formidle adgang til krænkende hjemmesider?

DLA Piper
02/12/2015
Kan internetudbyder forbydes at formidle adgang til krænkende hjemmesider?
Vi har tidligere refereret en kendelse, der fastslog, at en engelsk domicileret virksomhed havde krænket ophavsretligt beskyttede danske designermøbler og -lamper ved at sælge og markedsføre kopierne på internettet med mulighed for levering til danske forbrugere, men som alligevel ikke ville forbyde TDC som internetudbyder at formidle adgang til hjemmesiden. Den nye kendelse fra Sø- og Handelsretten afslår igen at nedlægge et sådant forbud.

Denne sag er omfattet af sagskomplekset, der er anlagt af rettighedshaverne af en række kendte danske designmøbler og -lamper, mod en engelsk virksomhed, Voga, og dennes salg og markedsføring af kopimøbler til danske forbrugere på hjemmesiden voga.com. Rettighedshaverne har ved flere lejligheder gjort gældende, at Voga overtrådte de danske lovregler ved at udbyde og markedsføre kopiprodukter på en engelsk hjemmeside, når det er muligt for danske kunder at bestille kopimøblerne og at få disse leveret til Danmark.

Parterne har under hele forløbet været enige om, at kopimøblerne er lovlige efter engelsk ret.

Rettighedshaverne havde ud over sagsanlæg direkte mod Voga anlagt en forbudssag mod TDC A/S med påstand om, at TDC som internetudbyder skulle forbydes at formidle adgang til hjemmesiden voga.com.

Ved Østre Landsrets forrige afgørelse af 3. juni 2013 fandt landsretten, at sagen skulle afgøres efter dansk ret, og at rettighedshavernes rettigheder blev krænket af Voga på hjemmesiden.

Alligevel blev der ikke nedlagt forbud over for TDC, idet landsretten fandt, at forbudskravet i første række skal fremsættes over for indehaveren af hjemmesiden frem for internetudbyderen. Landsretten udtalte, at der kun vil kunne nedlægges forbud over for en internetudbyder, hvis:

  • en krænkelse er konstateret ved en retskraftig dom; eller

  • hjemmesiden har et indhold, som må anses for åbenbart ulovligt.


Voga har siden afgørelsen ændret sin hjemmeside for at lovliggøre siden.

Det var dog rettighedshavernes opfattelse, at hjemmesiden fortsat krænkede deres rettigheder og indgav derfor en ny forbudsbegæring mod Voga.

Rettighedshaverne fik medhold i denne forbudssag i november 2014, og forbuddet blev stadfæstet af Østre Landsret i juni 2015.

For at opretholde forbuddet, er det et krav, at rettighedshaveren i en såkaldt hovedsag får fastslået, at forbuddet er lovligt. Denne hovedsag verserer fortsat.

Rettighedshaverne anmodede tillige retten om at nedlægge forbud over for TDC, da landsretten med afgørelsen af 3. juni 2015 må anses for at have slået fast, at handlingerne på voga.com var ulovlige efter dansk ret.

TDC udtalte sig ikke under sagen. I stedet indtrådte Voga som biintervenient.

Voga gjorde gældende, at der ikke med henvisning til landsrettens forbud kunne nedlægges et forbud over for TDC. Landsrettens forbud var baseret på Vogas hjemmeside, som den tidligere så ud, men Voga havde efterfølgende ændret hjemmesiden for at lovliggøre den efter dansk ret. Voga gjorde derudover gældende, at internetudbydere kun kan forbydes at stille adgang til en hjemmeside til rådighed, hvis der foreligger en klar og aktuel krænkelse, hvilket ikke var tilfældet mere.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten udtalte, at Voga løbende har forsøgt at foretage tilpasninger af hjemmesiden og ændringer af sine aktiviteter, men at disse tilpasninger og ændringer endnu ikke har medført, at krænkelserne er ophørt.

Alligevel afslog Sø og Handelsretten at nedlægge forbud over for TDC, da det kræver, at der foreligger en retskraftig dom vedrørende krænkelserne. Det gør der først, når hovedsagen er afgjort af Sø- og Handelsretten,

Da Voga i øvrigt efter landsrettens kendelse af 3. juni 2015 igen har ændret på hjemmesidens indhold, var der heller ikke grundlag for at fastslå, at hjemmesiden havde et indhold, som måtte anses for åbenbart ulovligt, hvilket kunne have begrundet forbuddet

LETT bemærker

Der skal ganske tungtvejende grunde til at forbyde en internetudbyder adgang til en hjemmeside, der har et ulovligt indhold.

Salg af kopierne af de danske designkoryfæer  er lovligt i England. Blandt andet er beskyttelsestiden kortere, idet ophavsret til brugskunst i England udløber allerede 25 år efter at originalen er kommet på markedet, mens ophavsret i Danmark er gældende i 70 år efter ophavsmandens død.

En lovændring i England har længe været undervejs, så der indføres en beskyttelsestid på 70 år efter ophavsmandens død svarende til retsstillingen i Danmark og mange andre lande.

Når lovændringen træder i kraft, vil aktiviteter som Vogas tillige være ulovlige efter engelsk ret.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
DLA Piper logo
København
Rådhuspladsen 4
1550 København V
33 34 00 00
denmark@dlapiper.com
Aarhus
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2, 3
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Historisk afgørelse: Første sag i EU om ophavsret til AI-genererede billeder
Historisk afgørelse: Første sag i EU om ophavsret til AI-genererede billeder
30/04/2024
Immaterialret, EU-ret
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
26/04/2024
Persondata, Immaterialret, Øvrige
Første dom i EU om ophavsretlig beskyttelse af kunstig intelligens
Første dom i EU om ophavsretlig beskyttelse af kunstig intelligens
15/05/2024
Immaterialret
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Havfruedommen bliver til lov
Havfruedommen bliver til lov
13/06/2024
Immaterialret
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
13/06/2024
Immaterialret, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted