Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvorfor bør du overveje generationsskifte af din familieejede virksomhed nu?

Delacour
03/07/2018
Hvorfor bør du overveje generationsskifte af din familieejede virksomhed nu?

Politisk debat om bo- og gaveafgiften bør give overvejelser om fordelene ved at foretage generationsskifte på nuværende tidspunkt.


Den 1. april 2017 trådte lovforslaget om nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af familieejede virksomheder i kraft. Et år senere er denne afgiftsnedsættelse fortsat under debat. Nogle politikere mener, at afgiften bør fjernes helt mens andre politikere mener, at der bør ske en tilbagerulning af ordningen. Et generationsskifte bør derfor overvejes nu.


Generationsskifte


Et generationsskifte indebærer, at en virksomhed overdrages til ejerens næste generation. En sådan overdragelse kan eksempelvis ske ved såkaldt succession, hvilket indebærer at den nye generationsejer overtager den tidligere ejeres skattemæssige forpligtelser. Overdragelsen vil ikke udløse en afståelsesbeskatning, idet denne udskydes. Den nye generationsejer anses dermed for at have købt virksomheden til samme pris og på samme tidspunkt som den tidligere ejer. Overdages virksomheden ved hel eller delvis gave inden for gavekredsen, skal der betales en gaveafgift efter bo- og afgiftsloven heraf.


De nuværende regler


Vedtagelsen af de nuværende regler indebærer en gradvist nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15% i 2015 til 5% i 2020. På nuværende tidspunkt udgør afgiften 7%.


Reglerne gælder såvel generationsskifte af personligt drevne virksomheder, som virksomheder drevet i selskabsform.

Reglerne om nedsat bo- og gaveafgift finder i dag kun anvendelse, såfremt visse betingelser er opfyldt. Der skal for det første være tale om voerdragelse af en erhvervsvirksomhed til den nære familie, eksempelvis børn. For det andet skal overdrageren have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen. For det tredje skal erhververen skal opretholde ejerskabet i mindst 3 år og for det fjerde skal betingelserne for skattemæssig succession skal være opfyldt. Yderligere skal virksomheden være reel og aktiv, hvilket indebærer, at virksomhedens aktiviteter ikke må have karakter af passiv kapitalanbringelse.


Konsekvenser af en eventuelt tilbageføring af reglerne


Politikkerne debatterer på nuværende tidspunkt, hvordan afgiften skal se ud i fremtiden.

En gruppe af politikere ønsker frem mod 2025, at afgiften skal fjernes helt. Det gælder både bo- og gaveafgiften. En indførelse heraf vil medføre, at et generationsskifte af en familieejet virksomhed i fremtiden vil være endnu mere økonomisk fordelagtigt for både overdrager og erhverver.

Andre politikkere ønsker derimod, at reduktionen i bo- og arveafgiften rulles tilbage til forholdene før lovændringen i 2017, hvilket vil medføre, at afgiftsniveauet igen sættes til 15% ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til et nært familiemedlem mv.

Det kan derfor være fordelagtigt at overveje et generationsskifte på nuværende tidspunkt.

- - - - -

Ønsker du at vide mere om mulighederne for et generationsskifte af din familievirksomhed, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted