Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvor går grænsen for overvågning af dine medarbejdere?

TVC Advokatfirma
25/09/2017
Hvor går grænsen for overvågning af dine medarbejdere?

For mange virksomheder er overvågning af medarbejdere et nyttigt og nødvendigt redskab. Overvågning af ansatte, der hører under det persondataretlige område, kan dog medføre bøder, hvis den ikke er tilstrækkelig saglig og proportional.
Kontrol af ansatte


Det er efterhånden ikke ualmindeligt, at virksomheder installerer videoovervågning og GPS-trackingsystemer, med det formål at effektivisere virksomhedens drift og varetage medarbejdernes sikkerhed.  Selvom en sådan kontrol kan forekomme nødvendig og relevant for virksomheden, har den sine begrænsninger. Det er imidlertid langt fra alle, der ved, hvor grænsen fra lovlig til ulovlig brug af overvågningen går, og en overtrædelse af reglerne på området kan blive dyr.

EU-persondataforordningen står for døren, og det kan betyde markante bøder til de virksomheder, der ikke overholder reglerne. Efter 25. maj 2018, hvor forordningen træder i kraft, vil det være mulighed for at idømme bøder på helt op til 20.000.000 euro eller op til 4 % af virksomhedens globale omsætning.


Persondata: Hvad er gældende ret?


Det er ved flere anledninger fastlagt, at både videoovervågning og GPS-tracking af ansatte falder under den nugældende persondatalovs anvendelsesområde. Virksomhederne skal derfor iagttage en række krav ved behandlingen af de personoplysninger, virksomheden kommer i besiddelse af gennem overvågning og kontrol af de ansatte.

Det er værd at bemærke, at virksomheder i dag har en rimelig vid ret til at installere overvågning af sine medarbejdere. De ”frie rammer” forudsætter dog, at de personoplysninger, der indsamles, behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Ovenstående betyder først og fremmest, at der stilles krav om saglige og relevante formål med overvågningen. Det er f.eks. ikke tilladt at benytte overvågningssystemerne til blot at ”udspionere” de ansattes færden.

I en sag om en caféejers videoovervågning af sine ansatte har Datatilsynet bl.a. fremhævet, at saglige hensyn kan være at:

  • forebygge kriminalitet

  • skabe tryghed for medarbejderne på arbejdspladsen

  • sikre bevismateriale til brug for politiets efterforskning i tilfælde af kriminalitet


Dertil er det i en sag vedrørende videoovervågning i busser yderligere fastslået, at et sagligt hensyn f.eks. kan være at lette behandlingen af kundeklager. Behandlingen af videomaterialet må dog aldrig være uforenelig med det saglige formål, som overvågningen har til hensigt at varetage. Det kan bl.a. nævnes, at det er ulovligt og bødepålagt at igangsætte en jagt på en indbrudstyv ved at offentliggøre videomateriale af vedkommende på f.eks. Facebook.

Det er nødvendigt, at behandlingen af personoplysninger sker med henblik på at forfølge en berettiget interesse for den dataansvarlige, og at dennes interesse ikke modsvares af et større hensyn til den ”overvågede” part. Overvågningen skal kort sagt være begrundet i hensynet til virksomhedens drift.

Derudover gælder et krav om gennemsigtighed. Dette betyder, at arbejdsgiveren skal gøre den ansatte opmærksom på omfanget af og formålet med overvågningen.

Reglerne fastsættes som nævnt ovenfor i persondataloven, der bl.a. fastsætter regler for, i hvilket omfang og i hvor lang tid personoplysningerne må indsamles og opbevares. Dertil er der – alt efter omfanget af de oplysninger, der indhentes – krav til sikkerheden omkring opbevaringen af personoplysningerne. Det er arbejdsgiverens ansvar, at reglerne overholdes.

Det kan imidlertid være svært for den enkelte virksomhed at fastlægge, hvor grænsen for lovlig overvågning af medarbejdere går. Med den nye EU-persondataforordning kan det vise sig at blive en dyr uvished. Det er derfor nødvendigt, at du som arbejdsgiver forstår reglerne på området.


Hvorfor er det nødvendigt at ajourføre sig med reglerne på området?


Datatilsynet har i tidligere sager fundet det ”beklageligt”, at der er sket overtrædelse af reglerne i persondataloven i forbindelse med overvågning af virksomheders medarbejdere. Dette er bl.a. sket i en sag om et taxaselskabs registrering af oplysninger om en vognmands færden via GPS.

I den konkrete sag fandt Datatilsynet, at overvågningen strakte sig over mere, end hvad der krævedes til opfyldelsen af formålet med overvågningen. Begrundelsen var bl.a., at overvågningen også fandt sted i de ansattes pauser og fritid.

Datatilsynets afgørelser viser, at det ikke er uden relevans at iagttage reglerne for behandling af persondata i forbindelse overvågning og kontrol af virksomhedernes ansatte. Med skærpelserne i den nye EU-persondataforordning må det forventes, at der vil komme et fornyet fokus på overtrædelser i forbindelse med behandling af persondata.


EU-persondataforordning: Er din virksomhed klar?


Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed kan komme i konflikt med den nye EU-persondataforordning, anbefaler vi altid at få en professionel vurdering. Vores specialister står altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete sag.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Historisk afgørelse: Første sag i EU om ophavsret til AI-genererede billeder
Historisk afgørelse: Første sag i EU om ophavsret til AI-genererede billeder
30/04/2024
Immaterialret, EU-ret
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
26/04/2024
Persondata, Immaterialret, Øvrige
Første dom i EU om ophavsretlig beskyttelse af kunstig intelligens
Første dom i EU om ophavsretlig beskyttelse af kunstig intelligens
15/05/2024
Immaterialret
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Havfruedommen bliver til lov
Havfruedommen bliver til lov
13/06/2024
Immaterialret
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
13/06/2024
Immaterialret, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted