Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Har du husket at indberette dine udenlandske værdipapirer?

TVC Advokatfirma
25/05/2020
Har du husket at indberette dine udenlandske værdipapirer?
TVC Advokatfirma logo
Flere sager tyder på, at mange skatteydere overser, at de i vidt omfang skal oplyse om eksistensen af udenlandske værdipapirer, hvis de vil have mulighed for at fradrage eventuelle tab i deres skattepligtige indkomst.

Det danske indkomstskattesystem har siden 1903 indeholdt et globalindkomstprincip, der i sin enkelthed går ud på, at skattepligtige til Danmark skal beskattes af enhver indkomst, uanset om den hidrører fra Danmark eller udlandet. For at undgå dobbeltbeskatning reguleres disse internationale skatteforhold i vidt omfang af dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-regler, ligesom vi internt i dansk ret har en række lempelsesregler.

Gennem de seneste år har en del skatteydere glemt at selvangive deres udenlandske indtægter. Dette ses ofte i praksis ved afkast af kapital placeret i udlandet – eksempelvis renter af obligationer eller udbytte af aktier placeret i udenlandske depoter.

For at sikre at de danske skattemyndigheder får oplysning om eksistensen af disse udenlandske værdipapirer, er der i aktieavancebeskatningslovens §§ 14 og 19 D samt kursgevinstlovens § 15 for en række værdipapirer indført regler om, at tab på værdipapiret ikke kan fratrækkes, såfremt den skattepligtige ikke har oplyst om købet af værdipapiret inden en given frist.

I de tilfælde, hvor skatteyder har glemt at oplyse om eksistensen af værdipapiret, ser vi i praksis ofte, at skattemyndighederne rejser sager, hvor skatteyder beskattes af samtlige gevinster af værdipapirerne i et depot, men samtidigt nægtes fradrag for de tab, der er opstået på værdipapirer i samme depot. Problemstillingen er særlig udtalt, når det er værdipapirer, der lagerbeskattes, idet skattemyndighederne i praksis beskatter værdistigninger for de år, hvor værdipapiret er steget i værdi, men ikke indrømmer fradrag for de år, hvor værdipapiret er faldet. På den måde risikerer den skattepligtige at blive beskattet af den samme urealiserede avance flere gange, uden at værdipapiret nødvendigvis ender med at kunne sælges med gevinst.

Oplysninger om værdipapirer i danske depoter vil ofte blive indberettet af pengeinstitutter mv. efter skatteindberetningsloven, men for værdipapirer i udenlandske depoter, er det meget vigtigt, at skatteyder selv sørger for at få oplyst herom, da det ellers kan få meget store økonomiske konsekvenser ved kurstab.

Af værdipapirer, der skal oplyses om, kan eksempelvis nævnes investeringsbeviser, hvor der skal oplyses om deres identitet, antal, kurs, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum, senest den 1. maj/1. juli året efter købet, idet skatteyder ellers mister retten til fradrag for urealiserede kurstab i de år, hvor lagerbeskatningen viser tab.


Står du overfor en skattemæssig udfordring?


Er du blevet kontaktet af skattemyndighederne grundet manglende indberetning af udenlandske værdipapirer, eller har du selv konstateret, at du har glemt det, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af, hvordan du håndterer denne udfordring.

I vores skatteafdeling fører vi sager om skatte- og afgifter samt rådgiver om alle forhold inden for skat, moms, afgifter og told.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
I dag
Skatte- og afgiftsret
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
I dag
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
08/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
06/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
30/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager
22/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted