Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Har du husket at indberette dine udenlandske værdipapirer?

TVC Advokatfirma
25/05/2020
Har du husket at indberette dine udenlandske værdipapirer?
TVC Advokatfirma logo
Flere sager tyder på, at mange skatteydere overser, at de i vidt omfang skal oplyse om eksistensen af udenlandske værdipapirer, hvis de vil have mulighed for at fradrage eventuelle tab i deres skattepligtige indkomst.

Det danske indkomstskattesystem har siden 1903 indeholdt et globalindkomstprincip, der i sin enkelthed går ud på, at skattepligtige til Danmark skal beskattes af enhver indkomst, uanset om den hidrører fra Danmark eller udlandet. For at undgå dobbeltbeskatning reguleres disse internationale skatteforhold i vidt omfang af dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-regler, ligesom vi internt i dansk ret har en række lempelsesregler.

Gennem de seneste år har en del skatteydere glemt at selvangive deres udenlandske indtægter. Dette ses ofte i praksis ved afkast af kapital placeret i udlandet – eksempelvis renter af obligationer eller udbytte af aktier placeret i udenlandske depoter.

For at sikre at de danske skattemyndigheder får oplysning om eksistensen af disse udenlandske værdipapirer, er der i aktieavancebeskatningslovens §§ 14 og 19 D samt kursgevinstlovens § 15 for en række værdipapirer indført regler om, at tab på værdipapiret ikke kan fratrækkes, såfremt den skattepligtige ikke har oplyst om købet af værdipapiret inden en given frist.

I de tilfælde, hvor skatteyder har glemt at oplyse om eksistensen af værdipapiret, ser vi i praksis ofte, at skattemyndighederne rejser sager, hvor skatteyder beskattes af samtlige gevinster af værdipapirerne i et depot, men samtidigt nægtes fradrag for de tab, der er opstået på værdipapirer i samme depot. Problemstillingen er særlig udtalt, når det er værdipapirer, der lagerbeskattes, idet skattemyndighederne i praksis beskatter værdistigninger for de år, hvor værdipapiret er steget i værdi, men ikke indrømmer fradrag for de år, hvor værdipapiret er faldet. På den måde risikerer den skattepligtige at blive beskattet af den samme urealiserede avance flere gange, uden at værdipapiret nødvendigvis ender med at kunne sælges med gevinst.

Oplysninger om værdipapirer i danske depoter vil ofte blive indberettet af pengeinstitutter mv. efter skatteindberetningsloven, men for værdipapirer i udenlandske depoter, er det meget vigtigt, at skatteyder selv sørger for at få oplyst herom, da det ellers kan få meget store økonomiske konsekvenser ved kurstab.

Af værdipapirer, der skal oplyses om, kan eksempelvis nævnes investeringsbeviser, hvor der skal oplyses om deres identitet, antal, kurs, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum, senest den 1. maj/1. juli året efter købet, idet skatteyder ellers mister retten til fradrag for urealiserede kurstab i de år, hvor lagerbeskatningen viser tab.


Står du overfor en skattemæssig udfordring?


Er du blevet kontaktet af skattemyndighederne grundet manglende indberetning af udenlandske værdipapirer, eller har du selv konstateret, at du har glemt det, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af, hvordan du håndterer denne udfordring.

I vores skatteafdeling fører vi sager om skatte- og afgifter samt rådgiver om alle forhold inden for skat, moms, afgifter og told.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
I går
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
I går
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted