Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Har du eller din virksomhed fået afslag på genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse?

TVC Advokatfirma
05/02/2021
Har du eller din virksomhed fået afslag på genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse?
TVC Advokatfirma logo
Skattestyrelsen er ofte for restriktiv ved vurderingen af, hvornår der foreligger særlige omstændigheder til støtte for en ekstraordinær genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse.

For ikke længe siden omtalte vi en nyere ikke offentliggjort klagesag, hvori en skatteyder havde opnået medhold i det forhold, at han var berettiget til ekstraordinær genoptagelse af en ældre skatteansættelse som følge af særlige omstændigheder.


Det skete med henvisning til, at der efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, og § 32, stk. 1, nr. 4, kan ske såkaldt ekstraordinær genoptagelse af en ældre skatte- eller momsansættelse (gælder også andre afgifter end moms), hvis der altså foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde genoptagelsen.


Skattestyrelsen har nu efterfølgende den 29. januar 2021 offentliggjort en afgørelse, hvor Landsskatteretten har tilsidesat SKATs (i dag Skattestyrelsens) vurdering af, om der forelå særlige omstændigheder til støtte for, at der var grundlag for genoptagelse af en momsansættelse.


I den omtalte sag havde SKAT oprindelig foretaget en skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret for en personligt ejet enkeltmandsvirksomhed. SKAT havde sendt afgørelsen om den skønsmæssige momsansættelse til virksomhedens digitale postkasse (dvs. e-Boks) ca. seks måneder efter, at virksomheden var blevet registreret som afmeldt ved Erhvervsstyrelsen.


Ejeren af den afmeldte og lukkede enkeltmandsvirksomhed blev derfor først bekendt med momsansættelsen ved en senere henvendelse fra Gældsstyrelsen i 2019, hvor han blev opkrævet momstilsvaret relaterende til den gennemførte forhøjelse. Der blev herefter anmodet om genoptagelse af momsansættelsen, men Skattestyrelsen gav afslag på dette med henvisning til, at der ikke forelå særlige omstændigheder.


Afslaget blev påklaget til Landsskatteretten, der blandt andet anførte følgende:


”Retten bemærker, at det af § 3, stk. 2, i lov om offentlig digital post fremgår, at loven finder anvendelse for virksomheder, der er forpligtede til at have et cvr-nr. Det er rettens opfattelse, at loven ikke finder anvendelse i tilfælde hvor der ikke er pligt til at have et cvr-nr., såsom ved ophørte virksomheder. Retten finder således, at § 10 om at breve anses for at være kommet frem til modtageren, når brevet er modtaget i e-Boks, ikke finder anvendelse for ophørte virksomheder i tiden efter ophørsdatoen.


Retten har herved lagt vægt på, at klagerens virksomhed er blevet registreret som afmeldt pr. 15. september 2015. Henset hertil og henset til, at klageren hæfter personligt, finder retten, at rette modtager for henvendelser fra SKAT i tiden efter d. 15. september 2015 var klagerens privatadresse eller private e-Boks.”


Landsskatteretten anså således ejeren af den afmeldte enkeltmandsvirksomhed for at have været i en undskyldelig uvidenhed om ansættelsen indtil det tidspunkt, hvor Gældsstyrelsen fremsatte et krav.


Efter en konkret vurdering fandt Landsskatteretten derfor, at der var tale om sådanne særlige omstændigheder, at der skulle ske ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen. Landsskatteretten tilsidesatte derved Skattestyrelsens vurdering. Vi ser ikke sjældent, at Skattestyrelsen være for restriktiv, når det skal afgøres, om der foreligger særlige omstændigheder som grundlag for genoptagelse. Afgørelsen er offentliggjort som SKM2021.53.LSR.


Praksis omhandlende afslag på genoptagelser

Omtalte afgørelse fra Landsskatteretten er offentliggjort, men der findes et større antal utrykte afgørelser på området, hvor Skattestyrelsens (tidligere SKATs) restriktive vurderinger på området tilsvarende er tilsidesat, så skatte- eller afgiftsyder er tilladt ekstraordinær genoptagelse.


Disse utrykte afgørelser tager Skattestyrelsen imidlertid sjældent selv hensyn til ved behandling af anmodninger om ekstraordinær genoptagelse, hvorfor det kan have stor værdi selv at kunne henvise til sådan utrykt praksis under en dialog med Skattestyrelsen.


Tilsvarende gælder ved klagesager vedrørende afslag på ekstraordinær genoptagelse.


Har du behov for hjælp?

Hvis du eller din virksomhed har undladt at klage over en afgørelse truffet af Skattestyrelsen eller det blevet konstateret, at en ansættelse er forkert, kan det være relevant at anmode om genoptagelse – også selvom det er en ældre ansættelse af skat, moms eller andre afgifter.


Du er altid meget velkommen til at kontakte vores specialister indenfor skatter og afgifter for en uforpligtende vurdering af dette.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
01/12/2023
Skatte- og afgiftsret
15% reglen - også relevant for næringsdrivende
15% reglen - også relevant for næringsdrivende
05/12/2023
Skatte- og afgiftsret
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
30/11/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
SKATs dummebøder
SKATs dummebøder
07/12/2023
Skatte- og afgiftsret
Har du styr på din underentreprenør?
Har du styr på din underentreprenør?
I går
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted