Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Goodwillgodtgørelse på trods af agentens misligholdelse af aftaleforholdet

TVC Advokatfirma
15/06/2018
Goodwillgodtgørelse på trods af agentens misligholdelse af aftaleforholdet

Dansk modekoncern er ganske overraskende dømt til at betale goodwillgodtgørelse, uanset at Sø- og Handelsretten vurderede, at agenten havde misligholdt aftaleforholdet ved at indgå aftale med en konkurrent uden koncernens forudgående accept. Få indblik i dommen og gældende lovgivning.Sø- og Handelsrettens afgørelse den 1. juni 2018 i sagen mellem en dansk modekoncern og deres belgiske agent er ganske overraskende, idet det fremgår af dommen, at modekoncernen var berettiget til at ophæve samarbejdet uden varsel som følge af agentens misligholdelse af samarbejdet. Dommens rigtighed betvivles, idet den er i klar modstrid med handelsagentlovens ord om, at agenten ikke har krav på goodwill: ”… hvis agenturgiveren bringer aftalen til ophør på grund af væsentlig misligholdelse, der kan tilregnes agenten.”

Afgørelsen viser vigtigheden af, at en agents misligholdelse af samarbejdet håndteres korrekt og velovervejet, da det ikke er muligt at fortryde, når først samarbejdet er brudt. Yderligere illustrerer afgørelsen, at parternes argumentation eller manglende argumentation kan få stor økonomisk betydning for udfaldet.


Sagens detaljer


Det fremgår af dommen, at modekoncernen havde indgået flere individuelle kontrakter med agenten vedrørende forskellige tøjmærker. Da agenturgiver blev klar over, at agenten havde optaget et konkurrerende brand til det væsentligste tøjmærke, som agenten repræsenterede, valgte agenturgiver at fremsende en ophævelse vedrørende samtlige brands, som koncernen distribuerede via agenten.

Agenten afviste, at der var tale om misligholdelse, da det var agenturgiver bekendt, at agenten var en multibrand-agent. Agenturgiver søgte efterfølgende at ændre ophævelsen til kun at vedrøre det ene tøjmærke, hvor agenten havde indgået aftale med en konkurrent. Dette afviste agenten.

Forventeligt bandt ophævelsen agenturgiver for så vidt angår alle brands. Skal en afgiven opsigelse eller ophævelse trækkes tilbage, skal der i henhold til almindelig aftale- og obligationsret være enighed herom.

Sø- og Handelsrettens behandler de enkelte kontrakter for sig ud fra princippet om kontrakters relativitet. Ophævelsen blev derfor anset for retmæssig for så vidt angår det ene tøjmærke, der udgjorde i omegnen af halvdelen af agentens indtægter, mens agentens misligholdelse/illoyalitet ikke fik konsekvenser for de øvrige tøjmærker, som agenten repræsenterede på vegne af den danske agenturgiver, hvor der var indgået separate kontrakter mellem parterne.

Agenten blev derfor tilkendt erstatning for mistet opsigelsesvarsel for alle tøjmærker, med undtagelse af det ene tøjmærke, hvor agenturgiver berettiget havde hævet samarbejdet. Erstatningen er i det store og hele udmålt til agentens egen opgørelse, hvor der ikke ses foretaget fradrag for sparede omkostninger i opsigelsesperioden. Det ses ikke af afgørelsen, hvilket ellers er sædvanligt at være procederet på dette synspunkt, hvorfor der heller ikke har kunnet tages højde herfor.

Godtgørelsen blev, som nævnt indledningsvist, udmålt på baggrund af de samlede indtægter, som agenten havde optjent hos agenturgiver, herunder også indtægterne fra den kontrakt, hvor agenturgiver berettiget havde ophævet samarbejdet. Retten anfører i sin begrundelse:

idet der ikke findes at foreligge grundlag for at afskære [agenten] fra godtgørelse vedrørende mærket [navn], finder retten, at [agenten] har krav på en godtgørelse i nærheden af et maksimumbeløb, opgjort efter handelsagentlovens § 26”.

Ud over at Sø- og Handelsretten helt overraskende inddrager indtægterne opnået i forbindelse med det tøjmærke, hvor agenturgiver har hævet med rette i forbindelse med opgørelse af agentens goodwillgodtgørelse i øvrigt,  er det overraskede, at der ikke er fremdraget momenter i forbindelse med en samlet rimelighedsvurdering til fordel for agenturgiver, idet agenten uanset princippet om kontrakters relativitet ikke har ageret helt hensigtsmæssigt. Derimod har agenten fået retten til at tillægge agenturgivers efterfølgende kontakt til agentens ansatte sælgere og senere ansættelse heraf stor betydning, idet retten lagde til grund, at agenturgiver umiddelbart kunne drage fortsat fordel af agentens skabte kundekreds for agenturgivers produkter.


TVC Advokatfirma anbefaler


Overvejer du at bringe samarbejdet med din agent eller forhandler til ophør, er det vigtigt at kende de retlige muligheder og risici, inden opsigelsen eller ophævelsen afgives.

TVC Advokatfirma anbefaler i denne henseende, at virksomheder søger juridisk rådgivning straks de vurderer, at agenten eller forhandleren er i misligholdelse.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted