Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Generelt om fondes uddelinger af midler

Delacour
25/04/2017
Generelt om fondes uddelinger af midler

DELACOUR bringer op til sommerferien 2017 en artikelserie under overskriften: ”Fonde – fondsbestyrelsens arbejde og ansvar”. Artikelserien sætter fokus på fondsbestyrelsens arbejde i de mindre erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, herunder særligt de regler, der fastsætter og begrænser fondsbestyrelsens arbejde og ansvar.


I denne artikel gennemgås de vigtigste regler for fondes uddelinger af midler. I praksis giver det ofte anledning til tvivl, hvordan uddelingen skal foregå for at være i overensstemmelse med både fondens vedtægter og lovgivningen i øvrigt.

Bestyrelsen har som udgangspunkt hvert år pligt til at bruge fondens overskud til uddeling. Fondsmyndigheden fører løbende kontrol med, om fondens årlige overskud bliver uddelt, og om overskuddet bliver uddelt korrekt.

Bestyrelsen kan dog vælge at foretage rimelige hensættelser til konsolidering af fondens kapital, ligesom bestyrelsen kan vælge at have et mindre beløb stående, som fonden kan bruge til at dække de løbende udgifter. Hvis det ikke er muligt at uddele årets overskud i overensstemmelse med fondens formål, kan bestyrelsen under visse omstændigheder vælge at uddele overskuddet i et senere år i stedet.

Der må ikke ske for store uddelinger. Bestyrelsen kan alene uddele fondens overskud.

Det er kun bestyrelsen, der har kompetencen til at foretage uddeling af fondens midler, og bestyrelsen må ikke uddelegere kompetencen til andre. Beslutningen om at uddele midler skal derfor altid træffes af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningen.

Bestyrelsen er bundet af formålet i fondens vedtægter, når den skal træffe beslutning om at foretage uddelinger. Uddelinger i strid med fondens vedtægter er kerneområdet for sager om erstatningsansvar mod bestyrelsesmedlemmer, da det oftest er i disse tilfælde, at fonden lider et økonomisk tab.

Formålet er ofte bredt formuleret, så det foreskriver uddeling til ”almennyttige” formål, eller der kan være anvendt formuleringer som eksempelvis, at ”bestyrelsen kan vælge”. Der kan også være fastsat flere formål, nogle gange med angivelse af at formål 1 skal tilgodeses med 60 % af uddelingerne, og formål 2 skal tilgodeses med 40 % af uddelingerne. I andre tilfælde kan der være oplistet endnu flere formål, og der kan ’mangle’ en angivelse af, hvordan de enkelte formål skal prioriteres indbyrdes.

Det gør det selvsagt svært for bestyrelsen at finde ud af, præcist hvordan uddelingerne må foretages – og hvordan de skal foretages. Det er bestyrelsen, der skal foretage skønnet og træffe beslutningerne. Fondsmyndigheden respekterer i vidt omfang, at bestyrelsen må gives vide rammer for det konkrete skøn, hvis bare reglerne synes overholdt.

Bestyrelsen skal ved hver enkelt uddeling foretage en fortolkning af fondens formål. Selvom fondens formål ikke altid giver en præcis vejledning til, hvordan bestyrelsen skal træffe beslutninger om uddelinger, indeholder de fondsretlige regler en række forskrifter for, hvordan bestyrelsen skal agere.

Generelt skal fondens formål fortolkes meget bogstaveligt. Hvis fonden skal uddele midler til ”almennyttige” formål, må bestyrelsen ikke uddele midler specifikt til juniorholdet i den lokale håndboldklub. En sådan uddeling sker til en for snæver kreds til at være ”almennyttig”.

Det er også vigtigt at huske, at en uddeling skal være en gave. Bestyrelsen kan derfor kun i begrænset omfang stille betingelser for uddelingen. Det kan nogle gange være i overensstemmelse med reglerne, at bestyrelsen foretager uddelinger i form af lån, som modtageren skal betale tilbage. Det er dog kun favørelementet (”gavedelen”), der reelt er en uddeling. Bestyrelsen kan derfor ikke uden videre vælge, at al uddeling skal ske i form af lån.

I vores næste artikel sætter vi fokus på, hvad fondens bestyrelse skal være opmærksom på, når de foretager uddelinger. Vi vil i den kommende artikel gennemgå reglerne for, hvad bestyrelsen må og ikke må, og hvordan bestyrelsen skal fortolke fondens vedtægter og formål for at overholde reglerne.

Du kan læse tidligere relaterede artikler på www.delacour.dk/fondsbestyrelsens-arbejde.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
18/12/2023
Energi og forsyning, Øvrige
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
12/01/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted