Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Gæld til nær familie opstået ved virksomhedsoverdragelse skulle ikke indgå i skattefri virksomhedsomdannelse

TVC Advokatfirma
16/05/2019
Gæld til nær familie opstået ved virksomhedsoverdragelse skulle ikke indgå i skattefri virksomhedsomdannelse
TVC Advokatfirma logo

Vestre Landsret har ved en dom af 7. maj 2009 givet en skatteyder medhold i, at gæld opstået ved køb af en virksomhed fra et nært familiemedlem kunne holdes udenfor en skattefri virksomhedsomdannelse. Gælden udgjorde ikke et passiv i virksomheden, uanset at gælden var påtaget som en del af købesummen ved købet af virksomheden.En skatteyder købte i 2008 en personlig drevet virksomhed af et nært familiemedlem. Overdragelsessummen blev betalt delvist ved overtagelse af virksomhedens gæld samt ved udstedelse af et gældsbrev til sælger af virksomheden på kr. 900.000. Der blev udstedt et gældsbrev mellem skatteyderen og det nære familiemedlem.

Skatteyderen selvangav resultatet af virksomhedens drift i 2008 i virksomhedsskatteordningen. Gælden til skatteyderens familiemedlem indgik ikke i virksomhedsskatteordningen, hvor gælden var opført som en del af egenkapitalen. I virksomhedens driftsregnskab for 2008 indgik gælden til familiemedlemmet.

I 2009 gennemførte skatteyderen en skattefri virksomhedsomdannelse af virksomheden. Gælden til familiemedlemmet indgik ikke i virksomhedsomdannelsen. Ligeledes indgik nogle opskrifter og et varemærke, der kontinuerligt havde været i skatteyderens ejerskab, ikke i den skattefrie virksomhedsomdannelse.

Skattemyndighederne kvalificerede virksomhedsomdannelsen som skattepligtig med henvisning til, at ikke alle virksomhedens aktiver og passiver var overdraget til selskabet ved virksomhedsomdannelsen.

Vestre Landsret henviste i sin dom til forarbejderne til virksomheds-omdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2, hvoraf det blandt andet fremgår, at såfremt ”virksomheden inden omdannelsen (har) været omfattet af virksomhedsordningen, er det de aktiver og passiver, der har været inddraget under denne ordning, som nu skal overdrages til selskabet”.

Vestre Landsret fandt det godtgjort, at gælden ikke indgik i virksomhedsordningen for 2008 og dermed ikke skulle indgå i den skattefrie virksomhedsomdannelse. Tilsvarende skulle opskrifterne og varemærket, som kontinuerligt havde været ejet af skatteyder ikke anses for ”aktiver i virksomheden”.


TVC Advokatfirma bemærker


Det er TVC Advokatfirmas vurdering, at Skatteministeriets argumentation ved sagens førelse ville indebære, at et gældsbrev mellem far og søn eller anden nær familie, udstedt i forbindelse med overdragelse af en privat virksomhed, altid ville skulle kvalificeres som erhvervsmæssig for køber af virksomheden og dermed indgå i såvel virksomhedsskatteordningen som en eventuel virksomhedsomdannelse.

Med Vestre Landsrets dom er det fastslået, at en gældspost opstået i forbindelse med køb af en personlig virksomhed ikke nødvendigvis er erhvervsmæssig. Gældsposten var holdt udenfor virksomhedsskatteordningen og var på denne baggrund en privat gældsfordring, der ikke skulle indgå i virksomhedsomdannelsen for, at denne kunne kvalificeres som skattefri.


Har du behov for hjælp til en skattesag eller rådgivning om skat?


Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag eller ønsker rådgivning om skattemæssige forhold, er du altid meget velkommen til uforpligtende at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatte- og afgiftsproces, og de muligheder du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

 


Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
07/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du KINFO?
Kender du KINFO?
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
27/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted