Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fri lejefastsættelse omfatter kun selve lejen

Bech Bruun
08/02/2018
Fri lejefastsættelse omfatter kun selve lejen
Det er et grundlæggende princip i Lejeloven, at en udlejer af et boliglejemål kun kan kræve de lejeforhøjelser og tillæg til lejen, der fremgår af lejelovgivningens regler. Dette princip er med til at sikre, at en udlejer ikke kan omgå bestemmelserne om lejefastsættelse ved at kræve refusion af en række driftsudgifter ved siden af lejen for på den måde at opnå en højere samlet leje.


Ved siden af dette princip gælder en lempelse for boliger, der er taget i brug efter 31. december 1991. Her gælder princippet om fri lejefastsættelse.

Det betyder, at udlejer ikke er bundet af reglerne om, at lejen maksimalt kan fastsættes til det lejedes værdi eller reglerne om omkostningsbestemt leje. Med undtagelse af urimelige aftaler, der er ugyldige efter Aftalelovens § 36, så kan lejen frit fastsættes i sådanne lejemål.


Refusion af driftsudgifter


Spørgsmålet er derfor, om man kan udstrække princippet om fri lejefastsættelse til også at omfatte refusion af driftsudgifter ved siden af lejen.

Når lejen frit kan fastsættes, er det nærliggende at antage, at man som udlejer også kan forhøje lejen ved at kræve, at lejer betaler en række driftsudgifter relateret til lejemålet.

På Erhvervslejelovens område kan udlejer forlange refusion af alle ejendommens driftsudgifter ved siden af lejen. Dette er en ganske normal praksis. Det er derfor nærliggende at få den tanke, at det samme gælder for boliger med fri lejefastsættelse.


Betaling af renovation


Dette spørgsmål har Højesteret taget stilling til i dommen, der er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen i U2018.174H.

Dommen vedrører udlejning af en bolig, der var taget i brug efter 31. december 1991 og derfor var omfattet af princippet om fri lejefastsættelse.

I lejekontrakten var det aftalt, at udlejer efter modtagelse af årsopgørelse fra kommunen kunne afregne lejemålets andel af ejendommens samlede renovationsomkostning direkte overfor lejer. Med andre ord var det i lejekontrakten aftalt, at udlejer ved siden af lejen kunne forlange betaling af lejemålets renovationsudgifter.

Udlejeren mente under retssagen, at når boligen var omfattet af princippet om fri lejefastsættelse, så måtte dette kunne udstrækkes til også at omfatte refusion af renovationsudgiften.

I dommen når Højesteret frem til, at reglerne om fri lejefastsættelse ikke kan udstrækkes til også at omfatte refusion af driftsudgifter ved siden af lejen, med mindre der er særskilt lovhjemmel herfor. Dermed var denne del af lejeaftalen ugyldig, og udlejer skulle tilbagebetale de opkrævede renovationsudgifter til lejer.

Højesteret slår dermed fast, at princippet om fri lejefastsættelse i boliglejemål kun omfatter selve lejen, og at princippet ikke kan udstrækkes til også at omfatte driftsudgifter. Hvis udlejer ønsker dækning for en sådan omkostning, må udlejer fra starten fastsætte en højere leje.


Særskilt dækning


Ved siden af lejen kan udlejer derfor kun kræve dækning for de driftsudgifter, der følger af lejelovene, og som også kan opkræves for øvrige boliglejemål; det vil sige udgifter til varme og varmt vand, samt (når opkrævning baseres på individuelle forbrugsmålere) for el, koldt vand og køling.

Derudover vil udlejer kunne kræve betaling af udgifter til fællesantenneanlæg og internetadgang efter de nærmere regler, der gælder for disse udgifter. Udlejer kan herved ikke kræve særskilt dækning af udgifter til f.eks. snerydning, graffitibekæmpelse, ejendomsskatter eller ejendomsforsikring.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted