Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fri lejefastsættelse omfatter kun selve lejen

Bech Bruun
08/02/2018
369
Fri lejefastsættelse omfatter kun selve lejen
Bech Bruun logo
Det er et grundlæggende princip i Lejeloven, at en udlejer af et boliglejemål kun kan kræve de lejeforhøjelser og tillæg til lejen, der fremgår af lejelovgivningens regler. Dette princip er med til at sikre, at en udlejer ikke kan omgå bestemmelserne om lejefastsættelse ved at kræve refusion af en række driftsudgifter ved siden af lejen for på den måde at opnå en højere samlet leje.


Ved siden af dette princip gælder en lempelse for boliger, der er taget i brug efter 31. december 1991. Her gælder princippet om fri lejefastsættelse.

Det betyder, at udlejer ikke er bundet af reglerne om, at lejen maksimalt kan fastsættes til det lejedes værdi eller reglerne om omkostningsbestemt leje. Med undtagelse af urimelige aftaler, der er ugyldige efter Aftalelovens § 36, så kan lejen frit fastsættes i sådanne lejemål.


Refusion af driftsudgifter


Spørgsmålet er derfor, om man kan udstrække princippet om fri lejefastsættelse til også at omfatte refusion af driftsudgifter ved siden af lejen.

Når lejen frit kan fastsættes, er det nærliggende at antage, at man som udlejer også kan forhøje lejen ved at kræve, at lejer betaler en række driftsudgifter relateret til lejemålet.

På Erhvervslejelovens område kan udlejer forlange refusion af alle ejendommens driftsudgifter ved siden af lejen. Dette er en ganske normal praksis. Det er derfor nærliggende at få den tanke, at det samme gælder for boliger med fri lejefastsættelse.


Betaling af renovation


Dette spørgsmål har Højesteret taget stilling til i dommen, der er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen i U2018.174H.

Dommen vedrører udlejning af en bolig, der var taget i brug efter 31. december 1991 og derfor var omfattet af princippet om fri lejefastsættelse.

I lejekontrakten var det aftalt, at udlejer efter modtagelse af årsopgørelse fra kommunen kunne afregne lejemålets andel af ejendommens samlede renovationsomkostning direkte overfor lejer. Med andre ord var det i lejekontrakten aftalt, at udlejer ved siden af lejen kunne forlange betaling af lejemålets renovationsudgifter.

Udlejeren mente under retssagen, at når boligen var omfattet af princippet om fri lejefastsættelse, så måtte dette kunne udstrækkes til også at omfatte refusion af renovationsudgiften.

I dommen når Højesteret frem til, at reglerne om fri lejefastsættelse ikke kan udstrækkes til også at omfatte refusion af driftsudgifter ved siden af lejen, med mindre der er særskilt lovhjemmel herfor. Dermed var denne del af lejeaftalen ugyldig, og udlejer skulle tilbagebetale de opkrævede renovationsudgifter til lejer.

Højesteret slår dermed fast, at princippet om fri lejefastsættelse i boliglejemål kun omfatter selve lejen, og at princippet ikke kan udstrækkes til også at omfatte driftsudgifter. Hvis udlejer ønsker dækning for en sådan omkostning, må udlejer fra starten fastsætte en højere leje.


Særskilt dækning


Ved siden af lejen kan udlejer derfor kun kræve dækning for de driftsudgifter, der følger af lejelovene, og som også kan opkræves for øvrige boliglejemål; det vil sige udgifter til varme og varmt vand, samt (når opkrævning baseres på individuelle forbrugsmålere) for el, koldt vand og køling.

Derudover vil udlejer kunne kræve betaling af udgifter til fællesantenneanlæg og internetadgang efter de nærmere regler, der gælder for disse udgifter. Udlejer kan herved ikke kræve særskilt dækning af udgifter til f.eks. snerydning, graffitibekæmpelse, ejendomsskatter eller ejendomsforsikring.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 31.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
I dag
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
COVID-19 i entrepriseforhold
COVID-19 i entrepriseforhold
17/11/2020
Fast ejendom og entreprise
Hvad er en sædvanlig selvrisiko i en brand- og stormskadeforsikring i AB 92/AB 18?
Hvad er en sædvanlig selvrisiko i en brand- og stormskadeforsikring i AB 92/AB 18?
11/11/2020
Fast ejendom og entreprise
Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030
Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030
28/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
30/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted