Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-borgere kan nu tage abonnementer på onlineindholdstjenester med på rejsen inden for EU

Bech Bruun
15/03/2018
EU-borgere kan nu tage abonnementer på onlineindholdstjenester med på rejsen inden for EU
Ny forordning om sikring af grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester medfører en række væsentlige ændringer med betydning for abonnenter, udbydere af onlineindholdstjenester og rettighedshavere inden for EU.

EU-borgere skal fremover have adgang til deres abonnementer på onlineindholdstjenester, når de midlertidigt opholder sig i et andet EU-land.

Det er konsekvensen af en ny forordning om grænseoverskridende portabilitet, der fra den 20. marts 2018 pålægger udbydere af onlineindholdstjenester at sikre, at en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, kan få adgang til at bruge onlineindholdstjenesten.

Forordningen indebærer, at aftalevilkår, der er i strid med forordningen, ikke vil kunne håndhæves. Dette gælder for både nuværende og fremtidige aftaler, herunder aftaler mellem rettighedshavere og tjenesteudbydere samt mellem tjenesteudbydere og abonnenter.

Forordningen har derfor stor umiddelbar betydning for såvel abonnenter, tjenesteudbydere og rettighedshavere.


Hvilke onlineindholdstjenester er omfattet?


Ved ”onlineindholdstjenester” forstås efter forordningen tjenester, der stilles til rådighed mobilt i bopælslandet af en tjenesteudbyder, og som har til formål at give adgang til værker, andre beskyttede frembringelser eller tv-transmissioner, flow-tv eller on-demand. Der skal således være tale om en tjeneste, som abonnenten har adgang til i bopælsmedlemsstaten uden at være begrænset til et bestemt sted. Som eksempler på onlineindholdstjenester kan nævnes tjenester, som giver adgang til film, sportsudsendelser, musik, e-bøger og spil.

Som udgangspunkt er det alene onlineindholdstjenester ydet mod betaling, der omfattes af forordningen. Udbydere af onlineindholdstjenester, der stilles gratis til rådighed, kan vælge at sikre sine abonnenter adgang ved midlertidigt ophold i et andet EU-land, forudsat at udbyderen verificerer abonnentens bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med kriterier fastlagt i forordningen.


Hvad er ”midlertidigt ophold”?


Forordningen definerer ”midlertidigt ophold” som et ophold i et andet EU-land end abonnentens bopælsland i en begrænset periode, men varigheden af en sådan periode defineres ikke. Bopælslandet defineres som der, hvor abonnenten har sit sædvanlige ophold.


Hvad med rettighederne?


Brugen af onlineindholdstjenester i udlandet er i dag ofte begrænset af, at rettighederne til transmissionen er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder. Tilsvarende er rettigheder til sportsbegivenheder typisk omfattet af territoriale licenser.

Forordningen angiver, at levering af en onlineindholdstjeneste til en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, samt denne abonnents adgang til og brug af denne tjeneste, skal anses for at finde sted i bopælsmedlemsstaten.

Da tjenesteindholdet anses for leveret i bopælsmedlemsstaten, stilles der efter forordningen ikke krav om, at tjenesteudbyderen har rettighederne til indholdet uden for bopælsmedlemsstaten.


Andre tiltag


Som led i strategien for et indre marked for digitalt indhold og digitale tjenester, har EU-Rådet den 27. februar 2018 også vedtaget en forordning om at forbyde ubegrundet geoblokering inden for EU. Fremover skal det ikke være muligt at forskelsbehandle forbrugere, hvad angår adgang til priser, salg eller betalingsvilkår, når de køber varer og tjenesteydelser gennem en hjemmeside eller en applikation, der leveres fra et andet EU-land.

Forordningen om at forbyde geoblokering omfatter ikke onlineindholdstjenester, hvor den vigtigste funktion er at give adgang til eller mulighed for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i ikke-fysisk form, som fx musikstreamingtjenester, e-bøger, onlinespil og software.  Andre tjenesteydelser som f.eks. finansielle og audiovisuelle ydelser, transport, sundhedspleje og sociale ydelser er heller ikke omfattet. Forordningen om geoblokering finder anvendelse fra den 3. december 2018.


Bech-Bruuns kommentarer


Rettighedshavere og virksomheder, der udbyder onlineindholdstjenesteydelser inden for EU, skal senest den 20. marts 2018 have tilpasset sig forordningen om grænseoverskridende portabilitet og bør i den forbindelse sikre, at allerede indgåede kontraker og vilkår er i overensstemmelse med de nye regler.

Ligeledes bør rettighedshavere og virksomheder allerede nu forberede sig på det kommende forbud mod geoblokering og overveje, hvilke konsekvenser ændringerne vil have for virksomheden. Dels for at sikre, at allerede indgåede kontraker og vilkår tilpasses, dels for at sikre, at virksomheden fremadrettet agerer i overensstemmelse med de nye regler på området.


Vil du vide mere?


Du kan læse forordningen om sikring af grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester her, mens du kan finde nærmere information om forordningen om at forbyde ubegrundet geoblokering her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan du sikrer dig, at din virksomhed forbereder sig på de kommende forordninger.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Data Act - Dataadgang versus IP-rettigheder
Data Act - Dataadgang versus IP-rettigheder
23/11/2023
Immaterialret, Persondata
Nu bliver det nemmere at overholde GDPR-lovgivningen
Nu bliver det nemmere at overholde GDPR-lovgivningen
05/12/2023
Immaterialret
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
De immaterialretlige risici ved kunstig intelligens (AI)
De immaterialretlige risici ved kunstig intelligens (AI)
18/12/2023
Immaterialret, IT- og telekommunikation
Beskyt dine aktiver: Sådan sikrer SMV'er tilskud til varemærke- og designbeskyttelse
Beskyt dine aktiver: Sådan sikrer SMV'er tilskud til varemærke- og designbeskyttelse
12/02/2024
Immaterialret
EU's AI-lov: Et vigtigt skridt for musikindustrien og kampen mod ulovlig brug af musik
EU's AI-lov: Et vigtigt skridt for musikindustrien og kampen mod ulovlig brug af musik
14/02/2024
Immaterialret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted