Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Er der plads til rettidig omhu?

Focus Advokater
09/03/2015
301
Er der plads til rettidig omhu?
Focus Advokater logo
Det forventes, at der vedtages ændringer til lejeloven og boligreguleringsloven i løbet af foråret i år, således at ændringerne træder i kraft pr. d. 1.7.2015.

Der har været skrevet meget om indholdet af ændringerne, og essensen af kommentarerne har væsentligst været meget negative.

Til trods herfor synes der at tegne sig et politisk flertal for ændringerne. Fra den borgerlige blok i Folketinget har Venstre støttet op om ændringerne, ikke nødvendigvis fordi ændringerne tiltaler Venstre, men angiveligt fordi Venstre ikke gerne ser, at lejelovsændringer får en negativ indflydelse på valget til Folketinget, ligesom Venstre – i hvert fald udadtil – forsøger at afbøde de mest markante ændringer, som kan være til skade for udlejere og ejendomsudviklere.

At der kan skabes politisk flertal for lovændringerne kan forekomme barokt, når det samtidig forholder sig således, at lejerorganisationer og udlejerorganisationer har været enige om at udtrykke kritik af lovforslaget.

Lovforslaget bærer undertitlen ”Forenkling og modernisering af lejelovgivningen”. Det er, således som lovforslaget nu fremtræder, vanskeligt at erklære sig enig i, at dette formål opnås med forslaget.

Flere punkter i lovforslaget vil således afstedkomme endnu større retsusikkerhed end lejelovgivningen p.t. frembyder, ligesom det må forventes, at forslaget vil pålægge udlejere større administrative byrder.

Forslaget indeholder bl.a. følgende elementer:

  1. Den hidtil gældende retstilstand, hvorefter et lejemål nyistandsættes og kræves nyistandsat ved fraflytning, ændres. Ændringen indebærer, at der ikke længere kan kræves nyistandsættelse for fraflyttende lejers regning, og kravet til istandsættelse ændres således, at det alene kan kræves, at lejer har foretaget normal istandsættelse, uden at dette nye begreb er defineret i loven.  Angiveligt afhænger spørgsmålet af, om der konkret er behov for istandsættelse, hvilket muligvis ikke kan antages efter kort tids leje uden egentlig misligholdelse, hvorimod istandsættelse for lejers regning efter flere års brug uden iagttagelse af lejers pligt til løbende vedligeholdelse antages at kunne afføde et berettiget krav om istandsættelse for lejers regning.

  2. Retten til at lade lejen regulere med faste beløb til faste tidspunkter (”trappeleje”) afskaffes. I stedet indføres mulighed for i bestemte situationer at lade lejen regulere med udvikling i nettoprisindekset. Ændringerne er paradoksale, da det tidligere har været antaget, at lejeren nemmere kunne forholde sig til trappeleje end til, hvorledes lejen vil udvikle sig efter nettoprisindekset.

  3. Der vil blive stillet krav om tvungne ind- og udflytningsrapporter. Manglende iagttagelse af kravene dertil vil kunne afstedkomme, at udlejer mister enhver ret til istandsættelse for lejers regning.

  4. Indbringelse af sager for huslejenævn vil komme til at koste lidt mere, end tilfældet er p.t., men det er en nyskabelse, at nævnene får kompetence til at pålægge udlejer at betale et gebyr, foreløbigt kr. 2.080,-, såfremt lejer får ”fuldt medhold i nævnet”. Indbringer lejer en sag for nævnet med påstand om, at lejen er for høj, vil udlejer formentlig blive pålagt dette gebyr, såfremt lejer får ret i dette. Gebyret er tabt for udlejer, hvis udlejer skulle indbringe nævnsafgørelsen for boligretten og får medhold i, at lejen ikke var for høj.

  5. Der fastlægges nye krav om rullende 10 årige vedligeholdelsesplaner. Der forventes udstedt en bekendtgørelse til afdækning af, hvad planerne skal opfylde af krav, og der knyttes et strafelement til manglende overholdelse af kravet. Omkostningen til udarbejdelsen af vedligeholdelsesplaner vil kunne indeholdes i det omkostningsbestemte lejebudget.

  6. Der vil, som en naturlig konsekvens af ændringerne i lejelovgivningen, skulle udarbejdes en ny typeformular for beboelseslejekontrakter. Der foreligger endnu intet om, hvornår den kan forventes at foreligge.


Udover ovennævnte fremhævede eksempler på nye forhold i lejelovgivningen, indeholder lovforslaget en mængde yderligere forhold. Overordnet er det holdningen, at lovarbejdet mangler kvalitet, og at det må forventes, at der skal skabes en betydelig grad af retspraksis, før ændringerne bliver håndterbare.

Det vil være på sin plads at spørge sig selv, hvorvidt lovændringerne kan forberedes, så de væsentligste skadevirkninger undgås. Hertil må formentlig svares, at indtil 3. behandlingen er gennemført den 7.4.2015, kan ændringerne ikke forberedes i detaljen, ligesom der efter den 7.4.2015 bliver et langt tidsrum, hvor retspraksis må ”styre” anvendelsen af de nye regler i en retning, som aktørerne kan indrette sig efter. Ejendomsejere og lejere kommer således til at betale for den praktiske tilrettelæggelse af lovændringernes anvendelsesområde.

Herudover må det tilrådes, at lovforslaget gennemgås nøje, og at rådgivere involveres med henblik på tilrettelæggelse af de dele af den daglige drift, der skal ændres, hvis man vil undgå barokke og evt. strafsanktionerede konsekvenser ved tilsidesættelse - uanset om man er i god tro eller ej.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 31.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
I dag
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
COVID-19 i entrepriseforhold
COVID-19 i entrepriseforhold
17/11/2020
Fast ejendom og entreprise
Hvad er en sædvanlig selvrisiko i en brand- og stormskadeforsikring i AB 92/AB 18?
Hvad er en sædvanlig selvrisiko i en brand- og stormskadeforsikring i AB 92/AB 18?
11/11/2020
Fast ejendom og entreprise
Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030
Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030
28/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
30/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted