Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta

TVC Advokatfirma
04/06/2021
Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta
TVC Advokatfirma logo
I denne uge er endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta fra Skatterådet blevet offentliggjort af Skattestyrelsen.

Det følger af den nuværende praksis, at beskatning af kryptovaluta som udgangspunkt skal ske med afsæt i statsskattelovens § 5, litra a, idet kapitalgevinstlovene, herunder særligt kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven, ikke finder anvendelse ved opgørelsen af gevinst og tab på avancer opnået ved afståelse af kryptovaluta.


Som nærmere beskrevet i den tidligere publicerede artikel”Gevinster og tab ved køb og salg af bitcoins”, så er udgangspunktet herefter, at gevinster ikke er skattepligtige, ligesom tab ikke giver adgang til fradrag. Anderledes forholder det sig imidlertid, hvis der foreligger næring eller spekulation ved afståelsen af de pågældende kryptovalutaer, idet gevinst og tab således medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ny afgørelse om næringsvirksomhed med kryptovaluta

Ved Skatterådets afgørelse fra den 25. maj 2021 – offentliggjort som SKM2021.291.SR – søgte en skatteyder at blive omfattet af næringsbegrebet med det formål, at skatteyderen efterfølgende forventede at kunne anvende virksomhedsskatteordningen med de fordele, der er forbundet med at lade en personlig skatteansættelse opgøre efter principperne heri.


Vurderingen af, om der foreligger næring, indebærer en afvejning af momenter, som karakteriserer næringsvirksomheden.Afvejningen skal altid foretages konkret for den enkelte skatteyder og med afsæt i den enkelte aktivtype. Den omtalte afgørelse er det første offentliggjorte eksempel fra praksis, der omhandler næring med kryptovalutaer.


Den pågældende skatteyder blev ikke anset for næringsdrivende med køb og salg af kryptovalutaer, og Skattestyrelsen indstillede i den forbindelse bl.a. følgende:


”Skattestyrelsen finder herefter, at Spørgeren ikke kan anses for næringsdrivende med køb og salg af kryptovaluta for indkomståret 2017 og frem. Der er herved henset til, at Spørgeren har savnet den for næring med handel med kryptovaluta fornødne professionalisme, allerede fordi Spørgeren ikke har været ansat i en virksomhed, der driver næringsvirksomhed med handel med kryptovaluta eller lignende aktiver, ligesom handlen heller ikke i skattemæssig henseende i fornødent omfang er tilrettelagt med henblik på en systematisk omsætning og rentabel drift.”


Denne indstilling tiltrådte Skatterådet.


En konkret vurdering for den enkelte skatteyder

Det skal imidlertid fremhæves, at den afvejning, der skal foretages ved besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger næring eller spekulation i henhold til statsskattelovens § 5, litra a altid er en konkret vurdering med afsæt i den enkelte skatteyders forhold.


Dette kom således også til udtryk i den seneste offentliggjorte afgørelse fra Landsskatteretten omhandlende beskatning af kryptovaluta, som vi tidligere har omtalt i forbindelse med en opdatering på de seneste tendenser for beskatning af kryptovaluta.


I denne sag – offentliggjort som SKM2021.240.LSR – fandt Landsskatteretten, at der ikke foreslå spekulation, hvorfor Landsskatteretten ændrede en af Skattestyrelsen gennemført beskatning i overensstemmelse med klagerens opfattelse.


Selvom Skatterådet og Landsskatteretten ved flere afgørelser nu har knæsat nogle grundprincipperne for beskatning af kryptovaluta, må det imidlertid som følge af den konkrete vurdering og de ikke uvæsentlige involverede gevinster og tab forventes, at der i den kommende tid fortsat vil blive ført flere sager, der vil resultere i flere fortolkningsbidrag.


Har du modtaget en materialeindkaldelse eller afgørelse fra Skattestyrelsen?

Hos TVC Advokatfirma håndterer skatteafdelingen løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager, herunder også sager omhandlende beskatning af kryptovalutaer.


Vi er derfor altid opdateret på den nyeste praksis indenfor området og hvad den betyder for nye og igangværende sager.


Hvis du har fået en sag omhandlende beskatning af kryptovalutaer, er du altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for en vurdering af denne.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
30/04/2024
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse: særlige omstændigheder
Genoptagelse: særlige omstændigheder
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted