Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ekstraarbejde eller ej?

Focus Advokater
18/04/2023
Ekstraarbejde eller ej?
Focus Advokater logo
Det er en klassisk situation i entrepriseretten, at der opstår tvivl om, hvorvidt et givent stykke arbejde ligger udover den indgåede entreprisekontrakt eller ej. I praksis ses derfor også meget ofte tvister omkring ekstraarbejde. I dette nyhedsbrev gennemgår vi i hovedtræk betingelserne for, hvornår entreprenøren kan kræve betaling for udført ekstraarbejde.

Det vil sædvanligvis være sådan, at tvister om ekstraarbejde opstår i forbindelse med situationer, hvor der er afgivet et fast tilbud på et arbejde. Entreprenøren vil her typisk gøre gældende, at det omtvistede arbejde ikke er beskrevet i bygherres udbudsmateriale og ikke er indeholdt i tilbuddet eller den efterfølgende udarbejdede entreprisekontrakt, hvorfor det skal betegnes som et ekstraarbejde.


Bygherren vil dog omvendt sædvanligvis være af den opfattelse, at det omtvistede arbejde netop er indeholdt i aftalen. Det ses derfor heller ikke sjældent, at bygherre eksempelvis henviser til en indarbejdet bestemmelse i entreprisekontrakten om, at entreprisesummen skal være ”til fuld færdiggørelse af arbejdet” jf. også nedenfor.

Hvornår kan entreprenøren kræve betaling for ekstraarbejder?

Overordnet gælder der to betingelser, som skal være opfyldte, før entreprenøren kan kræve et arbejde betalt som ekstraarbejde. For det første skal der være tale om arbejde, der ligger udover parternes aftale. For det andet skal der være et grundlag for, at entreprenøren kan kræve betaling for arbejdet.


1. Arbejdet skal ligge udover aftalen

I relation til første betingelse er aftalegrundlaget den afgørende faktor for, om et arbejde er et kontraktarbejde eller et ekstraarbejde. Man kan sige, at den første betingelse er en nødvendig - men ikke tilstrækkelig - betingelse for, at et ekstraarbejde skal honoreres.


Entreprisekontrakten vil her sædvanligvis være af afgørende betydning, men også øvrige aftaledokumenter må inddrages i vurderingen, og svaret vil ofte skulle findes deri. Indholdet af udbudsmaterialet spiller derfor en afgørende rolle for vurderingen. Udbudsmaterialet skal være entydigt formuleret med klarhed over ydelser og vilkår, jf. også AB 18 § 4, stk. 2, da det er det materiale, som entreprenøren afgiver tilbud på baggrund af. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at entreprisen udføres i bygherres interesse, og det er derfor bygherre der entydigt må definere, hvad han ønsker, entreprenøren skal afgive tilbud på.


Hvis udbudsmaterialet ikke er entydigt, vil det pågældende arbejde som absolut hovedregel være ekstraarbejde.


Det er entreprenøren, der skal bevise, at det pågældende arbejde ikke kan anses for indeholdt i parternes aftale.


Det forekommer, at der indgås entreprisekontrakter, hvori det er bestemt, at entreprenøren aldrig kan gøre et ekstrakrav gældende mod bygherren.


Dette er som nævnt typisk formuleret ved en bestemmelse om, at entreprisesummen inkluderer ”alle arbejder til fuld færdiggørelse af byggeriet”. En sådan bestemmelse vil imidlertid i henhold til praksis næppe kunne håndhæves, hvis udbudsmaterialet er uklart, eller såfremt ekstraarbejdet er en nødvendig ydelse for udførelsen af entreprisen.


2. Der skal være et grundlag for, at entreprenøren kan kræve betaling for arbejdet

I tillæg til den første betingelse, skal den anden betingelse være opfyldt. Den anden betingelse kan opfyldes på to forskellige måder.


Arbejdet udføres i henhold til aftale

Betingelsen vil selvsagt være opfyldt, hvis ekstraarbejdet er udført i henhold til aftale. Det gøres i praksis ofte ved, at parterne underskriver en aftaleseddel, hvor det aftales, at entreprenøren skal udføre det pågældende ekstraarbejde.


Entreprenøren kan herefter kræve betaling for ekstraarbejdet, i det omfang det er aftalt på aftalesedlen. Der gælder dog ikke noget krav om, at en aftale om ekstraarbejder skal indgås skriftligt. Entreprenøren kan dog have svært ved at bevise en mundtlig aftale, hvilket kan medføre at entreprenøren ikke kan kræve betaling for de pågældende ekstraarbejder, hvorfor dette altid anbefales.


Arbejdet er en nødvendighed for byggeriets udførelse

Betingelsen kan dog også være opfyldt, uden at parterne har aftalt, at ekstraarbejdet skal udføres. Her kræver det imidlertid, at ekstraarbejdet kan anses for at være nødvendigt for entreprisens udførelse.


I praksis er det sværere for entreprenøren at komme igennem med et ekstrakrav, der alene hviler på entreprenørens vurdering af, at arbejdet var nødvendigt for entreprisen. Det skyldes, at entreprenøren kunne have rettet henvendelse til bygherren og indgået aftale om ekstraarbejdet.


Entreprenøren kan derfor sædvanligvis kun påberåbe sig denne begrundelse som grundlag for ekstraarbejdet, når det står klart, at det var nødvendigt at igangsætte og udføre ekstraarbejderne, forinden entreprenøren kunne nå at indhente bygherrens forudgående accept af arbejdet, eller hvis bygherren afviser betalingen af ekstraarbejdet, men det senere viser sig, at ekstraarbejdet var nødvendigt. Beviskravene hertil er strenge.


Det er bestemt ikke altid, at der enighed mellem parterne om, hvorvidt der er tale om et ekstraarbejde eller kontraktarbejde. I praksis ses der derfor typisk to måder at gribe denne problemstilling an på. Enten udfører entreprenøren arbejdet og tager forbehold for at kræve betaling efterfølgende, eller også betaler bygherren entreprenøren for arbejdets udførelse med et tilbagesøgningsforbehold. Hvilken en der vælges, afhænger af den konkrete situation. Uanset hvilken en der vælges, anbefales det dog, at man som entreprenør altid reklamerer straks over for sin bygherre, når man bliver opmærksom på, at et stykke arbejde betragtes som et ekstraarbejde. I modsatte fald risikerer man som entreprenør at miste sit ellers berettigede krav grundet enten manglende eller for sen reklamation.

Focus Advokater anbefaler

Aftaleindgåelsen udgør en væsentlig og ofte afgørende fase i relation til problematikken omkring betaling for ekstraarbejder. Bygherren har nemlig her muligheden for at minimere risikoen for ekstrakrav fra entreprenøren ved at være særlig grundig ved udfærdigelsen af udbudsmaterialet, idet der som udgangspunkt vil være tale om et ekstraarbejde, hvis der er tvivl om, hvorvidt arbejdet er indeholdt i aftalen.


Entreprenøren bør samtidig være påpasselig med at udføre ekstraarbejde, uden at der er indgået en klar og tydelig skriftlig aftale med bygherren, da udførelsen af et ikke aftalt ekstraarbejde indebærer en risiko for, at entreprenøren udfører ekstraarbejder, som denne ikke er berettiget til at kræve betaling for, med mindre at entreprenøren tager forbehold for at rette krav herom på et senere tidspunkt.


Træk på vores ekspertise

Focus Advokater bistår såvel bygherrer som entreprenører. Vi hjælper dig med fra start at få udarbejdet det helt rigtige aftalegrundlag, således at din virksomhed står stærkt rustet til at modstå konflikter. Du er meget velkommen til at kontakte vores team for entrepriseret, hvis du har spørgsmål eller bruf for rådgivning i forhold til en konkret opgave.


Vi skræddersyr også virksomhedskurser omkring det nye AB-system eller virksomhedens aftaler.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted