Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ekspropriation til udvidelse af Roskilde Dyrskueplads var lovlig

Bech Bruun
01/12/2017
Ekspropriation til udvidelse af Roskilde Dyrskueplads var lovlig
Østre Landsret har nu fastslået, at Roskilde Kommunes ekspropriation til udvidelse af Roskilde Dyrskueplads var lovlig. Landsretten er dermed enig med flertallet i Natur- og Miljøklagenævnet og byretten. Bech–Bruun bistod Roskilde Kommune i ekspropriationssagen. iler. For at realisere en lokalplan besluttede Roskilde Kommune at ekspropriere et naboareal til Roskilde Dyrskueplads. Arealet var en del af en privat ejendom, der fungerede som planteskole.

Grundejeren indbragte ekspropriationsbeslutningen for det daværende Natur- og Miljøklagenævn, idet ejeren ikke mente, at ekspropriationen var nødvendig. Det var Natur- og Miljøklagenævnet dog ikke enig i, og et flertal på 6 ud af 10 medlemmer stadfæstede ekspropriationsbeslutningen.

Derefter indbragte grundejeren sagen for byretten og senere for landsretten, hvor der blev afsagt dom den 22. november 2017.


Parternes påstande


I sagen anførte grundejeren overordnet, at grundlovens nødvendigheds- og aktualitetskrav ikke var opfyldt. Der var andre arealer, som tilhørte kommunen, der kunne anvendes, og grundejeren ville gerne selv realisere ekspropriationsformålet. Derudover burde kommunen, ifølge grundejeren, have gennemført en VVM-screening, inden ekspropriationsbeslutningen blev truffet.

Natur- og Miljøklagenævnet anførte, at de arealer, grundejeren foreslog, ikke kunne anvendes til formålet. Endvidere havde grundejeren ikke vist evne eller vilje til at selvrealisere. Endelig skulle der ikke gennemføres VVM-screening, da de mangeartede og afvekslende aktiviteter på dyrskuepladsen ikke er omfattet af VVM-reglerne.

Byretten fandt sammenfattende, at betingelserne for ekspropriation var opfyldt, og Natur- og Mil-jøklagenævnet blev derfor frifundet. Byrettens dom blev stadfæstet af landsretten.


Læs hele sagen


Hvis det ønskes at læse afgørelserne i sagen, herunder Roskilde Byrets dom af den 11. november 2016 og Østre Landsrets dom af 22. november 2017, er I velkomne til at kontakte Hanne Mølbeck og få dommene udleveret.


Bech-Bruuns kommentarer


Østre Landsret stadfæster byrettens dom med henvisning til byrettens præmisser, og det er derfor byretsdommen, der er interessant.

Det er værd at bemærke, at argumentationen fra Natur- og Miljøklagenævnet i al væsentlighed gentages i byretten, og at de tre byretsdommere er helt enige om ekspropriationens lovlighed i modsætning til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor der var dissens.

Det ligger helt fast, at enhver ekspropriationshjemmel skal administreres under hensyntagen til grundlovens § 73, hvorefter ekspropriationen skal være nødvendig af hensyn til almenvellet.

Denne sag viser, at det er muligt for kommuner at ekspropriere, også til private formål, men at bevisbyrden er tungere og prøvelsen mere intensiv, end hvis der er tale om ekspropriation til offentlige formål i form af teknisk eller social infrastruktur.

Kommunerne skal forberede sig grundigt og nøje overveje, om ekspropriationen nu også er nød-vendig. Foreslår grundejeren alternative arealer, skal de undersøges nærmere. Dialog er altid hen-sigtsmæssig, men det fremgår af sagen, at det ikke er et krav, at kommunen giver grundejeren et købstilbud.

Interessant er det også, at uanset om en lokalplan, der giver den fornødne hjemmel til ekspropriation, også bidrager til at løse andre problemstillinger, har det ingen betydning for lokalplanens gyldighed. Det afgørende er, at lokalplanen har den fornødne planlægningsmæssige, saglige begrundelse.

Ligeledes bør det fremhæves, at så længe en kommune på tidspunktet for ekspropriationsbeslut-ningen har konkrete planer om at realisere ekspropriationsanlægget, har det ingen betydning, hvorvidt senere omstændigheder bevirker, at den oprindelige plan ikke er realiseret inden for den først anticiperede tidsramme.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
JURA § info logo
Søborg
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg
kontakt@jurainfo.dk
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted