Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser

TVC Advokatfirma
15/07/2020
Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser
TVC Advokatfirma logo
Sådan lyder overskriften på et afsnit, der ofte findes i afgørelser fra Skattestyrelsen. Hvis du modtager en afgørelse med formuleringen ”du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser”, anbefaler vi dig at søge rådgivning.

Skattestyrelsen har over de seneste år øget sit fokus på indberetninger og vurdering af sager, som kan afføde en skatte- eller afgiftsstraffesag mod den skatte- eller afgiftsyder, der er involveret i sagen. Antallet af nye sager er fra 2017 til 2019 steget fra 5.200 til 8.600 sager årligt. Hertil kommer, at der har været en væsentlig øget indberetning fra Hvidvasksekretariatet i SØIK til Skattestyrelsen.

Den øgede sagstilgang har ført til politiske initiativer på området for hvidvask og straffesager. Skattestyrelsen tilføres væsentlige ressourcer, og ved Folketingets aftale om en styrket skattekontrol indgået i april måned 2020 er der givet tilsagn om hele 60 yderligere ansatte. Læs evt. nærmere om aftalen i vores nyhed omhandlende netop reform af skattekontrollen.

Det sker jævnligt, at skatte- eller afgiftsyder undlader at forfølge en sag og accepterer en forhøjelse af en skatte-, momsansættelse eller et afgiftstilsvar. Dette grundet beviskrav, reglernes kompleksitet eller den omstændighed, at det umiddelbart vurderes at være økonomisk mere hensigtsmæssigt at acceptere en afgørelse fremfor at tage kampen mod systemet.

Det er imidlertid meget væsentligt at være opmærksom på risikoen for en supplerende skatte- og afgiftsstraffesag og konsekvenserne heraf. En skatte- eller afgiftsstraffesag medfører i reglen en bøde på op til flere gange den unddragne skat, moms eller afgift. Herudover kan skatte- eller afgiftsstraffesagen – afhængig af udfaldet – medføre konsekvenser i form af fængsel, bortfald af ret til at lede selskaber og i visse tilfælde bortfald af tilladelser, der er nødvendige for udøvelse af særlige former for virksomhed.

Konsekvenserne af en forkert strategi ved håndtering af sagen fra starten kan således være meget vidtgående.

En strategi, hvor der allerede ved Skattestyrelsens afgørelse tages højde for risikoen for en skatte- og afgiftsstraffesag, kan ofte føre til, at en sådan undgås, eller at konsekvenserne lempes mest muligt. Dette kan blandt andet ske ved at klage over afgørelsen, hvis det vurderes, at den kan vindes ved en mere målrettet indsats eller ved at indhente og fremlægge yderligere oplysninger i sagen.

Under alle omstændigheder bør det klarlægges, hvilke konsekvenser en potentiel skatte- eller afgiftsstraffesag vil medføre, så den enkelte skatte- eller afgiftsyder – uanset om det er et selskab eller en person – kan forberede sig mest optimalt på at håndtere disse konsekvenser.

Er du, dine klienter eller bekendte involveret i en sag, der er sendt til strafferetlig vurdering?

Vi har i TVC Advokatfirma mange års erfaring i at håndtere både afgifts, skatte- og strafferetlige forhold. Vi bistår i alle faser af en skatte- eller afgiftssag, dvs. helt fra Skattestyrelsens første materialeindkaldelse til bistand i en klage- og straffesag og til eventuelt fremmøde i retten.

Hvis du er eller måtte blive involveret i en skatte- moms eller afgiftssag, der er sendt til vurdering af strafferetligt ansvar, og du ønsker en uforpligtende gratis vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
01/03/2024
Skatte- og afgiftsret
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted