Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser

TVC Advokatfirma
15/07/2020
Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser
TVC Advokatfirma logo
Sådan lyder overskriften på et afsnit, der ofte findes i afgørelser fra Skattestyrelsen. Hvis du modtager en afgørelse med formuleringen ”du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser”, anbefaler vi dig at søge rådgivning.

Skattestyrelsen har over de seneste år øget sit fokus på indberetninger og vurdering af sager, som kan afføde en skatte- eller afgiftsstraffesag mod den skatte- eller afgiftsyder, der er involveret i sagen. Antallet af nye sager er fra 2017 til 2019 steget fra 5.200 til 8.600 sager årligt. Hertil kommer, at der har været en væsentlig øget indberetning fra Hvidvasksekretariatet i SØIK til Skattestyrelsen.

Den øgede sagstilgang har ført til politiske initiativer på området for hvidvask og straffesager. Skattestyrelsen tilføres væsentlige ressourcer, og ved Folketingets aftale om en styrket skattekontrol indgået i april måned 2020 er der givet tilsagn om hele 60 yderligere ansatte. Læs evt. nærmere om aftalen i vores nyhed omhandlende netop reform af skattekontrollen.

Det sker jævnligt, at skatte- eller afgiftsyder undlader at forfølge en sag og accepterer en forhøjelse af en skatte-, momsansættelse eller et afgiftstilsvar. Dette grundet beviskrav, reglernes kompleksitet eller den omstændighed, at det umiddelbart vurderes at være økonomisk mere hensigtsmæssigt at acceptere en afgørelse fremfor at tage kampen mod systemet.

Det er imidlertid meget væsentligt at være opmærksom på risikoen for en supplerende skatte- og afgiftsstraffesag og konsekvenserne heraf. En skatte- eller afgiftsstraffesag medfører i reglen en bøde på op til flere gange den unddragne skat, moms eller afgift. Herudover kan skatte- eller afgiftsstraffesagen – afhængig af udfaldet – medføre konsekvenser i form af fængsel, bortfald af ret til at lede selskaber og i visse tilfælde bortfald af tilladelser, der er nødvendige for udøvelse af særlige former for virksomhed.

Konsekvenserne af en forkert strategi ved håndtering af sagen fra starten kan således være meget vidtgående.

En strategi, hvor der allerede ved Skattestyrelsens afgørelse tages højde for risikoen for en skatte- og afgiftsstraffesag, kan ofte føre til, at en sådan undgås, eller at konsekvenserne lempes mest muligt. Dette kan blandt andet ske ved at klage over afgørelsen, hvis det vurderes, at den kan vindes ved en mere målrettet indsats eller ved at indhente og fremlægge yderligere oplysninger i sagen.

Under alle omstændigheder bør det klarlægges, hvilke konsekvenser en potentiel skatte- eller afgiftsstraffesag vil medføre, så den enkelte skatte- eller afgiftsyder – uanset om det er et selskab eller en person – kan forberede sig mest optimalt på at håndtere disse konsekvenser.

Er du, dine klienter eller bekendte involveret i en sag, der er sendt til strafferetlig vurdering?

Vi har i TVC Advokatfirma mange års erfaring i at håndtere både afgifts, skatte- og strafferetlige forhold. Vi bistår i alle faser af en skatte- eller afgiftssag, dvs. helt fra Skattestyrelsens første materialeindkaldelse til bistand i en klage- og straffesag og til eventuelt fremmøde i retten.

Hvis du er eller måtte blive involveret i en skatte- moms eller afgiftssag, der er sendt til vurdering af strafferetligt ansvar, og du ønsker en uforpligtende gratis vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Advokatfuldmægtig inden for insolvens
HR-juridisk specialist til Forhandling og Vilkår – Center for HR og Uddannelse
Udbudsjurist til Klima, Energi- og Forsyningsministeriets koncernindkøbsfunktion
Databeskyttelsesjurist - hvor dit arbejde betyder noget for borgernes ret til privatliv
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
I går
Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret
Har du styr på deleøkonomi og skat?
Har du styr på deleøkonomi og skat?
11/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
07/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Rådighedsbeskatning
Rådighedsbeskatning
05/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrol ved til- og fraflytning
Kontrol ved til- og fraflytning
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted